logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nakládání s vodou a vytápění pevnými palivy, to byla témata třetího dne na Aquathermu 2020


Stánek TZB-info a ESTAV.cz na veletrhu Aquatherm 2020

Zelené střechy, kontroly kotlů nebo BIM pro projektanty byla témata online rozhovorů i doprovodného programu. A jaké výrobky nás na veletrhu zaujaly z oblasti vytápění?

Reklama

Dešťová voda a výměny kotlů v doprovodném programu Aquathermu 2020

V rámci semináře pořádaného CTI bylo představeno téma roku 2020 na TZB-info a to výměny kotlů. Garant tématu Zdeněk Lyčka na semináři upozornil, že 1. září 2022 se neúprosně blíží a výměny kotlů by měly pokračovat tempem desetitisíců kotlů měsíčně. Takové tempo není reálné, což potvrdil i zástupce CTI, nicméně povinnost vyplývá ze zákona.

Doprovodný program veletrhu se věnoval mj. hospodaření s dešťovou a odpadní vodou. Ondřej Nehasil z Ekocentra Koniklec zdůraznil rozdíl mezi vodními režimy urbanizované a přírodní krajiny. Zatímco v urbanizované krajině převládá odtok vody do vodních toků, v přírodní krajině dominuje odpar do ovzduší. Za posledních 100 let rozloha urbanizovaného území raketově rozrostla, a následkem toho voda v krajině začala významně chybět.

Je proto žádoucí usilovat, aby se urbanizovaná území z hlediska vodního režimu alespoň trochu přiblížila krajině přírodní. Toho je možné docílit větším podílem zeleně a vodních ploch ve městech: vegetační střechy i fasády, stromořadí, kašny, parky s jezírky, uvedl Ondřej Nehasil.

Na konferenci Úspory a hospodaření s dešťovou a odpadní vodou dále zaznělo, že největší efektivitu vzhledem ke schopnosti zadržet špičkový odtok srážkové vody do kanalizační sítě, mají retenční střechy v intravilánu. Zatímco v ustálené husté zástavbě města je realizace přírodě blízkých opatření problematické hlavně kvůli nedostatku místa, pak v nově zastavěných částech města by zelené střechy v kombinaci s jinými způsoby udržitelného hospodaření s dešťovými vodami mohly výrazně snížit odtok dešťové vody do kanalizační sítě. Tomu by měly být přizpůsobeny technické aspekty konkrétního návrhu i celé urbanistické studie.

Online studio TZB-info a ESTAV.cz na Aquathermu 2020 – den třetí

Pokud firma začíná projektovat v BIM, je klíčové zvolit si BIM manažera, jehož zodpovědností je vytvářet podporu řadovým projektantům a tvořit standardy BIM ve firmě. Přechod firmy na BIM dle zkušeností Michala Špalka z firmy Energy Benefit Centre změna zabere několik měsíců příprav, po kterých by měly následovat pilotní projekty. Po podrobné přípravě mívá přechod na BIM hladký průběh, příprava je stěžejní. Tématu BIM se věnujeme v samostatné rubrice na TZB-info.

Michal Špalek z firmy Energy Benefit Centre hovořil o implementaci BIM v projekční firmě
Michal Špalek z firmy Energy Benefit Centre hovořil o implementaci BIM v projekční firmě

S Michalem Šperlingem jsme hovořili o kořenových čistírnách odpadních vod. Kořenová čistírna je tvořena souborem několika zařízení. Mezi hlavní součásti patří jímka s přepadem a zasakovací plocha osázená mokřadními rostlinami. Jedná se zjednodušeně o nepropustnou jámu, do které se rastrem trubek vpouští znečištěná voda. Ta následně protéká kořenovým souvrstvím a zespodu jámy jde přečištěná voda buď do akumulační nádrže na zalévání nebo může být vypuštěna ven.

Karel Vlach, generální ředitel společnosti ENBRA, hovořil o nadměrné spotřebě vody, možnosti sledování této spotřeby a to jak pro koncové zákazníky, tak pro obce. Spotřeba vody je dlouhodobě nadměrná, proto má ENBRA připravený komplexní měřící systém, který monitoruje jak běžnou spotřebu, tak možné ztráty po cestě a černé odběry.

Zákon na ochranu ovzduší z roku 2012 zavedl povinné kontroly kotlů na pevná paliva i v domácnostech. Po počátečních nejasnostech se i zásluhou připomínek APTT na MŽP podařilo režim těchto kontrol zjednodušit a zpřehlednit. Výrobci sdružení v APTT tímto krokem prospěli nejen provozovatelům kotlů třídy 1 a 2 na pevná paliva, které budou muset být vyřazeny v září 2022, ale i všech dalších kotlů na pevná paliva. Podařilo se dojednat zpřesnění lhůty na provádění kontrol jednou za 36 měsíců z původních dvou let a také stanovit nákladově přiměřený finanční limit za provedení kontroly. V online studiu o tomto mluvil Zdeněk Lyčka .

