logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Recyklace vod v USA, Polygon recyklace vod ... webinář

Následující přednáška pana RNDr. Mgr. Michala Bittnera, PhD. na téma recyklace vod vás nejprve zavede do Spojených států amerických, kde recyklace vody z odtoku z ČOV je zcela běžnou záležitostí.

Podíváte se na různé lokality, kde tuto recyklovanou vodu využívají na závlahy, na dotaci podzemních vod či jako zdroj vody pitné. Dále se seznámíte i s americkou a evropskou legislativou zabývající se znovuvyužitím odpadní vody. V druhé části přednášky můžete nahlédnout do největšího českého projektu Polygon recyklace vod, který se zabývá právě recyklací vod z odtoku z ČOV v České republice. Tento projekt nabízí aplikace celé řady technologií na terciární úpravu s různým využitím recyklované vody a stává se tak podpůrným prostředkem pro tvorbu legislativy v naší republice, kde recyklace odpadní vody není podporována.

Více informací


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.