logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Stavaři: Novela stavebního zákona zřejmě podpoří infrastrukturu

Novela stavebního zákona by mohla podpořit infrastrukturu, důležité však bude, aby Sněmovna schválila některé pozměňovací návrhy. Sektoru by také pomohlo oddělení stavebních úřadů od samosprávy, kde často podléhají politickým tlakům. Uvedli to zástupci velkých pražských stavebních firem.

Reklama

Podle některých z nich však novela dostatečně nebrání tomu, aby zájmové skupiny opakovaným odvoláváním prodlužovaly stavební řízení. Novelu projedná tento týden Sněmovna ve třetím čtení.

Metrostav

"Poslaneckých pozměňovacích návrhů je mnoho. A jsou mezi nimi i takové, jejichž přijetí považujeme pro podporu české ekonomiky a infrastruktury za zásadní. Nejvíce vítáme pozměňovací návrhy, které umožní zrychlení výstavby velkých infrastrukturních projektů," uvedl mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha. Podpora drobných staveb a stavebníků je podle něj také na místě, ale skutečný dopad na stavební sektor budou mít jen razantnější změny umožňující budování moderní infrastruktury.

Za nejdůležitější Kostiha považuje možnost získat pro dopravní stavby stavební povolení ještě před ukončením majetkoprávní přípravy. Ta obnáší zabezpečení vlastnických nebo jiných práv k pozemkům nebo jiným nemovitostem podmiňujícím výstavbu. "Dalším důležitým krokem by bylo uvedení v předběžnou držbu, kdy investor může zahájit projekt, pokud má pravomocné stavební povolení a vyvlastňovací řízení vázne na určení ceny. Uvítali bychom rovněž omezení odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí o vyvlastnění," doplnil Kostiha.

Skanska

Ředitel společnosti Skanska ČR a Slovensko Michal Jurka vítá sloučení územního a stavebního řízení a EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) do jednoho společného řízení. "Aby však státní správa mohla fungovat, jak má, musí být její rozhodnutí včasná a předvídatelná a nepodléhat politickým či jiným zájmům. Proto je třeba hlubší strukturální změna způsobu fungování stavebních úřadů," uvedl. Řízení by podle něj měla být vedena centrálními orgány státní správy a oddělena od samosprávy.

Hochtief

Zkrácení stavebního řízení si od novely slibuje firma Hochtief. Podle mluvčího firmy Michala Taliána však neomezí působnost různých občanských a ekologických hnutí v rámci legislativního procesu. "Navrhovaná legislativa jim umožňuje účastnit se, napadat a prodlužovat jednotlivá povolení. A to bez jakékoliv odpovědnosti za škody, které tím páchají, přestože se svými námitkami neuspěli," dodal Talián.

Strabag

Strabag se k zákonu podrobně vyjadřovat nechtěl. "Uvítali bychom především, pokud by novela umožnila zefektivnění schvalovacích procesů před výstavbou," uvedla pouze mluvčí společnosti Edita Novotná.

Novelu předkládá ministerstvo pro místní rozvoj s cílem zjednodušit povolovací řízení staveb. Vládní norma umožňuje mimo jiné sloučit u velkých infrastrukturních projektů oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu stavby na životní prostředí. K novele poslanci vznesli stovku požadavků na úpravy, čeká se proto dlouhé projednávání.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.