logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Normy a právní předpisy

19.4.2024Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Frank Bold Advokáti zvou na konferenci k novému stavebnímu zákonu, který bude plně účinný už od 1. července. Experti na právo spolu se zástupci úřadů, developmentu a Ministerstva pro místní rozvoj s vámi budou sdílet pohled na hlavní témata z různých perspektiv, provedou vás klíčovými oblastmi a společně budou diskutovat o tom, jak se na příchod legislativy připravují.
Foto © fotomek, stock.adobe.com
3.4.2024redakce
Praktické školení vás důkladně připraví na dopad nového stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku na všechny stavby. Tyto zákony začaly definitivně platit od 1. 1. 2024. Nyní jsou podle nich povolovány jen tzv. vyhrazené stavby, od 1. 7. 2024 se jimi již bude řídit i povolování všech ostatních staveb.
30.3.2024redakce
Obec Bašť nedaleko Prahy měla několik set obyvatel a plánovala výstavbu bydlení v nové čtvrti pro téměř tisíc lidí. Výstavba nezačala hned a pak se toho hodně změnilo. Vztahy měst, obcí, developerů, investorů a obyvatel jsou složité.
4.3.2024Ing. Zuzana Hejlová, Ing. Pavel Heinrich
Recenzovaný S ohledem na progresivní vývoj v rámci cihelných konstrukcí je nutné zajímat se o nové technologie a zvětšovat si povědomí o užití Eurokódu 6, aby konstrukce z moderních zdicích prvků a malt byly správně technicky i ekonomicky navrhovány. V textu nabízíme jednu z možností vyzdění, a to včetně statiky a požární bezpečnosti.
22.2.2024STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury, STUDIO AXIS představuje nabídku školení, konferencí a seminářů, které pořádá od 5. 3. do 25. 4. 2024. K tématům patří tradičně příprava k autorizačních zkouškám ČKAIT. Akce jsou zaměřeny na nové právní úpravy stavebního zákona, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), obnovu památek, změny vodního zákona, podzemní vody ve vodárenské praxi a další související změny.
19.2.2024doc. Ing. Jana Marková, CSc., ČVUT Praha, Kloknerův ústav
Recenzovaný Revize Eurokódů EN 1991 pro zatížení konstrukcí se nachází v závěrečné etapě své tvorby. Technická subkomise obdržela připomínky členských zemí, které budou následně zapracovávány. V následujícím textu jsou uvedeny aktuální informace o stavu dokončování revize zatížení v prEN 1991. Po formální stránce zde došlo k úpravě úvodních kapitol a také obrázků a vztahů, aby byly v souladu s dokumentem N 1250, ve kterém jsou uvedeny požadavky na tvorbu Eurokódů po technické i ediční stránce. Byly také provedeny úpravy názvů jednotlivých částí Eurokódů pro zatížení.
14.2.2024redakce
Nově vzniklý Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) začal vykonávat agendu povolování klíčových dopravních a energetických staveb od 1. ledna 2024. Jeho účelem je nejen zrychlit a odborně zdokonalit proces povolování, ale také zajistit transparentnost a efektivitu ve stavebním řízení.
Dálnice D1, foto © TZB-info
15.1.2024Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Zásadní proměnu stavební legislativy přináší v letošním roce nový stavební zákon. Pro veškerou výstavbu vstoupí v účinnost 1. července 2024. Největší, tzv. vyhrazené stavby, již od 1. ledna 2024 povoluje nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad. Mimo jiné bude také odvolacím orgánem krajských stavebních úřadů pro menší výrobny z obnovitelných zdrojů. Čtěte, jaké kompetence by měl zastávat a co vše bude posuzovat.
© Adobestock
12.11.2023Mgr. Václav Burger, Mgr. Jaroslav Krempl
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali, jak má objednatel postupovat, odmítá-li od zhotovitele převzít nedokončené či vadné dílo.
© Adobe Stock
18.10.2023JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz zahajujeme diskusi, který se týká věcné novely nového stavebního zákona. Jako prvního jsme oslovili doktoranda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, JUDr. Romana Kočího, MBA, MSc.
foto © rt-tp_olomouc
27.4.2023JUDr. Markéta Jelenová, JUDr. Ing. Pavel Beránek
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na možnosti zapojení vlastníků pozemků při změnách územních plánů obcí a měst.
