logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

MŽP opět spouští dotace na nové zdroje pitné vody

MŽP a SFŽP ČR nabízejí dotaci pro obce až 3 miliony Kč na průzkum, posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody. Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i povrchové zdroje.

Reklama

Celkem je obcím a městům nově k dispozici 600 milionů korun.

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – to jsou nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí.
Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí dotaci až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody. Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i povrchové zdroje, a zcela nově také na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody. Celkem je obcím a městům nově k dispozici 600 milionů korun.
Letošní duben byl jedním ze tří nejteplejších za posledních 50 let. Podle profesora Zdeňka Žaluda z Mendelovy univerzity reálně hrozí, že po posledních 3 letech přijde další sucho i letos.

„Nedostatek pitné vody vnímáme jako akutní problém. Nejvíce jsou ohroženy ty lokality, které nejsou napojeny na kapacitní vodárenskou soustavu nebo nemají k dispozici dostatečné povrchové zdroje vody. Řada obcí po celé České republice již nyní čelí krizové situaci, u jiných nedostatek pitné vody hrozí v blízké době a musí hledat zdroje záložní. Dotačně podpoříme regeneraci, zkapacitnění nebo vznik stovek nových zdrojů pitné vody, včetně jejich napojení na stávající vodovodní řady. V našem Národním programu Životní prostředí jsme na ně vyhradili celkem 600 milionů korun, což je dvakrát více než v minulé výzvě, o kterou byl veliký zájem. Prostředky půjdou také na průzkumné vrty nebo vybudování veřejně přístupného odběrného místa“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Nově se nabídka podpory rozšířila také o výstavbu či rekonstrukci přivaděčů pitné vody.

V tomto případě se jedná například o přivaděče od zdroje, skupinového vodovodu či dálkového přivaděče pitné vody a jejich napojení na stávající vodovod v obci. Naopak beze změn zůstala výše dotace, která se pohybuje v rozmezí 60 až 80 % z celkových výdajů na projekt a obec si tak může přijít až na 3 miliony korun. Suchem postižené obce mají nárok na vyšší podporu.

„Výše dotace se odvíjí od typu projektu a závisí také na tom, zda se jedná o akutní či „jen“ rizikový případ. Až 80% dotaci získají žadatelé, na jejichž území neexistuje veřejný zdroj pitné vody anebo je kapacita jejich stávajícího zdroje či zdrojů pitné vody prokazatelně nedostatečná, případně voda z nich i přes svou technologickou úpravu nesplňuje vyhláškou stanovené požadavky,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

  • Dotační výzva č. 2/2018 je vyhlašována v rámci Národního programu Životní prostředí, žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 4. května 2018 do 18. prosince 2020, nebo do vyčerpání alokace.
  • Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní, tzn., že žádosti budou posuzovány a schvalovány průběžně.
  • O dotace se mohou hlásit obce a města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, ale také obchodní společnosti s většinovým podílem obcí, měst nebo jiných veřejnoprávních subjektů (provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu).
  • Dokumenty k výzvě č. 2/2018

Výsledky předchozí výzvy na zdroje pitné vody dle krajů

Dotace na posílení a budování zdrojů pitné vody nejsou v rezortu žádnou novinkou. Pilotní výzvu spustilo ministerstvo již v červenci 2016 a ze strany obcí o ni byl veliký zájem, který převýšil vymezenou alokaci o několik desítek milionů.
„Na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo celkem 296 žádostí za 340 milionů. Až na pouhé tři žádosti byly všechny schváleny a mezi obce bylo rozděleno 330 milionů korun,“ informuje Petr Valdman.

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - výzva č. 8/2016

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.