logo TZB-info

Reklama
Odborné recenzované články

Voda, kanalizace /


   1  2  3  4  5   


Smart vodoměry – dálkové odečty spotřeby vody v Brně

30.3.2020 | Ing. Robert Šafář, Ing. Roman Palatin


Provozní bezpečnost dispečerských center

23.3.2020 | Ing. Josef Fojtů


Směsi cizorodých látek v podzemních vodách

29.1.2020 | Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.


Propojování, obnova a udržitelnost vodárenských soustav ve vazbě na problematiku sucha

13.1.2020 | Ing. Jan Cihlář, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., Ing. Blanka Anderlová, Ing. Štěpán Zrostlík, Ing. Jan Plechatý


© Dmitry Naumov - Fotolia.com

Posouzení rizik jako součást provozních řádů veřejných vodovodů

6.1.2020 | doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Jan Ručka, Ph.D.


Využití matematických modelů pro účely stanovení ochranných pásem vodního zdroje

16.12.2019 | Ing. Jan Baier, Ph.D., Ing. Jan Uhlík, Ph.D.


Nové postupy v řízení úpraven vod ve vazbě na aplikaci norem ČSN ISO 27000

9.12.2019 | Ing. Jiří Kašparec, Ing. Milan Lindovský MBA, Ph.D.,, Ing. Pavlína Vlková


Metodika pro hodnocení stavu chráněných území podzemní a povrchové vody

5.12.2019 | Ing. Anna Hrabánková, RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.


Ztráty vody z distribuční sítě,  ilustrační obrázek Havárie vody,  foto  redakce

Porovnání metodik pro stanovení ztrát vody z distribuční sítě na základě vyhodnocení minimálních nočních průtoků

2.10.2019 | Ing. Jana Nováková, Ing. Jan Ručka, Ing. Tomáš Sucháček, Ing. Markéta Rajnochová


Jakost drenážních vod a její potenciální vliv na vodní zdroje

2.9.2019 | Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D., Ing. Petr Fučík, Ph.D., Ing. Renata Duffková, Ph.D., Mgr. Markéta Kaplická, Ing. Jana Maxová


© Artusius - Fotolia.com

Požadavky na kontrolu provozu úpraven pitných podzemních vod z hlediska radioaktivity

19.8.2019 | Ing. Barbora Sedlářová, Ing. Eva Juranová


Riziko v systému zásobování pitnou vodou: organoleptické závady

23.7.2019 | doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Monika Dujčáková, Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Ing. Jiří Kosina, Ing. Tomáš Munzar


© Fotolia.com

Nová ČSN EN 12831-3 z pohledu zdravotní techniky

15.7.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.


© Naj - Fotolia.com

Rozptýlená zástavba a likvidace odpadních vod

8.7.2019 | Daniel Křenek


Vliv kovových částí výstroje vrtů na intenzitu kolmatace obsypu

2.7.2019 | Mgr. Petr Nakládal


Úprava vody a jej budúcnosť v podmienkach Slovenska

24.6.2019 | doc. Ing. Danka Barloková , PhD., prof. Ing. Ján Ilavský, PhD., Dpt. Viliam Šimko, Ing. Ondrej Kapusta


Snížení úniků minerálního dusíku aplikací biouhlu

18.6.2019 | Ing. Záhora Jaroslav, CSc., Ing. Nohel Petr, Ing. Vavříková Jana


Využití biosenzorů pro rychlou on-line identifikaci mikrobiální kontaminace vod

10.6.2019 | Ing. Jana Zuzáková, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Ing. Roman Effenberg, Ph.D., RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.


Přechod vodovodu města Vsetín na zásobování pitnou vodou bez použití chemické dezinfekce

3.6.2019 | Ing. Jan Ručka, Ph.D, Ing. Michal Korabík MBA, Ing. Markéta Rajnochová, Ing. Tomáš Sucháček


Skryté a úmyslné vady ve výstroji vrtů

28.5.2019 | Mgr. Petr Nakládal


   1  2  3  4  5   

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.