logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vídeň má ambice být jedním z významných evropských Smart Green Cities

Zájemci o získání stavebního povolení ve Vídni mohou od 1. února loňského roku absolvovat celý proces online. Do března roku 2023 by měl být rozsáhlý projekt digitalizace finalizován. Rakouská metropole se chce zařadit mezi 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst a do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality. Jak funguje celý proces v praxi jsme se zeptali provozovatelů i zástupců firem.

Nové standardy jsou součástí rozsáhlého digitalizačního projektu nazvaného BRISE VIENNA, který má zlepšit správu města a zajistit pohodlnější život rezidentům, návštěvníkům i podnikatelům. Hlavním cílem je založení moderní participační demokratické správy, která dává dostatečný prostor pro výstavbu přívětivého ekologicky zaměřeného inteligentního města (Smart Green Cities). Vídeňský digitalizační projekt má být plně účinný i v dalších administrativních oblastech, vhodně na ně navázat či je propojovat; má ambice být inspirací pro další města nejenom svými stavbami, ale také kvalitním fungováním státní a veřejné správy. Podle informací Stadt Wien získal projekt finanční prostředky ve výši zhruba 4,8 milionu eur z rozpočtu Evropské unie (EU) v rámci iniciativy nazvané Urban Innovative Actions (UIA) podporující inovační akce v oblasti udržitelného rozvoje měst. Ve Vídni jsou do projektu zapojeni významné subjekty v oblasti vědy, stavebnictví, architektury, urbanismu a informačních technologií (Vídeňská univerzita), administrativy (Stadt Wien a jeho úřady); nechybí ani BIM experti (tbw-ODE) a ZT Kammer (Komora stavebních inženýrů) pro Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenland. Projekt BRISE VIENNA v úzké spolupráci výše jmenovaných má být dokončen do konce března 2023.

Rozsáhlý digitalizační projekt BRISE VIENNA zahrnující širokou škálu služeb města má být dokončen do konce března 2023. (Foto: BRISE Vienna Projektbeschreibung)
Rozsáhlý digitalizační projekt BRISE VIENNA zahrnující širokou škálu služeb města má být dokončen do konce března 2023. (Foto: BRISE Vienna Projektbeschreibung)

Udržitelný rozvoj města a online řízení

Hlavní město Rakouska se rozrůstá nebývalým tempem, stoupá počet obyvatel (za poslední roky o více než 300 000 obyvatel; z celkového počtu okolo 1,9 mil. je to asi 48 % cizinců), kontinuálně s tím roste i stavební činnost. Vídeňská hospodářská komora (WKO) odhaduje, že letos bude dokončeno zhruba 19 700 nových bytů a ročně bude zpracováno více než 13 000 stavebních žádostí.

Na novostavby klademe vysoké sociální, architektonické a ekologické nároky, usilujeme o zachování původních historicky cenných budov. Digitalizace je důležitým krokem na cestě stát se jedním z významných evropských Smart Green Cities. Máme vysokou odpovědnost navrhnout celý proces tak, aby poskytoval výhody všem. Online stavební řízení je nedílnou součástí těchto procesů, je efektivnější a transparentnější; šetří čas, peníze i námahu. Digitalizace poskytuje nesporné výhody všem zúčastněným a přispívá ke zvyšování kvality života ve městě,“ řekl médiím Dr. Michael Ludwig, starosta Vídně u příležitosti prezentace projektu BRISE VIENNA a vyzval občany k podávání stavebních povolení online cestou.

Rozsáhlý digitalizační projekt BRISE VIENNA zahrnující širokou škálu služeb města má být dokončen do konce března 2023. (Foto: BRISE Vienna Projektbeschreibung)
Rozsáhlý digitalizační projekt BRISE VIENNA zahrnující širokou škálu služeb města má být dokončen do konce března 2023. (Foto: BRISE Vienna Projektbeschreibung)
Rozsáhlý digitalizační projekt BRISE VIENNA zahrnující širokou škálu služeb města má být dokončen do konce března 2023. (Foto: BRISE Vienna Projektbeschreibung)

Rozsáhlý digitalizační projekt BRISE VIENNA zahrnující širokou škálu služeb města má být dokončen do konce března 2023. (Foto: BRISE Vienna Projektbeschreibung)