Foto © bannafarsai - Fotolia.com
25.4.2023Ing. Simona Šarvaicová, Ing. Viktor Borzovič
Recenzovaný Príspevok sa zaoberá experimentálnou a nelineárnou analýzou spojenia medzi doskou a stĺpom v súvislosti s aplikáciou Teórie kritickej šmykovej trhliny (CSCT). Model CSCT je mechanický model, kde sa šmyková sila prenášaná betónom v šmykovej trhline môže určiť zohľadnením drsnosti a otvorenia kritickej šmykovej trhliny. Pre aplikáciu CSCT modelu je potrebné odhadnúť odozvu zaťaženia na pootočenie dosky. Doskové pootočenia boli vypočítané na základe nameraných deformácií bodov za vzniknutou kritickou šmykovou trhlinou. Predmetom tohto výskumu boli fragmenty bezprievlakovej dosky s hrúbkou 0,2 m, podopretej vnútorným stĺpom s obdĺžnikovým prierezom. Cieľom bolo vytvoriť numerický nelineárny model v programe Atena, ktorý zodpovedá reálnemu správaniu dosky počas zaťažovania až do následného kolapsu a taktiež overenie výsledkov získaných experimentálnym výskumom.
Následky zemětřesení v Turecku 6. února 2023 © AdobeStock
29.3.2023Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Pozvání do studia přijali prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze, a Dr. Jan Burjánek z Geofyzikálního ústavu AVČR. Ničivé zemětřesení v Turecku a v Sýrii vyvolává otázky, jak je možné, že při současné úrovni znalostí a technické vyspělosti má zemětřesení takové následky? Jaký je rozdíl mezi konstrukcemi, které neodolaly a které naopak vydržely jen s menšími následky? Jak mají být navrhovány konstrukce odolné proti zemětřesení? Poslechněte si podcast na portálu ESTAV.tv.
23.3.2023JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., Mgr. Klára Pelclová
TZB-info doporučuje V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na možnosti provedení změny dokončené stavby a zakotvení architektonického díla a práv autora k němu v autorském zákoně.
26.1.2023Mgr. Natálie Cmíralová, koncipientka, PRK Partners, s.r.o., advokátní kancelář
TZB-info doporučuje V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na právní odlišnosti výkladu v oblasti zápisu nemovitosti. Rozpor mezi teorií a praxí totiž často přináší zamítavá rozhodnutí katastrálních úřadů ve vkladových řízeních a neúspěšná obrana účastníků těchto řízení před soudem.
18.1.2023Mgr. Viktor Kalabza, KVB advokátní kancelář s.r.o.
TZB-info doporučuje V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na to, jak k těmto situacím přistupuje současný občanský zákoník a jak k nim přistupoval občanský zákoník předchozí, ve kterých případech se použije „nová“ a ve kterých stará právní úprava, a zda a kdy lze využít institut přestavku i pro „nadstavky“ a „podstavky“…
11.1.2023Mgr. Barbora Šustrová, Mgr. Ing. Martin Mikulka
TZB-info doporučuje V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát se stručně vracíme k současné zákonné úpravě práva stavby a zejména se zaměřujeme na problematické otázky, které mohou v praxi při využití práva stavby nastat, ale jejichž řešení často explicitně ze zákona nevyplývá či není možné jej ze zákona bez dalšího vyčíst.
9.1.2023Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny), CTI ČR
Odborný TZB-info doporučuje Nedodržení pravidel a důsledek? Masivní únik zemního plynu, odstavení 184 odběratelů na dobu 4 hodin a škoda převyšující 100.000,– Kč.
30.12.2022Vlastimil Růžička, redakce
Článek vychází z dostupných analýz z konce roku 2022, kdy na český průmysl plně dopadly problémy v podobě nejistých, zpožděných a drahých dodávek, vysokých cen energií a rekordně vysoké míry inflace. Je patrné, že řada segmentů průmyslu již stagnuje nebo se ve svém výkonu propadá a další krize očekává v roce příštím.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.