logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Eurostat: V sektoru vytápění a chlazení roste podíl obnovitelných zdrojů energie

V roce 2020 klesl podíl fosilních paliv na spotřebě energie v EU na 70 %. Ve vytápění a chlazení podíl OZE za rok 2020 dosáhl 23 %.

Reklama

V roce 2020 představovala energie z obnovitelných zdrojů 23 % celkové energie spotřebované na vytápění a chlazení v EU. Tento podíl se neustále zvyšuje z 12 % v roce 2004 přes 22 % v roce 2019 na 23 % v roce 2020. Tato úroveň a růst odpovídají růstu celkového podílu obnovitelných zdrojů energie, který vzrostly z 10 % v roce 2004 na 22 % v roce 2020. Vývoj v průmyslovém sektoru, službách a domácnostech (včetně elektrifikace vytápění pomocí tepelných čerpadel) přispěl k nárůstu obnovitelných zdrojů energie ve vytápění a chlazení.

Graf: Podíly energií z obnovitelných zdrojů na vytápění a chlazení v evropských zemích za rok 2020. V České republice jsme byli s cca 24 % mírně nad průměrem EU. Náš jižní soused Rakousko dosáhl podílu cca 35 %, zatímco západní a severní soused Německo nepřesáhl 15 %. (Zdroj: Eurostat)
Graf: Podíly energií z obnovitelných zdrojů na vytápění a chlazení v evropských zemích za rok 2020. V České republice jsme byli s cca 24 % mírně nad průměrem EU. Náš jižní soused Rakousko dosáhl podílu cca 35 %, zatímco západní a severní soused Německo nepřesáhl 15 %. (Zdroj: Eurostat)

Mezi členskými státy EU vyniká Švédsko, kde dvě třetiny (66 %) energie použité na vytápění a chlazení v roce 2020 pocházejí z obnovitelných zdrojů (většinou biomasa a tepelná čerpadla). Následovaly Estonsko a Finsko (oba 58 %), Lotyšsko (57 %), Dánsko (51 %) a Litva (50 %), přičemž více než polovina energie použité pro tyto účely pochází z obnovitelných zdrojů. V Estonsku a Litvě je podíl obnovitelných zdrojů na vytápění a chlazení o 29 a 24 procentních bodů vyšší, než kolik zaujímá jejich celkový podíl. To je největší rozdíl ze všech zemí EU. Island (země ESVO) vyniká 80 % obnovitelných zdrojů energie ze všech využívaných k vytápění a chlazení (většinou díky geotermální energii).

Naopak v Irsku (6 %), Nizozemsku a Belgii (oba 8 %) se obnovitelné zdroje na vytápění a chlazení podílely nejméně. V těchto zemích je podíl obnovitelných zdrojů energií na vytápění a chlazení nižší o 6 a 5 procentních bodů, než jaký je jejich celkový podíl. To je největší rozdíl ze všech zemí EU.

Mezi obnovitelné zdroje energie používané pro vytápění a chlazení patří solární tepelná energie, geotermální energie, přírodní teplo zachycované tepelnými čerpadly, pevná, kapalná a plynná biopaliva a obnovitelná část odpadů.

Tento článek vyšel při příležitosti Dnů průmyslu EU. Jedná se o stěžejní každoroční událost, která zdůrazňuje průkopníky v oblasti průmyslu a probíhající diskuse o průmyslové politice a zároveň zlepšuje znalostní základnu evropského průmyslu.

Pokles sumárního podílu využití fosilních zdrojů energie v EU v letech 1990 až 2019 rok zachycuje graf 2.

Graf 2: Pokles podílu fosilních paliv na hrubé dostupné energii v EU. Při snížení jde z největší části o náhradu fosilních paliv obnovitelnými zdroji energií. V roce 2020 se podíl snížil 70 %. (Zdroj: Eurostat)
Graf 2: Pokles podílu fosilních paliv na hrubé dostupné energii v EU. Při snížení jde z největší části o náhradu fosilních paliv obnovitelnými zdroji energií. V roce 2020 se podíl snížil 70 %. (Zdroj: Eurostat)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.