Digitalizace státní a veřejné správy

Kvalitu života ve městě nesporně ovlivňuje fungování služeb. Ne každý je ovšem online prostředím okouzlen, ne každý mu dobře rozumí. Častým názorem je spíše to, že byrokracie je v online prostředí ještě větší, služby často nefungují, sbírá se příliš mnoho bezúčelných dat, vyplňování žádostí s umělou inteligencí zabere více času, než kdybychom se vydali na stavební úřad s dokumenty ve třech vyhotoveních a postupovali klasickou cestou. Od počátku února 2021 digitalizace ve Vídni posílila o možnost získání online stavebních povolení, propojily se úřady a na elektronická podání navazují i zbylé kroky – vše až po vyhotovení výstupních dokumentů stavebního řízení probíhá digitálně. Využití online prostředí je dobrovolné, nicméně nahrávání dokumentů přes městský portál mein.wien.gv.at doplněné digitálním podpisem využívají spíše zkušené stavební firmy, architektonické kanceláře a developeři než běžní stavebníci. Zajímavé je pro ně zcela jistě i to, že proces zohledňuje metody BIM (Building Information Management) a začleňuje je do digitálního schvalovacího procesu. Místo tradičních papírových plánů používají digitální 3D modely budov se všemi benefity, které tato metoda projektování nabízí – od plánování a odevzdání až po kontrolu na staveništi a převzetí hotové stavby. Otevírá se tak nová cesta, která plně souzní s myšlenkou podporované evropské iniciativy nazvané Urban Innovative Actions (UIA).

Hlavní město Rakouska se rozrůstá nebývalým tempem, stoupá počet obyvatel, kontinuálně s tím roste i stavební činnost. Vídeňská hospodářská komora (WKO) odhaduje, že letos bude dokončeno zhruba 19 700 nových bytů a ročně bude zpracováno více než 13 000 stavebních žádostí. (Foto: Wien 3420 aspern development AG, Wiener Linien)

Cesty pro nová řešení

Hlavním cílem iniciativy UIA je poskytnout městským úřadům v celé Evropě dostatečný prostor a zdroje k testování odvážných a nevyzkoušených nápadů. Týká se to dle úřední zprávy EU hlavně projektů řešících vzájemně propojené problémy města a všech experimentů s bezprostřední odezvou v komplexním reálném prostředí.

Městské úřady by měly využít příležitost, kterou iniciativa UIA nabízí, k přechodu od takzvaně normálních projektů, které lze financovat z tradičních zdrojů (včetně běžných programů EFRR) a podstoupit mírné riziko převedením ambiciózních a tvůrčích nápadů do prototypů, které lze testovat v reálném městském prostředí. Jinými slovy může iniciativa UIA podporovat i pilotní projekty, které jsou příliš riskantní pro financování z tradičních zdrojů, za předpokladu, že jsou vysoce inovativní a experimentální,“ píše se ve zprávě.

Iniciativu UIA řídí Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise (EK), která pro tento rok připravila rovněž výzvu s názvem 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst. Plní tak jednu z pěti misí uvedenou ve strategickém plánu Horizon Europe. Města by měla fungovat jako experimentální a inovační centra, která se postaví do popředí inovací při přechodu ke klimatické neutralitě v rámci Evropské zelené dohody. Současně s tím je otevřen i projekt nazvaný International City Partnerships: Acting for Green and Inclusive Recovery, jehož cílem je přispět ke zlepšení kvality života podporou udržitelného a integrovaného městského rozvoje prostřednictvím identifikace inovativních politik a programů. Projekt probíhá od října 2021 do března 2023.

Hlavní město Rakouska se rozrůstá nebývalým tempem, stoupá počet obyvatel, kontinuálně s tím roste i stavební činnost. Vídeňská hospodářská komora (WKO) odhaduje, že letos bude dokončeno zhruba 19 700 nových bytů a ročně bude zpracováno více než 13 000 stavebních žádostí. (Foto: Wien 3420 aspern development AG, Wiener Linien)

Dva kroky vpřed a jeden vzad

Zatímco vídeňská firma A-NULL Bausoftware GmbH na své lednové online akci nazvané BRISE: Digital Construction Submission projekt on-line stavebních povolení chválí, vysvětluje jednotlivé kroky a nabízí uživatelům pomoc, zástupci firmy Delta Projektconsult se prozatím staví k celému procesu spíše rezervovaně: „Byli jsme mezi prvními, kteří online stavební řízení absolvovali, a ne všechno zde probíhalo bez problémů. V průběhu procesu odesílání došlo ke změně webové platformy, což vedlo ke značným problémům s nahráváním. Později již nebylo možné nahrávat potřebné dokumenty…,“ říká Marcela Kolářová. Autoři projektu uznávají, že může docházet k „mírným nedorozuměním“ a připomínají, že se jedná o výzkumný a vývojový projekt, který bude probíhat až do 2. čtvrtletí roku 2023. Na zdokonalení pracují společně s Vídeňskou univerzitou, Institutem pro interdisciplinární řízení stavebních procesů, s odborníky na BIM procesy a s Komorou stavebních inženýrů. „Teprve testovací a pilotní provoz může umožnit bezproblémové fungování všech kroků a potvrdit aplikačně orientovaný návrh celého procesu,“ vysvětlují a připomínají, že se nejedná pouze o podávání stavebního povolení, ale o celou řadu dalších návazných procesů…

