logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kdo chce vzdělávat energetické specialisty, musí žádat o registraci školicí akce


© Fotolia.com

Podle platného znění zákona o hospodaření energií musí být každá školící akce pro energetické specialisty registrována, aby se jim započítávala do průběžného vzdělání. První termín registrace byl vyhlášen.

Reklama

Podle sdělení odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR odpovídá za vzdělávání energetických specialistů Státní energetická inspekce. SEI v únoru k realizaci průběžného vzdělávání energetických specialistů podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila termín pro podávání žádostí k zařazení vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání energetických specialistů.

Energetický specialista je povinen absolvovat vzdělávací akce zařazené do průběžného aktualizačního odborného vzdělávání. Těmto akcím jsou přiznávány hodnoticí body. Povinností energetického specialisty je se zúčastnit tolika akcí, aby dosahoval stanový počet bodů.

První výzva k podávání žádostí zájemců o organizaci školicích akcí končí 20. března 2020.

Žádost se podává pomocí elektronického formuláře, který je dostupný na adrese:
https://www.mpo-enex.cz/registracevzdelavaciakce/.

Na základě společného stanoviska odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce mohou být do prvního výběru vzdělávacích akcí pro průběžné vzdělávání přihlášeny i ty akce, které již proběhly v období od vstupu novely zákona č. 406/2000 Sb. v účinnost (tj. od 25. ledna 2020)

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.