logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Každý pátý Čech není spokojen s tepelným komfortem svého obydlí

Nejčastěji nás trápí vysoké teploty v obytných prostorech během léta a nutnost přílišného topení v zimě. S vlhkostí a plísněmi se setkává 30 procent Čechů. Těmto problémům lze předejít např. kvalitním zateplením, necelá třetina Čechů žije totiž v nezateplených obydlích. V roce 2017 o jeho realizaci uvažovala pouhá čtvrtina, v současnosti, hlavně kvůli vysoké návratnosti investice, o zateplení přemýšlí třetina Čechů, vyplývá z průzkumu Sdružení EPS ČR.

Dle nejnovějšího průzkumu Sdružení EPS ČR není každý pátý Čech spokojen s tepelným komfortem svého obydlí. Nejčastějším problémem, který trápí až třetinu respondentů je přílišné teplo v obytných prostorech během letních měsíců. Necelá čtvrtina Čechů pak problémy s tepelným komfortem řeší i v zimním období, kdy musí k dosažení příjemné teploty přehnaně topit. To způsobuje nejen velkou finanční zátěž, ale také zdravotní riziko v podobně šíření plísní vlivem přílišné vlhkosti, s čímž se setkává až 30 % Čechů. Teplené mosty, tedy místa v konstrukci, kudy uniká více tepla než ve zbytku obálky objektu, jsou problémem pro každého desátého Čecha. Všem zmíněným problémům lze předejít realizací kvalitního zateplení fasády. V porovnání s daty z průzkumu realizovaného Sdružením EPS ČR v roce 2017 sledujeme progres, i když tempo zateplování tuzemského bytového fondu je velmi pomalé. Konkrétně, před šesti lety žila v nezatepleném obydlí třetina Čechů, letos je to 30 %.
Zateplení jako první krok ke snížení energetické náročnosti

V případě komplexnější renovace obydlí za účelem snížení energetické náročnosti je preferovaným postupem dle 28 % dotázaných nejdříve kompletní zateplení budovy, následná koupě nových oken s trojskly a posléze pořízení malého tepelného čerpadla či fotovoltaiky.

O zateplení aktuálně uvažuje třetina respondentů průzkumu, nejčastěji z důvodu vysokých účtů za energie (22 %). Pro srovnání, v roce 2017 o zateplení uvažovala pouze čtvrtina Čechů. „Vzestupný trend dokazuje, že si lidé začínají uvědomovat nejen samotnou důležitost zateplení, ale také současnou rekordní návratnost této investice. S aktuálními cenami energií se návratnost běžně pohybuje okolo 10 let, často i méně. Pro srovnání v roce 2013 se návratnost investice bez dotace pohybovala okolo 20 let, s dotací pak kolem 15 let,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Přibližně 18 % lidí by své obydlí rádo zateplilo, ale z finančních důvodů si to nemohou dovolit. V roce 2017 to byl dvojnásobek (36 %). K financování zateplení i jiných ekologických a ekonomických řešení bydlení může pomoci řada dotačních programů jako například Nová zelená úsporám. „Zvážíme-li vysoké ceny energií s inflací na jedné straně a trvalé úspory, které zateplení domu podpořené až 50% dotací z programu Nová zelená úsporám přinese na straně druhé, je investice do zateplení domu jednou z nejvýhodnějších forem zhodnocení úspor na trhu,“ uzavírá Zemene.

Podrobné informace o pěnovém polystyrenu naleznete na www.epscr.cz a o jeho recyklaci na www.recyklujemepolystyren.cz


Sdružení EPS ČR
logo Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená s cílem koordinovat vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu a bezpečnost výrobků, poskytovat konzultace a podílet se na úsporách energie.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.