logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Asociace podniků topenářské techniky

www.aptt.cz
logo Asociace podniků topenářské techniky
Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných těles a výrobce a dovozce měřící a regulační techniky pro vytápění, kteří pokrývají více jak 80% potřeb domácího trhu. Jejich roční obrat je 8,5 mld. Kč a zaměstnávají 4600 pracovníků.
O nás
Posláním APTT je hájit a podporovat podnikatelské zájmy v technické, hospodářské a legislativní oblasti za účelem vzyšování technické úrovně a jakosti topenářské techniky, organizovat vzdělávací činnost a zastupovat členy na národní a mezinárodní úrovni, dále získávat technickoekonomické informace z domova i zahraničí z oblasti výrobků, technologie výroby, marketingu a ekonomiky.
Je členem Hospodářské komory ČR a Svazu podnikatelů v oboru technikých zařízení ČR. Od roku 1999 je členem Association of the European Heating Industry - Asociace evropského topného průmyslu EHI, která sdružuje oborová společenstva z 12 evropských zemí a European Association of Manufacturers of Radiators - Evropská asociace výrobců radiátorů EURORAD, která sdružuje oborová společenstva 14 evropských zemí.
Podrobné údaje o členských podnicích APTT
Obory činnosti Asociace podniků topenářské techniky

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu
 
 © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.