logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Infotherma 2019 odstartovala. Na co se můžete těšit?


Dagmar Kopačková, Jana Dobrovská a Alena Bujáková

Modernizací vytápění usilujeme kromě úspor energie i financí zejména o čistý vzduch během topné sezóny. Tomuto tématu se věnovali i VIP hosté během slavnostního zahájení výstavy Infotherma 2019.

Reklama

Co pro vás připravila redakce TZB-info

Stánek TZB-info je tradičně připraven jako konzultační středisko pro ceny paliv a energií a po celou dobu zde bude pro dotazy zájemců kolega Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info.

Ve vstupním pavilonu najdete vystavené výrobky, které byly přihlášeny do soutěže TOP výrobek Infothermy. Pro přihlášené výrobky jste mohli hlasovat v průběhu prosince na stránkách TZB-info a dnes na slavnostním zahájení výstavy budou vyhlášeny výsledky.
Večer před zahájením výstavy

Na výstavišti ve druhém patře najdete i 20 infopanelů na téma zásoby fosilních paliv a jejich alternativ. K diskusi nad těmito tématy pro zájemce bude na stánku TZB-info energetický redaktor Jiří Zilvar po celou dobu výstavy.

Ve druhém patře i na stánku TZB-info najdete také infopanely s tradičními tématy z vytápění a kolegu Ing. Josefa Hodbodě, vedoucího redaktora Vytápění na TZB-info. Pro dotazy z vytápění je vám k dispozici i kolega Ing. Vladimír Stupavský a Ing. Zdeněk Lyčka. Těšíme se na vaši návštěvu.
Poslední úpravy večer před zahájením

Slavnostní zahájení

Dnes se otevřely brány 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. Zde na výstavišti Černá louka v Ostravě bude výstava otevřena do 24. 1. 2019.

Výstavu zahájili hosté Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí, prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., děkanka VŠB TU Ostrava, Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR, europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, Ing. Vladislav Král, ministerský rada odboru plynárenství a kapalných paliv MPO ČR, místopředseda Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Ing. Pavel Bartoš a Alena Bujáková, ředitelka výstavy Infotherma.

Zleva: Vladislav Král, Petr Valdman, Evžen Tošenovský a Jarmila Uvírová
Zleva: Vladislav Král, Petr Valdman, Evžen Tošenovský a Jarmila Uvírová

Silný pondělní smog v Ostravě připomněl hlavní důvod, proč se řeší kotlíkové dotace a omezování spalování fosilních paliv a tím je lidské zdraví. Jarmila Uvírová zmínila projekt DNA prachu, který má zjišťovat původ znečištění v kraji. Na projektu se podílí VŠB-TUO a další odborné instituce a Moravskoslezský kraj tento projekt podporuje. „Za dobu svého působení jsem viděla řadu koláčových grafů o původu znečištění a vždy byla zpochybňována jejich nezávislost. Proto vítám nezávislý a odborný přístup k tématu.“ Hlavním zdrojem znečištění na Ostravsku je především využívání uhlí všemi možnými způsoby, ať už jsou to koksovny, teplárny nebo lokální topeniště.

V diskuzi zazněl dotaz Jiřího Horáka - Smokemana, co se podle zástupců veřejné správy stane v roce 2022, až začne platit zákaz používání starých kotlů 1 .a 2. třídy. Dle řady diskutujících, včetně Evžena Tošenovského nebo Pavla Bartoše se nestane nic, protože stát nemá jak tento zákaz vymáhat. Jarmila Uvírová zmínila jako inspiraci kontroly kotlů v Katovicích, kde spolu s úředníky chodí i policie. Z takové kontroly pak nemusí nutně vyplývat nějaké přísné restrikce, ale je to jedna z možností, jak přimět ke spolupráci domácnosti, u kterých by běžný postup neuspěl. Kromě represivního přístupu je samozřejmě potřeba uplatňovat pozitivní motivaci ke zlepšení vlastního topení, kterou představují například kotlíkové dotace.

