logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Energo summit 2017 upozornil na spotřebu energie v budovách

Města spotřebují 75 % energie vyrobené v EU a z toho se 40 % spotřebuje v budovách. Co k tomuto tématu přinesl letošní Energo summit?

Reklama

Koncentrací obyvatel ve městech dochází ke zvýšení spotřeby energie v relativně malém prostoru a tím i ke vzniku řady lokálních problémů týkajících se například znečištění nebo bezpečnosti dodávek. A to jsou právě oblasti, kde lze jako řešení uplatnit nové technologie, ať už se jedná o úsporná opatření, chytrá zařízení, elektromobily nebo obnovitelné zdroje.

Ke spotřebě energie v budovách se vyjádřil Petr Štulc ze společnosti ČEZ ESCO, která se zabývá úsporami a poskytováním elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie. Konstatoval, že v energetické debatě je často odpor k zavádění nových technologií, který je ale dán špatnou komunikací. Nasazení nových technologií působí samoúčelně, není jasné, co vlastně řeší.

Výhodou nových technologií je, že jsou stále dostupnější. Dosud nikdy nebylo tak jednoduché vyrobit si vlastní elektřinu a tu uplatnit ve své domácnosti nebo s ní pohánět elektromobil. ČEZ ESCO poskytuje tyto a další podobné služby nejen pro domácnosti, ale i pro firmy nebo pro obce. Její zakázky tak mohou obnášet třeba modernizaci technického vybavení firmy nebo zavedení systému chytrého osvětlení a to vše financované metodou EPC.

Uplatnění moderních technologií v obci prezentoval Vladimír Zadina ze společnosti Operátor ICT. Ta je známá zejména tím, že provozuje pražskou kartu na MHD zvanou Lítačka. Nyní má na starosti i projekt zvaný Smart Prague, který usiluje o modernizaci pražské infrastruktury v souladu s konceptem smart city. To znamená zejména sběr dat, jejich analýzu a praktické využití jako obyvateli Prahy, tak firmami.

Online přístupné by tak měly být například městské investiční plány, demografické údaje, údaje o ovzduší v metropoli nebo o kvalitě jednotlivých škol i třeba detaily umístění veřejných toalet. Pro firmy je připravená třeba správu energetických auditů a energetických štítků a porovnání energetické náročnosti jednotlivých budov. V přípravě jsou také konkrétní projekty, například chytré osvětlení, úspory energií ve vybraných budovách, nebo mapa dobíjecích stanic.

Aby bylo možné sbírat senzorická data, je také potřeba vytvořit síť k jejich sběru. Tomáš Poláček z firmy Simplecell prezentoval možnosti sítě Sigfox v ČR. Na rozdíl od sítí pro mobilní telefony se tato síť zaměřuje na sběr malých objemů dat z velkého množství různých senzorů a měřičů (elektroměry, čidla pohybu, teploměry…). Funguje na dlouhé vzdálenosti a využívá levná zařízení s minimální spotřebou energie, která jsou schopná běžet několik let na jednu baterii. Data jsou pak shromažďována v centrálním cloudu, odkud k nim má uživatel přístup. Simplecell spolupracuje s T-mobilem, díky čemuž již Sigfox pokrývá většinu území ČR.

Cyril Svozil na Konferenci Energo summit 2017
Cyril Svozil na Konferenci Energo summit 2017

Jak vypadá využití nejmodernějších technologií v moderním domě, představil Cyril Svozil ze společnosti Fenix. O jejich kancelářské budově v Jeseníku jsme již na TZB-info informovali mnohokrát, stručně tedy připomeňme, že se jedná o kancelářskou budovu postavenou ve standardech roku 2020. Do budovy je přivedena jen elektřina a navíc disponuje vlastní fotovoltaickou elektrárnou 7,2 kWp a bateriovým úložištěm o kapacitě 26 kWh. Kromě toho, že slouží jako sídlo firmy, ještě firma Fenix spolupracuje s laboratoří UCEEB při ČVUT na ladění provozu budovy, která by měla sloužit jako předobraz pro další podobné budovy v ČR. Jedním z největších překvapení při stavbě této budovy bylo, že i při uplatnění těch nejmodernějších technologií a fotovoltaické elektrárny s akumulací výsledné náklady na obestavěný metr čtvereční nebyly výrazně větší, než u běžných domů.

Konference měla i svého zahraničního hosta, kterým byla Maeva Tholance z francouzské agentury Ademe a hovořila o realizacích úsporných budov (NZEB) ve Francii. V celé Francii je zatím přes 400 podobných staveb. Nejčastěji se jedná o kancelářské budovy (34 %) následně o rodinné domy (22 %) a nakonec školy a bytové domy. Nejpoužívanějším stavebním materiálem je jednoznačně beton (45 %) a dřevěné konstrukce (32 %). Francouzské domy s nízkou spotřebou energie obvykle vytápí tepelná čerpadla (37 %) a dřevo (27 %). Vlastním zdrojem elektřiny je až na výjimky fotovoltaika a jen pár domů je vybaveno úložištěm elektřiny.

Francie má svou vlastní strategii pro úspory energie. Další krok v této strategii je označován jako faktor 4 a znamená snížení spotřeby energie v domácnostech o 50 % do roku 2050, snížit podíl jaderné energie v energetickém mixu na 50 % v roce 2025 a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 32 % v roce 2030.

Konference Energo summit se konala při veletrhu For Energo Smart 11. května na výstavišti v Praze – Letňanech.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.