Veletržní online studio dnes mělo i zahraničního hosta prof. Chandru Sekhara z National university of Singapur. S Karlem Kabele, vedoucím katedry TZB na ČVUT v Praze hovořili na téma Budov s téměř nulovou spotřebou energie
Veletržní online studio dnes mělo i zahraničního hosta prof. Chandru Sekhara z National university of Singapur. S Karlem Kabele, vedoucím katedry TZB na ČVUT v Praze, hovořili na téma Budov s téměř nulovou spotřebou energie

Petr Andres z firmy Flair hovořil o vlhkosti vzduchu v interiéru. Zatímco stavebním konstrukcím a technologiím vyhovuje vzduch co nejsušší, na lidské zdraví nemá dobrý vliv. Ke zvlhčování vzduchu lze využít izotermický nebo adiabatický systém. Oba tyto systémy jsou energeticky stejně náročné a oba najdeme v sortimentu firmy Flair.

Novinky z vytápění a ohřevu vody na Aquathermu 2020

Veletrh Aquatherm má i svou soutěž Tzb expo, kde oceňuje nejlepší výrobky na veletrhu. Letos 1. místo s titulem „nejlepší exponát veletrhu“ získala společnost Viessmann s.r.o. za svůj plynový kotel Viessmann Vitodens 200-W.

Zástupci společnosti Viessmann s vítězným exponátem veletrhu Aquatherm, kotlem Vitodens 200-W
Zástupci společnosti Viessmann s vítězným exponátem veletrhu Aquatherm, kotlem Vitodens 200-W

V novinkách mezi kotli na tuhá paliva jsou patrné určité trendy. Vedle toho, že výrobci kvůli legislativě zkoušejí tepelné zdroje již na podmínky ekodesignu, lze pozorovat také zmenšování objemu kotlů a roli hraje také celkový design, resp. kompaktnost zařízení.

Příkladem je nově představený peletový kotel Biopel MINI od výrobce OPOP, jehož výroba začíná v roce 2020. Kotel se bude vyrábět ve výkonovém rozsahu 10 – 40 kW a jeho předností budou především malé rozměry, vysoká účinnost až 93,8 % a velmi nízké emise. Kotel bude možné zakoupit s automatickým čištěním výměníku i peletového hořáku a s automatickým odstraňováním popela. Ve výbavě je barevný dotykový displej a součástí ovládání je vzdálená správa pomocí PC nebo telefonu.

Malý peletový kotel připravila i rodinná firma ATMOS. Jedná se 10kW automat D 10 PX určený pro malé kotelny, kdy kotel s peletovým zásobníkem tvoří kompaktní celek. Ke kotli je možné osadit pneumatickou dopravu pelet z velkého celosezónního zásobníku. Kotel splňuje podmínky ekodesignu, má vysokou účinnost a mezi jeho přednosti patří velká keramická spalovací komora a jednoduché manuální čištění pouze zepředu.

Jednou ze zajímavých novinek na veletrhu Aquatherm je i malý ohřívač vody na 5-10 litrů vody od DZ Dražice. Jeho zvláštností není jen nový design, ale především volba mezi dvěma variantami. Jeden z nich je jako obvykle s nastavitelnou teplotou a druhý zjednodušený, který má teplotu nastavenou optimálně od výrobce a nemá tak žádný regulátor. Jednoduché řešení bude pro řadu uživatelů vyhovující a zároveň cenově výhodnější.

Inovovaný ohřívač vody DZ Dražice na veletrhu Aquatherm 2020
Inovovaný ohřívač vody DZ Dražice na veletrhu Aquatherm 2020

"AQUATHERM PRAHA MEETING"

Historicky nejobsáhlejší doprovodný program veletrhu. Šest sálů, čtyři dny, desítky odborníků a řešeních z domova i zahraničí. Vstup na přednášky je zdarma a platí do vyčerpání kapacity sálů a navíc? Až 4 body do Celoživotního vzdělávání pro členy ČKAITu.

Celý program ZDE


Chytré budovy s téměř nulovou spotřebou energie a kvalitním vnitřním prostředí

Konference "SRI 100 %" Vám přinese nejen všechny dostupné informace k evropské směrnici o energetické náročnosti budov, jež vyústí v roce 2020 v zákonnou povinnost splnění podmínek pro takzvané budovy s téměř nulovou spotřebou energie, ale zároveň Vás ve stejném čase a místě přenese prostřednictvím zástupců renomovaných firem i do praxe.

Program SRI 100 % ZDE


Program živého vysílání z veletrhu

Portál TZB-info vysílá z veletrhu Aquatherm Praha 2020 živě rozhovory s hosty přímo z veletržního stánku. Sledovat je můžete na domovské stránce portálu TZB-info, na YouTube a také přímo na stánku 226 v hale 2 Pražského veletržního areálu v Letňanech. Vysíláme celé 4 dny veletrhu, od 3. do 6. března.

Program studia ZDE


AQUATHERM 2020 A KORONAVIRUS

Pro informace ohledně doporučení a rizik v souvislosti s nákazou koronavirem COVID-19 ve spojitosti s Vaší návštěvou veletrhu AQUATHERM Praha 2020 a případným pobytem v rizikových oblastech před Vaší návštěvou veletrhu, se prosím řiďte doporučeními příslušných úřadů šířených médii v ČR a informacemi Státního zdravotního ústavu.

Státní zdravotní ústav

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.