logo TZB-info

Reklama
Odborné recenzované články

Voda, kanalizace /


   1  2  3  4  5   


Rizika vyplývající z neuváženého šetření vodou

27.4.2020 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.


Rekuperácia tepla z kanalizácie v bytovom dome na ohriatie studenej vody

6.4.2020 | Ing. Ján Šmelík


Normy, konstrukční prvky a zkušenosti s podzemními a nadzemními hydranty

6.4.2020 | Ing. Jaroslav Slavíček


Smart vodoměry – dálkové odečty spotřeby vody v Brně

30.3.2020 | Ing. Robert Šafář, Ing. Roman Palatin


Provozní bezpečnost dispečerských center

23.3.2020 | Ing. Josef Fojtů


Směsi cizorodých látek v podzemních vodách

29.1.2020 | Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.


Propojování, obnova a udržitelnost vodárenských soustav ve vazbě na problematiku sucha

13.1.2020 | Ing. Jan Cihlář, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., Ing. Blanka Anderlová, Ing. Štěpán Zrostlík, Ing. Jan Plechatý


© Dmitry Naumov - Fotolia.com

Posouzení rizik jako součást provozních řádů veřejných vodovodů

6.1.2020 | doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Jan Ručka, Ph.D.


Využití matematických modelů pro účely stanovení ochranných pásem vodního zdroje

16.12.2019 | Ing. Jan Baier, Ph.D., Ing. Jan Uhlík, Ph.D.


Nové postupy v řízení úpraven vod ve vazbě na aplikaci norem ČSN ISO 27000

9.12.2019 | Ing. Jiří Kašparec, Ing. Milan Lindovský MBA, Ph.D.,, Ing. Pavlína Vlková


Metodika pro hodnocení stavu chráněných území podzemní a povrchové vody

5.12.2019 | Ing. Anna Hrabánková, RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.


Ztráty vody z distribuční sítě,  ilustrační obrázek Havárie vody,  foto  redakce

Porovnání metodik pro stanovení ztrát vody z distribuční sítě na základě vyhodnocení minimálních nočních průtoků

2.10.2019 | Ing. Jana Nováková, Ing. Jan Ručka, Ing. Tomáš Sucháček, Ing. Markéta Rajnochová


Jakost drenážních vod a její potenciální vliv na vodní zdroje

2.9.2019 | Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D., Ing. Petr Fučík, Ph.D., Ing. Renata Duffková, Ph.D., Mgr. Markéta Kaplická, Ing. Jana Maxová


© Artusius - Fotolia.com

Požadavky na kontrolu provozu úpraven pitných podzemních vod z hlediska radioaktivity

19.8.2019 | Ing. Barbora Sedlářová, Ing. Eva Juranová


Riziko v systému zásobování pitnou vodou: organoleptické závady

23.7.2019 | doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Monika Dujčáková, Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Ing. Jiří Kosina, Ing. Tomáš Munzar


© Fotolia.com

Nová ČSN EN 12831-3 z pohledu zdravotní techniky

15.7.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.


© Naj - Fotolia.com

Rozptýlená zástavba a likvidace odpadních vod

8.7.2019 | Daniel Křenek


Vliv kovových částí výstroje vrtů na intenzitu kolmatace obsypu

2.7.2019 | Mgr. Petr Nakládal


Úprava vody a jej budúcnosť v podmienkach Slovenska

24.6.2019 | doc. Ing. Danka Barloková , PhD., prof. Ing. Ján Ilavský, PhD., Dpt. Viliam Šimko, Ing. Ondrej Kapusta


Snížení úniků minerálního dusíku aplikací biouhlu

18.6.2019 | Ing. Záhora Jaroslav, CSc., Ing. Nohel Petr, Ing. Vavříková Jana


   1  2  3  4  5   

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.