logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Jak zlepšovat akustické vlastnosti skla a tedy i okna?

V první řadě je podstatné uvědomit si, jaké funkce má sklo plnit. Dobrou pomůckou může být kontrolní seznam sumarizující potřebné vlastnosti a vstupní údaje a také v článku zmiňované časté omyly.

Vybrat vhodné sklo na exteriérové nebo i interiérové zasklené plochy není jednoduché. Je nutné vzít do úvahy několik faktorů. A v neposlední řadě jsou důležité akustické požadavky, vyjádřené indexem zvukové neprůzvučnosti.

Aby sklo fungovalo jako ochranná bariéra před nežádoucím hlukem, musí mít určité parametry. Nesmí se přitom zapomínat na to, že zvuk se chová jinak než teplo. Zkrátka je to jiný fyzikální jev. Znamená to například, že systém, který dobře tepelně izoluje, nemusí automaticky zaručit i dobrou zvukovou izolaci.

Podcenění návrhu může mít dalekosáhlé následky. Akustický návrh zasklení totiž kromě jiného definuje požadavek na stavební hloubku rámu okna. Pokud se tedy návrh podcení nebo se dělá dodatečně, je možné, že na správné sklo zkrátka „nezůstane dostatek místa“.

Neprůzvučnost a tloušťka skla

U jednoduchého skla lze neprůzvučnost zlepšit větší tloušťkou skla. Čím silnější sklo, tím více zvuku se od něj odrazí a méně projde. To je však možné použít prakticky jen u interiérového skla, navíc v omezené míře.

U izolačního skla (tedy známého dvojskla či dnes už spíše trojskla) se k prostupu hluku přidává vliv rezonance. Plyn, kterým je izolační sklo plněné, přenáší při některých frekvencích vibrace. Toto je možné zlepšit použitím nestejně silných skel ve skladbě izolačního skla – sice to problém neřeší úplně, ale posouvá je do jiného spektra.

Lepším řešením je použití laminovaných skel s akustickou fólií PVB, fólií Stadip Silence, které navíc řeší i problém tzv. kritických frekvencí – např. pro sklo silné 4 mm jsou kritické frekvence v pásmu mezi 2–4 kHz. Akustická fólie se v laminovaném skle nachází mezi jednotlivými skleněnými tabulemi.

Omyl 1: trojsklo je akusticky výrazně jiné než dvojsklo


Jedním z častých omylů v praxi je podvědomé připodobňování změn vlastností při odlišných parametrech. Mnoho lidí je přesvedčeno, že mezi akustickými vlastnostmi dvojskla a trojskla je zásadní rozdíl. Jsou přesvědčeni, že díky hmotě je trojsklo akusticky mnohem lepší, jiní zaplňují diskusní fóra zaručenými informacemi, že staré okno s dvojsklem bylo lepší (v tomto případě jde pravděpodobně o negativní vliv montáže nebo sentimentalitu). Pokud se však podíváme na hodnotu vzduchové neprůzvučnosti Rw, zjistíme, že při běžných skladbách jsou si dvojsklo a trojsklo dost podobné.

DvojskloTrojsklo
SkladbaRwSkladbaRw
4 – 16 – 430 dB4 – 12 – 4 – 12 – 431 dB
6 – 16 – 434 dB6 – 12 – 4 – 12 – 436 dB

Omyl 2: jen dvojsklo vám proti hluku opravdu pomůže

Další běžný omyl se týká skla v interiéru. Častý je požadavek na zhotovení skleněné příčky z dvojskla právě z důvodu obavy z prostupu hluku. Opět, pokud se podíváme na hodnotu Rw, tak lépe vychází použití vrstveného skla s akustickou fólií SGG Stadip Silence.

Skladba (tloušťka)Rw
SGG Cimaplus 4 – 16 – 4 (24 mm)30 dB
SGG Stadip Silence ® 66.2 (13 mm)34 dB

Co má opravdu zásadní vliv na hodnotu zvukové neprůzvučnosti RW?

Nezapomeňte, že zvukově izolační vlastnosti závisí nejen na samotném skle, ale i na rámech a těsnění, hlavně však na kvalitě montáže.

Akustické vlastnosti skla můžeme zásadně zlepšit:

 • použitím silnějšího skla,
 • asymetrickou skladbou izolačního skla,
 • použitím vrstveného skla s akustickou fólií STADIP SILENCE.

Na hodnotu Rw nemá přímý vliv:

 • kalení skla,
 • pokovování, tedy druh povlaku,
 • druh plynu v izolačním skle (jen částečný vliv).

Tyto úpravy mají však výrazný vliv na jiné vlastnosti, hlavně na tepelně izolační.


Jak tedy vybrat to správné sklo?

V první řadě je podstatné uvědomit si, jaké funkce má sklo plnit. Hlavně v případě oken se přípravná a návrhová fáze podceňují a očekávání se potom nemusí splnit. Dobrou pomůckou může být kontrolní seznam sumarizující potřebné vlastnosti a vstupní údaje.

 • Jsou definované požadavky na akustiku (Rw)?
 • Jak lze řešit požadavek na protisluneční ochranu? Je definovaný požadovaný solární faktor skel (g)? Pokud ne, jsou venkovní žaluzie ovládané automaticky, a tedy budou protisluneční ochranou, nebo o nich nelze uvažovat a je potřebné použít skla s vlastnostmi chránícími před sluncem?
 • Existuje světlotechnický posudek? Je definován požadavek na propustnost světla (TL)?
 • Jaké je očekávání v souvislosti s mírou reflexe (Lre, v %) – více či méně reflexní sklo? Pro běžnou stavbu jsou vhodnější neutrální skla s nízkou reflexí.
 • Jsou definovány požadavky na ochranu před poraněním osob, vloupáním, případně požadavky na funkci zábradlí?
 • Jaký je požadavek na součinitele prostupu tepla skla (Ug), případně celé výplně (Uw)?

Pokud je do přípravy už zapojen někdo z dodavatelů výplní otvorů, resp. oken, bylo by dobré konzultovat a koordinovat s ním náš návrh. Pro projektanty a architekty je určen také software na návrh správné skladby zasklení CALUMEN. Výstupem z něj je technický list s definovanými hodnotami prostupu světla, solárního faktoru, součinitele prostupu tepla, uvedená je i třída bezpečnosti, samozřejmě i neprůzvučnost.


Saint-Gobain Building Glass
logo Saint-Gobain Building Glass

Saint-Gobain Building Glass vyrábí a nabízí kompletní škálu různých typů plochého stavebního skla. Vyrábí vysoce výkonné a inovativní skla pro každý dům, byt nebo pracoviště, kde se vyžaduje pohodlí a bezpečnost. Nabídka skel pro zákazníky je rozdělena do ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.