Ano, cílem je plně digitalizovat proces od podání žádosti o stavbu až po její schválení. Ale my nabízíme mnohem více: Jedná se o nový přístup k utváření digitální transformace společnosti tak, aby v centru pozornosti byli občané. Výzkumný a vývojový projekt vychází z názorů uživatelů; chceme zajistit, aby měl skutečnou hodnotu nejenom pro firmy, ale také pro mladé rodiny, které chtějí bydlet. Jsme si vědomi všech možných dopadů digitalizace a zavazujeme se zajistit široký, otevřený a inkluzivní přístup ke službám města pro všechny. Řešení by neměla určovat technologie, ale potřeby a přínosy služby, včetně oblasti životního prostředí. Ukazujeme, jak bude vypadat administrativa budoucnosti a jak může člověk těžit z procesu digitální transformace,“ uvedli na online semináři zástupci firmy prezentující systém BRISE VIENNA.

Ve Vídni roste jeden z největších městských rozvojových projektů v Evropě. Do městské čtvrti Seestadt Aspern se již nastěhovaly první obyvatelé. Koncem léta jich bude šest tisíc. Čtvrť okolo umělého jezera na severovýchodě Vídně má být kompletně dokončena v roce 2030. (Foto: Wien 3420 aspern development AG, Wiener Linien)
Přečtěte si také PODCAST: cihla, její životní cyklus a cirkulární ekonomika Přečíst článek

Vize jsou pro budoucnost velmi důležité

Nová administrativa budoucnosti, digitalizace, ekologie a změny klimatu jsou podle vídeňské radnice největší výzvy současnosti. „Aby si Vídeň, která figuruje na předních místech žebříčků měst s nejlepší kvalitou pro život, udržela svou vysokou úroveň i v budoucnosti, musí na tyto výzvy reagovat,“ uvedl na tiskové konferenci starosta Michael Ludwig a zmínil i ambiciózní plán dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality. Pomoci má takzvaný Klimatický jízdní plán a Rámcová strategie Smart Klima City. Vídeň v něm sází na investice do alternativních energií, šetrného nakládání s odpady, cirkulární ekonomiky, moderní mobility a inovativního bydlení. Za pozornost jistě stojí některé body představit. Jednotlivé kroky město rozčlenilo do jedenácti skupin dle oblastí, kterých se opatření dotýkají:

 1. energie (investice do fotovoltaiky, dálkového vytápění a chlazení)
 2. mobilita (investice do veřejné dopravy, rozvoj sdílených dopravních prostředků, investice do vodíku)
 3. budovy (dotace, instalace fotovoltaiky, udržitelná bytová výstavba)
 4. ekonomika a pracovní trh (klimatický rozpočet, efektivní zacházení s materiály, sdílená ekonomika)
 5. zero waste a cirkulární ekonomika (investice do sítě opraváren, eliminace odpadů)
 6. přizpůsobení se klimatickým změnám (více zeleně, zastiňování)
 7. městská ekologie, životní prostředí a voda (plánování městských částí v kompaktním stavebním stylu a s adekvátní hustotou bydlení)
 8. zdraví a sociální inkluze (posílení zdravotních kompetencí, nová zdravotní střediska v nízkoenergetických budovách)
 9. vzdělání, věda a výzkum (stavba čtvrtí s koncentrací vzdělávacích institucí, stavba nízkoenergetických školních budov)
 10. digitalizace (digitální základní práva, rozvoj digitálních oprávnění)
 11. participace a kultura (kulturní spoluúčast, občanská participace v rámci projektu Vídeňský klima tým)

Nutno na závěr dodat, že Vídeň byla jedním z prvních měst na světě, které ve svých plánech zakotvilo komplexní program ochrany klimatu. Mezi prvními je také v oblasti online stavebního řízení, které propojuje s dalšími výše zmíněnými aktivitami. Jelikož se jedná o rozsáhlý a dlouhodobý proces, není cesta za vysněným cílem s názvem Smart Green Cities vůbec jednoduchá. Nicméně kritizovány jsou spíše dílčí kroky, směr nikdo nezpochybňuje. Je nezvratný.

Ve Vídni roste jeden z největších městských rozvojových projektů v Evropě. Do městské čtvrti Seestadt Aspern se již nastěhovaly první obyvatelé. Koncem léta jich bude šest tisíc. Čtvrť okolo umělého jezera na severovýchodě Vídně má být kompletně dokončena v roce 2030. (Foto: Wien 3420 aspern development AG, Wiener Linien)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.