logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Asociace podniků topenářské techniky – odpověď vlády na otevřený dopis

Způsob transformace vytápění domácností státní správa komunikuje jen s vybranými neziskovými organizacemi, které mají stejný názor jako zainteresovaní státní úředníci,“ říká APTT. Dokládá to i odpovědí na otevřený dopis zaslaný premiérovi.

Otevřený dopis panu premiérovi jsme psali jako profesní sdružení, které zastupuje téměř 3 miliony českých domácností vytápěných domovními kotelnami, protože většina zdrojů tepla v těchto kotelnách byla vyrobena firmami, které sdružujeme.

Přečtěte si také Asociace podniků topenářské techniky nesouhlasí s navrženou transformací vytápění domácností Přečíst článek

K napsání otevřeného dopisu jsme se rozhodli až poté, co zcela selhala komunikace se státní správou, a to v době, kdy probíhá zásadní transformace sektoru vytápění domácností, a kdy velká část domácností žije již druhým rokem v nejistotě, zda bude mít dostatek tepla pro vytápění, či zda bude vůbec schopna pokrýt významný nárůst nákladů na vytápění. Neočekávali jsme nějakou zásadní reakci, nicméně sebevědomá odpověď pana poradce premiéra dokazuje, že naše obavy o rozšiřování energetické chudoby mezi stále širší vrstvu spoluobčanů jsou bohužel reálné.

Dopis za APTT signoval prezident asociace, Ing. Vladimír Vašica, a proto je odpověď směřována na něj.

za APPT, Ing. Zdeněk Lyčka, výkonný ředitel


Úřad vlády České republiky
Odbor strategie a analýz Sekce Kabinetu předsedy vlády ČR

Vážený pane prezidente,

z pověření předsedy vlády reaguji na Váš dopis ze dne 21. července 2023 ve věci nedostatečné pomoci vlády pro domácnosti při výměně plynových kotlů za nové zdroje tepla.

Úvodem mi dovolte zásadně nesouhlasit s tvrzením, že vláda hodila domácnosti přes palubu. Vláda vynaložila významné finanční prostředky v řádu desítek mld. Kč na opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií na domácnosti, podnikatele a další subjekty. Zmíním zejména úsporný tarif, zastropování cen energií pro občany a později i firmy, snížení spotřební daně na PHM v kritickém období rostoucích cen PHM v loňském roce a u nafty do července letošního roku a další řadu opatření sociálního charakteru jako např. zvýšení příspěvku na bydlení vč. nákladů právě na energie, bezprecedentní zvýšení důchodů, jednorázový příspěvek rodinám s dětmi a další opatření, která zatížila státní rozpočet neočekávanými více než stomiliardovými výdaji.

Dle Ministerstva životního prostředí (MŽP) dojde od 1. 9. 2023 ke změně podmínek pro poskytování podpory z programu NZÚ. V souvislosti s udržitelností biomasy MŽP uvádí, že v současné době již platí taxonomie EU, přinášející jednotný rámec pro klasifikaci udržitelných ekonomických aktivit. Tato taxonomie se vztahuje i na její energetické využívání, ačkoliv kritéria taxonomie neplatí přímo pro EU fondy nebo národní dotace, je rozhodně vhodné je při přípravě dotačních titulů reflektovat, právě pro investiční jistotu, z pohledu přípravy investic je s přihlédnutím k vývoji v rámci budoucích politik nanejvýš vhodné připravovat projekty v souladu s taxonomií i s ohledem na efektivitu nakládání s veřejnými prostředky. Taxonomie zahrnuje šest hodnotících kritérií, přičemž splnění některých z těchto hodnotících kritérií je u energetického využití biomasy problematické.

Co se týče dalších detailů zmiňovaných změn podpory výměny kotlů, doporučuji Vám se obrátit na MŽP, které tyto změny připravuje.

K úpravám DPH bych rád zmínil, že se jedná o návrh, jehož cílem je zjednodušení daňového systému ČR, kdy většina zboží a služeb má být v základní sazbě DPH. Přesunem palivového dřeva z dosavadní snížené 15% do základní 21% sazby DPH dojde k narovnání výše DPH s ostatními palivy, které byly doposud v základní 21% sazbě DPH. V nižší 12% sazbě by měly být pouze položky se sociálními a zdravotními důvody, jako jsou např. potraviny, léky, voda, stavební práce apod. Zároveň je nutné vnímat rozdílný dopad na kvalitu života v určitém místě, pokud srovnáváme lokální topeniště s dálkovým topením.

Vážený pane prezidente, ujišťuji Vás, že vláda i v této složité době poznamenané neočekávanými dopady v důsledku eskalujícího konfliktu na Ukrajině řeší všechna zásadní opatření právě v diskusi jak s odbornou veřejností, tak se zástupci nejvýznamnějších částí společnosti, jakými jsou bezesporu zejména sociální partneři. Mezi ně patří i zástupci podnikatelské veřejnosti, kteří jsou jak partnery vlády, tak jednotlivých ministerstev.

S pozdravem

Ing. Jakub Kajzler
hlavní poradce předsedy vlády
ředitel odboru

Originál dopisu ke stažení (pdf)

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.