logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Připravované novely zákona o dani z příjmů a zákona o dani silniční

Senát České republiky projedná vládní návrh zákona, který se týká novely zákona o dani z příjmů a zákona o dani silniční (sněmovní tisk č. 204).

Dílčí zrušení silniční daně

Předmětem daně jsou nově pouze silniční vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice. Osobní automobily kategorie M1, M2, lehké nákladní automobily kategorie N1, ale i autobusy nebudou již předmětem daně. Rovněž dochází ke snížení sazeb silniční daně, např. u zdanitelného vozidla kategorie N s kódem druhu karoserie BA a nejvyšší povolenou hmotností do 12 tun je daň ve výši 0 Kč.

Snížení výše nepeněžního příjmu při bezplatném využívání nízkoemisního služebního vozidla i pro soukromé účely

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně nízkoemisní motorové vozidlo, bude se nově považovat za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5% vstupní ceny vozidla. U ostatních vozidel je ponechána částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla.

Nízkoemisním motorovým vozidlem se dle přechodného ustanovení rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

Zdroj: tisková zpráva AMSP


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.