logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované vzdělávání od dubna do června 2018

Mezi tématy zaujme např. stavební zákon po velké novele, školení pro stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, pražské stavební předpisy, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – EIA, zákon o státní památkové péči, ochrana stavebních konstrukcí před požárem.

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví připravilo akreditované semináře na témata např. stavební zákon po velké novele, školení pro stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, pražské stavební předpisy, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí - EIA, zákon o státní památkové péči, ochrana stavebních konstrukcí před požárem, příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT aj.

Přehled vzdělávacích akcí na duben - červen 2018:

19. 4. 2018 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách (Praha)
Vedení stavby dle stavebního zákona, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem, bezpečnost a ochrana zdraví, dokumentace BOZ, zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech, kontrola prací, atd.

24. 4. 2018 - úterý - od 9 do 14 h
Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí - EIA (Praha)
Zásadní změny v oblasti EIA, tj. novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a tzv. transpoziční novela zákona.

16. 5. 2018 - středa od 9 do 16 h
Technický dozor stavebníka (Praha)
Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!

22. 5. 2018 - úterý - od 9 do 16.30 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT (Praha)
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

24. 5. 2018 - čtvrtek - od 9 do 14 h
Zákon o státní památkové péči (Praha)
Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), nové prováděcí předpisy k souvisejícím zákonům, zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech, závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči, atd. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

29. 5. 2018 - úterý - od 9 do 14 h
Pražské stavební předpisy (Praha)
Nové pražské stavební předpisy (PSP). Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je účinné od 1. 8. 2016. Přednášet budou spoluautoři Pražských stavebních předpisů.

31. 5. 2018 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Ochrana stavebních konstrukcí před požárem (Praha)
Tradiční ochrana obezděním a obetonováním, protipožární omítky a nátěry. Zajištění požární odolnosti nosných konstrukcí pomocí nástřikových systémů a obkladů z deskových materiálů. Požární aspekty zateplování fasád. Protipožární obklady ocelových a betonových konstrukcí z minerálních. Ve spolupráci s PKPO.

5. 6. 2018 - úterý - od 9 do 14 h
Stavební zákon - velká novela (Praha)
VELKÁ NOVELA stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. Výklad bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na:
http://www.studioaxis.cz

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.