logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované semináře v I.pol. 2019

STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na školení, která pořádá v lednu až dubnu 2019 v Praze.

24. 1. 2019 - čtvrtek - od 9 do 14 h
Stavební zákon - velká novela /Praha/
VELKÁ NOVELA stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. a další NOVÉ související předpisy včetně NOVELY ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY dopravní, vodní a energetické infrastruktury účinné od 1. 9. 2018. Výklad bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.

5. 2. 2019 - úterý - od 9 do 16 h
Technický dozor stavebníka /Praha/
Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!

19. 2. 2019 - úterý - od 9 do 14 h
Pražské stavební předpisy - novela /Praha/
VÝZNAMNÁ NOVELIZACE PSP je účinná od 8. 11. 2018 - došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily. Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

26. 2. 2019 - úterý - od 9 do 14 h
Poruchy vozovek, jejich příčiny a způsoby oprav /Praha/
Druhy poruch vozovek a jejich příčiny, posouzení stavu vozovky, diagnostické metody, návrh způsobu opravy a příklady návrhů opravy vozovek. Školení je určené projektantům, správcům a majitelům pozemních komunikací, stavebním firmám, dozorům, úřadům i dalším zájemcům.

7. 3. 2019 - čtvrtek - od 9 do 14 h
Požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky /Praha/
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po NOVELE účinné od 1. 1. 2018, technické požadavky na stavební výrobky, podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh atd. Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací tak s dodávkami výrobků na stavbu.

19. - 20. 3. 2019 - úterý a středa
Obnova památek 2019 - sanace vlhkého zdiva /Praha/
19. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi. Při platbě do 22. 2. 2019 získáte odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA! Ve spolupráci s NPÚ, FA ČVUT v Praze a ČNK ICOMOS.

26. 3. 2019 - úterý - od 9 do 16.30 h
Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

10. - 12. 4. 2019 - středa až pátek
Podzemní vody ve vodárenské praxi 2019 /Rychnov nad Kněžnou/
Hlavním tématem 6. ročníku konference budou „Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu“: obnova jímacích území, nové metody regenerace zdrojů vody, oblasti zdrojů vody pro lidskou spotřebu, jejich vymezení, právní statut, rizika, limitující činnosti, aj. Součástí bude slavnostní večer k 25 letům VAK Jablonné nad Orlicí a exkurse po východočeských lokalitách. Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace: 11. 3. 2019 nebo při naplnění kapacity sálu.

25. 4. 2019 - čtvrtek - od 9 do 14 h
Zápisy do katastru nemovitostí /Praha/
Přehled právních předpisů, druhy zápisů do katastru nemovitostí, společná ustanovení pro zápisy práv, vklad práv zapisovaných do KN včetně práva stavby, práva zapisovaná záznamem, druhy poznámek, zápisy jiných údajů do KN, judikatura soudů týkající se zápisů do KN.

Kompletní přehled všech akcí najdete na webové stránce:
http://www.studioaxis.cz

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.