logo TZB-info

Reklama

Jak zajistit bezpečnost zaměstnanců po návratu z dovolené

Foto © Monthly_M – fotolia

Zaměstnavatel rozhoduje o hygienických opatřeních ve vlastních provozech a kancelářích a je oprávněn na zaměstnanci vyžadovat sdělení, zda dovolenou trávil v rizikové oblasti.

Reklama

Léto 2021. Hygienická opatření ve firmách 4.0

Zaměstnavatelé jsou povinni chránit bezpečí a zdraví svých zaměstnanců vůči různým nebezpečím a v době pandemie i vůči šíření infekce. Jak to vypadá podrobně, popisuje náš manuál 4.0, který Svaz průmyslu vydává společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR,“ uvádí Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Aktualizovaný manuál přehledně shrnuje platná nařízení a hygienická opatření, která firmy můžou nově zanést do svých vnitřních předpisů.

Zaměstnavatel rozhoduje

Významnou změnou pro zaměstnavatele je možnost rozhodovat o hygienických opatření ve vlastních provozech a kancelářích podle aktuální epidemiologické situace. Od 1. července můžou podniky například zavést nebo naopak zrušit nošení roušek a respirátorů, a to podle vlastního zvážení epidemických a hygienických rizik. Stejně tak můžou firmy samy znovu zahájit povinné testování zaměstnanců, pokud by se například v daném regionu zhoršila epidemická situace.

Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR připravil pro firmy manuál Hygienická opatření ve firmách 4.0
Přečtěte si také Balíček hygienických řešení od Torku pomůže správcům budov dostát zvýšeným nárokům na hygienu v kancelářích Přečíst článek

Dovolená v době epidemie koronaviru

Hygienický manuál nově odráží aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví ohledně návratu ze zahraniční dovolené. Od pátku 9. července mají lidé vracející se ze zahraničí povinnost se před návratem do zaměstnání otestovat, a to v případě, že nemají dokončené očkování proti Covid-19. Manuál přináší firmám rady, jak postupovat v případě, že zaměstnanec po návratu z dovolené ještě na výsledek testu čeká.

Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci určovat, kde má dovolenou trávit

Dovolená je určena k dlouhodobému odpočinku zaměstnance. Z právního pohledu je dovolená dobou odpočinku, nejde o výkon práce a zaměstnavatel proto nemůže zaměstnanci určovat, kde má dovolenou trávit, ani po něm nemůže požadovat, aby dovolenou trávil určitým způsobem.
Zaměstnavatel totiž může zaměstnancům dávat pokyny a příkazy pouze k plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. To platí i v současné situaci, kdy zaměstnavatelé hledají řešení, jak předejít vzniku a rozšíření onemocnění Covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 ve svém areálu, na svých pracovištích či provozech.

Zaměstnavatel není ani oprávněn shromažďovat údaje o tom, kde zaměstnanci tráví dovolenou, protože se jedná o osobní údaj, který podléhá ochraně podle GDPR. Jiná situace ale nastane, když se zaměstnanec vrací po ukončení dovolené do práce. Oprávnění zaměstnavatele zjišťovat, kde zaměstnanci trávili svou dovolenou, je možné za současné situace dovodit jako oprávněný zájem na tom, aby zaměstnavatel mohl plnit své zákonné povinnosti, které má vůči zaměstnancům především na základě § 101 – § 109 ZP. Tato ustanovení upravují práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Podle § 102 odst. 1 ZP je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření pro předcházení rizikům. Do této povinnosti lze určitě zařadit i přijetí opatření ve vztahu k zaměstnancům při jejich návratu z dovolené a jejich opětovném zapojení do práce.

Zaměstnavatel je tak oprávněn na zaměstnanci vyžadovat sdělení, zda dovolenou trávil v rizikové oblasti.

Mimořádné okolnosti odůvodňují, aby zaměstnavatel kontaktoval zaměstnance v souvislosti s jeho opětovným nástupem do práce po ukončení dovolené se žádostí o sdělení, zda se v průběhu dovolené zdržoval v rizikových oblastech. Při jejich vymezení může zaměstnavatel vycházet z údajů uvedených na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Od zaměstnance může požadovat v tomto směru i čestné prohlášení, pokud zaměstnanec sdělí, že se v žádných rizikových oblastech nezdržoval. Kdyby byl zaměstnavatel schopen prokázat, že skutečnosti uvedené zaměstnancem o místě trávení dovolené jsou nepravdivé, jedná se o porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
Zaměstnanec svými nepravdivými informacemi mohl způsobit zaměstnavateli škodu, ale hlavně mu znemožnil plnit povinnosti vytvářet pro všechny zaměstnance bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. To by mohlo být možností zavlečení nákazy na pracoviště zaměstnavatele ohroženo.

Přečtěte si také M2C COVID 19 opatrenie: Dezinfekčné upratovanie Přečíst článek

Komentář: Lindström Czech Republic

Zaměstnavatelé mají povinnost chránit zdraví svých zaměstnanců. Zdroj: Lindström
Zaměstnavatelé mají povinnost chránit zdraví svých zaměstnanců. Zdroj: Lindström

V dnešní době, která je ovlivněna pandemií koronaviru, jsou nároky na zaměstnavatele, aby zajistil hygienické a bezpečné pracovní prostředí, opravdu vysoké. Jednou z možností, jak si ulevit od starostí, je naše služba pronájmu pracovního oblečení, textilních roušek i vstupních rohoží, které zamezí tomu, aby se nečistoty dále roznášely po budově. Služba pronájmu se od koupě liší tím, že veškeré starosti může zaměstnavatel nechat zcela na nás. To znamená, že pravidelně pro naše zákazníky čistíme pronajaté rohože, pereme a spravujeme pracovní oblečení a další textil. Vše je tak vždy hygienicky čisté a funkční. Celý proces údržby a hygienického praní oděvů a dalšího textilu včetně bezpečného dodání na pracoviště můžete tak jednoduše outsourcovat u naší firmy Lindström.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.