logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Technologie REHAU zlepšuje vnitřní prostředí objektů

Velkým tématem současnosti je zdravé bydlení a jeho nízká energetická náročnost. Zejména u nízkoenergetických a pasivních domů se prosazuje kontrolované větrání, jež má zabezpečit zdravé vnitřní prostředí v interiéru. Vedle funkce, kterou má takové zařízení plnit, je stejně důležitá ekonomika provozu.

Instalace potrubí AWADUKT Thermo na výstupu v technické místnosti objektu
Instalace potrubí AWADUKT Thermo na výstupu v technické místnosti objektu

Společnost REHAU nabízí zdokonalené řízené větrání s pomocí technologie zemního tepelného výměníku AWADUKT Thermo, který zároveň vylepšuje energetickou bilanci objektu a šetří náklady na vytápění.

REHAU AWADUKT Thermo využívá schopnosti akumulovat energii země a předávat ji nasávanému venkovnímu vzduchu, který následně proudí speciálním potrubím do objektu. Pokud je venku zima, pak teplo ze země předehřívá nasávaný vzduch, a pokud je venku horko, naopak jej ochladí. Tímto se dovnitř objektu dostane předpřipravený, hygienicky čistý a čerstvý vzduch. Potrubí je uloženo do hloubky přibližně 1,5 až 2,5 metru.

Čistotu vzduchu zajistí jednak vstupní hrubý a jemný filtr pylový, a jednak speciální potrubí REHAU z polypropylenu opatřeného antimikrobiální úpravou vnitřního povrchu (s příměsí stříbra). Návrh řešení musí vzít v úvahu potřebný objem nasávaného vzduchu, klimatické podmínky v dané lokalitě a typ zeminy. Všechny tyto proměnné ovlivňují nastavení celé soustavy.

Aby se vzduch stihl ve výměníku předehřát, respektive ochladit, musí proudit stálou rychlostí, která by neměla přesáhnout 2,5 až 3 metry za sekundu. V systému je zapotřebí správně umístit odvod kondenzátu, aby nedocházelo k šíření bakterií, hnilobě a zápachu. Proto má také potrubí spád (min. 2 %) a v nejnižším bodě je umístěna kondenzační šachta. V případě potřeby může být v systému více takových šachet.

Systém AWADUKT Thermo můžeme položit i pod základovou desku.
Systém AWADUKT Thermo můžeme položit i pod základovou desku.
Nasávací věž AWADUKT Thermo s prachovým nebo jemným pylovým filtrem pro nasávaný vzduch.
Nasávací věž AWADUKT Thermo s prachovým nebo jemným pylovým filtrem pro nasávaný vzduch.

U podsklepených objektů je situace jednodušší, neboť se speciální tvarovka na odvod kondenzátu umisťuje do sklepa.

Potrubí AWADUKT Thermo se instaluje přímo do země a neobsypává se pískem s ohledem na přenos energie. Je proto vyráběno ze silnějšího materiálu, který spolehlivě odolá zatížení (trvale 10 kN/m2). Potrubí musí být současně pevné i v podélném směru, aby nedocházelo ke kopírování terénu, v opačném případě by se bránilo odvodu kondenzátu.

Potrubí musí být současně pevné i v podélném směru, aby nedocházelo ke kopírování terénu, v opačném případě by se bránilo odvodu kondenzátu.

Příkladem realizace je bytový komplex SKY Barrandov v Praze 5.

Další informace načerpáte také na www.rehau.cz

Schéma fungování
Schéma fungování

REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.