logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zelená parkoviště, plochy (s dotací) aneb zatravněné propustné plochy pomocí roštů AS-TTE

AS-TTE ROŠT je více než plastový rošt. Je to téměř přirozený konstrukční koncept, který nastavuje nové standardy pro ekologické dopravní povrchy.

Propustné povrchy jsou podporovány dotační výzvou

Výměna stávajících nepropustných povrchů za propustné je podporována dotací ve výši 85 %. Výstavba nových propustných povrchů je dotována do výše 30 %. 

Dotační program na podporu hospodaření s dešťovou vodou v intravilánu měst a obcí pokračuje výzvou č.19, která se otevře 14.09.2022. celková alokace je ve výši 2,5 mld Kč. Ukončení podání žádosti bude do konce října roku 2023. Je tedy i čas na přípravu projektů. 

Naše zaměření je na "opatření 1.3.4 - Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod"

Pro klienty zajišťujeme kompletní služby od zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci, výběrového řízení a samotnou realizaci prostřednictvím našich partnerů.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.