Petr Valdman ze SFŽP je v této věci optimistou. Do zlepšení podmínek lokálního topení se investuje spoustu prostředků a hledají se i cesty, jak zajistit čistější vytápění i u nízkopříjmových domácností. Stát by měl v budoucnu pomoci i obcím u řešení konkrétních případů, kde je se zajištěním čistějšího vytápění problém. Podle Petra Valdmana bychom tak roce 2022 měli v obcích pozorovat znatelné zlepšení ovzduší během topné sezóny.

TOP výrobky Infotherma 2019

 • 1. místo - NIBE - Kombinace tepelného čerpadla NIBE s fotovoltaikou pomocí EME 20
  Oceněný výrobek umožňuje vytvořit inteligentní propojení tepelného čerpadla a fotovoltaického systému bez nutnosti nákladného nadřazeného systému. Pokud není aktuální potřeba elektrické energie pro vlastní využití v budově, vyrobená elektrická energie může být automaticky spotřebována tepelným čerpadlem.
 • 2. místo - SAMSUNG - SAMSUNG Wind-FreeTM Ultra series
  Wind-FreeTM chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu v místnosti bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Nejdříve Wind-FreeTM klimatizační jednotka vychladí místnost v rychlém chladícím módu, pak je chladný vzduch jemně rozptylován přes 21 000 mikrootvorů. s velmi nízkou rychlostí proudění vzduchu a přitom bez kolísání teploty.
 • 3. místo - FRÖLING, OPOP, VIADRUS

  FRÖLING přihlásil kotel na štěpku, pelety a truhlářský odpad T4e
  Pohodlné, kompaktní, hospodárné a bezpečné: Nový T4e od firmy Fröling má velice nízké emisní hodnoty a vysokou účinnost (až 94%). Nové rychlé a tiché zapalování s úsporou energie. Benefitem je i snadná a rychlá instalace a rakouská ekoznačka ENERGIE GENIE 2018.
  OPOP přihlásil H4EKO-D – ekologický zplyňovací kotel na dřevo
  Tento kotel OPOP lze umístit i do menších kotelen, připojit pokojový termostat, GSM modul a internetový modul. Kotel lze doplnit elektrospirálu (o výkonu 3 kW) pro vytápění elektřinou. Technologie kotle zajišťuje vyšší účinnost a tím nízkou spotřebu paliva, umožňuje naložit velký objem paliva a spalovat velké kusy dřeva.
  Viadrus přihlásil Litinový zplyňovací kotel na dřevo Hercules U68
  Hercules U68 Viadrusu je litinový zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, který je určen k ekologickému spalování kusového dřeva přirozeným odtahem spalin bez podpory ventilátoru, a to v teplovodních systémech s přirozenou i nucenou cirkulací. Kotel dosahuje emisní třídy 5 dle ČSN EN 303-5 a splňuje podmínky „Ekodesign”.

Slunce v domě - jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce

Úterní doprovodný program v kongresovém sále se zaměří na využití energie v domácnosti, ať už v rodinném domě nebo v bytě.

 • 10:00 – 10:20 Dotace na domácí fotovoltaiku a na solární ohřev vody, Jiří Zilvar, TZB-info
 • 10:20 – 10:45 ČEZ Nabíjení elektromobilu z domácí fotovoltaiky, Roman Tušl, ČEZ Prodej
 • 10:45 – 11:10 Fotovoltaika v bytě, Martin Kolařík, Ostrovnielektrarny.cz
 • 11:10 – 11:35 Solární ohřev vody – fotovoltaika nebo solární kolektor?, Pavel Dufek, Regulus
 • 11:35 – 12:00 Cohab Solární architektura – domy s maximálním využitím sluneční energie, Michal Přikryl, Cohab Cosy Haitation

Opět zcela zaplněné výstaviště letos hostí 345 domácích i zahraničních vystavovatelů, kteří přivezli novinky a nabídnou služby. V ČR se jedná o největší takto specializovanou výstavu a jsou zde zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky a produkty pro moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů a komfortní vnitřní prostředí staveb.

Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 je vstupní expozice „Dům plný energie“, kde jsou zakomponovány ukázky prvků efektivního vytápění, větrání, výroby elektrické energie včetně jejího skladování a obecně prvků úsporného bydlení.

Výstava je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a Hejtmana Moravskoslezského kraje.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.