logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Asociace podniků topenářské techniky nesouhlasí s navrženou transformací vytápění domácností

Otevřený dopis topenářských podniků premiérovi – kritika dotační politiky i sazeb DPH.

Asociace podniků topenářské techniky zaslala otevřený dopis premiérovi republiky Petru Fialovi, ve kterém kritizuje přístup jeho vlády k řešení palčivé situace statisíců českých domácností, které se potýkají s dopady energetické krize.

Vláda jim slíbila pomoc při výměně plynových kotlů, ale nakonec nabízí pouze částečnou dotaci za náhradu kotlů starších 20 let za tepelná čerpadla, která jsou pro významnou část domácností technicky či ekonomicky nepřijatelná.

Bez předešlých konzultací s odbornou i laickou veřejností vláda uprostřed energetické krize sdělí, že od roku 2025 nebude možné si v České republice pořídit kotel na uhlí. A v konsolidačním balíčku navrhuje zařadit teplo dodávané teplárnami městským domácnostem do snížené sazby DPH, ovšem statisíce venkovských domácností si budou muset za teplo připlatit, protože dřevní paliva byla z dříve snížené sazby DPH nově zařazena do sazby nejvyšší.

Přečtěte si také Vyjádření APTT k vypořádání připomínek k zákazu prodeje kotlů na uhlí Přečíst článek

V době, kdy je zapotřebí řešit zásadní transformaci vytápění domácností, přestala státní správa úplně komunikovat s odbornou i laickou veřejností. Oslovovány jsou pouze ‚vybrané‘ neziskové organizace, které mají stejný pohled na řešení problému transformace, jako zainteresovaní státní úředníci. Naše firmy investovaly stovky milionů do vývoje nových čistých technologií vytápění domácností, využívajících především domácích energetických zdrojů. Vaše vláda ovšem preferuje pouze ‚elektrifikaci‘ vytápění domácností prostřednictvím tepelných čerpadel. Když jsme hledali podporu na Ministerstvu průmyslu a obchodu, bylo nám v podstatě naznačeno, že ministerstvo musí řešit složitější věci, jako například podporu domácímu ocelářskému či chemickému průmyslu,“ uvádí se v dopise premiérovi.

Běžní občané potřebují vědět, že pokud budou nyní investovat do změny vytápění, bude mít tato investice smysl. Tím, že současná státní správa takto závažná rozhodnutí náležitě předem nekonzultuje a následně nevysvětluje, vzniká ve společnosti obrovská nejistota a panika. Lidé se bojí investovat do nových spalovacích zdrojů na plyn či biomasu, protože neví, zda jim jejich využívání stát náhodou nezakáže. Ale stále více se také bojí investovat do tepelných čerpadel, jejichž provoz je závislý na stabilní dodávce cenově přijatelné elektrické energie. Ale co se stane, až 3 miliony domácností přejdou, podle plánů některých ‚centrálních plánovačů‘ doma či v Bruselu, na vytápění tepelnými čerpadly? Bude elektřina opravdu dostupná a cenově přijatelná, pokud bude současně zvyšován tlak na ‚elektrifikaci‘ osobní automobilové dopravy?“, citujeme dále z dopisu.

Celý otevřený dopis premiérovi

Přečtěte si také Výměny kotlů Více k tématu

Asociace podniků topenářské techniky
logo Asociace podniků topenářské techniky

Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných těles a výrobce a dovozce měřící a regulační techniky pro vytápění, kteří pokrývají více jak 80% potřeb domácího trhu. ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.