logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zákon o hospodaření energií a vyhláška o energetických specialistech vydány


© Fotolia.com

Novela Zákona o hospodaření energií a Vyhláška o energetických specialistech jsou účinné od 25. ledna 2020.

Reklama

Specialisty v oboru dlouho očekávaná novela Zákona o hospodaření energií, aneb ZÁKON ze dne 11. prosince 2019, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vyšel ve Sbírce zákonů, částka 2, která byla rozeslána 10. ledna. Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 25. ledna 2020.

Novela zákona bohužel nevyšla v plném znění, takže je nutné si do stávajícího znění zákona ve znění pozdějších předpisů zanést všechny aktuální změny.

Znění novely energetického zákona bude zcela jistě podrobně komentováno i na mnoha seminářích, takže to vytvoří možnost se se změnami podrobně seznámit a pro energetické specialisty to vytvoří možnost získat body do hodnocení jejich průněžného vzdělávání, jak je vysvětleno níže.

Ve stejné Sbírce zákonů vyšla i VYHLÁŠKA č. 4/2020 Sb. o energetických specialistech. Tato vyhláška nabývá účinnosti rovněž patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tedy 25. ledna 2020.

Na některé změny aktuálně upozornil prof. K. Kabele na semináři Energetická náročnost budov 2020 – Dopad legislativních změn, pořádaný ve spolupráci s firmami BENEKOV, HOTJET a SIEMENS v Hradci Králové 14. ledna.

V zásadě došlo k úpravě definic řady pojmů. Napravena byla situace při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy PENB, kdy v situaci zařazení budovy do nejvyšší třídy A již nebude nutné navrhovat další zlepšující opatření.

Ze zákona povinná kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace byla zúžena na systémy s výkonem nad 70 kW. Povinnost zajištění kontroly není, pokud je pro řízení instalován automatizační a řídicí systém budovy nebo je na provoz systému uzavřena smlouva o energetických službách.

Zrušena byla možnost nahradit PENB údajem o skutečné spotřebě, který však velmi dobře popisoval realitu. PENB slouží pro porovnávání budov se standardem, či-li jeho vztah k realitě nemusí být zcela těsný.

Zavádí se zpracování PENB na samostatný byt, pokud má byt vlastní zdroj tepla.

Novinkou je, že energetickým specialistou pro zpracování PENB se může stát i právnická osoba. Důvodem je skutečnost, že ze zpracování PENB vyplývá vysoká hmotná odpovědnost, zejména u velkých objektů, a tak je žádoucí, aby byla rozšířena potřeba vyšší finanční likvidity zpracovatele.

Zcela se mění systém průběžného vzdělávání energetických specialistů. Opouští se testování znalostí po 3 letech a nově se bude sledovat průběžné vzděláním podle součtu bodů získávaných na odborných seminářích, konferencích atd. podle jejich zařazení na základě rozhodnutí odborné komise MPO. Toto počítání bodů začíná nanovo, takže body z minula se nepočítají.

Vyhláška o energetických specialistech má poměrně velký rozsah. Poměrně detailně definuje okruhy znalostí, které musí žadatel o osvědčení prokázat. Popisuje povinný i nepovinný rozsah činnost při zpracování posudku, auditu. Rozsah je daný i množstvím příloh, typizovaných formulářů pro žadatele, zápisu ze zkoušky aj.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.