logo TZB-info

Reklama

Hodnocení rizika kritických prvků systému zásobování pitnou vodou

Článek prezentuje projekt "Posuzování bezpečnosti prvků kritické infrastruktury a alternativní možnosti zvýšení zabezpečení měst a obcí pitnou vodou při vzniku živelních pohrom a rozsáhlých provozních havárií".

Reklama

Hodnocení rizika kritických prvků systému zásobování pitnou vodou (od zdroje vody po distribuci ke spotřebiteli) – metodiky M1, M2, M3

Metodiky M1, M2 a M3

 • Komplexní hodnocení rizik „od zdroje (povodí, jímací vrty) až po distribuci ke spotřebiteli“
 • Hodnocení aktuálního stavu systému zásobování pitnou vodou v daném území
 • Hodnocení rizik se provádí pro potřeby zpracování plánu krizové připravenosti provozovatele VaK (PKP dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení)
 • Aktualizace hodnocení ve čtyřletých cyklech (§ 19 nařízení vlády 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.)
 • Analýzu zpracovává provozovatel VaK
 • Metodiky musejí poskytnout odpověď na otázky:
  • Která místa v systému jsou zranitelná?
  • Co tvoří odolnost prvku?
  • Jak je zajištěna obnova prvku?
  • Kdy je potřeba zapojení orgánu krizového řízení?

Práce s metodikami - kritické prvky

Kritické prvky = zásadní prvky pro zásobování pitnou vodou, obnova či navrácení do původního stavu je obtížná během 24 hod. nebo k nim neexistuje v rámci řešené soustavy alternativní řešení (identifikováno celkem 16 kritických prvků v rámci tří typových subsystémů SZPV)
16 kritických prvků v rámci tří subsystémů:

Modelové schéma kritických prvků


Práce s metodikami - hrozby

Podklady – seznam mimořádných událostí v Modré knize, databáze nebezpečí obdobných projektů (TECHNAU, WaterRisk) identifikováno celkem 52 hrozeb hrozby rozděleny do 4 kategorií:
 • Živelní (Ž): zemětřesení, sucho, povodeň, mráz, blesk, vichřice, sesuv půdy, ….
 • Antropogenní (A): dopravní nehoda, jaderná havárie, vandalismus, teplotní znečištění, poškození potrubí stavební technikou, …
 • Technické a technologické (T): porucha, havárie, požár, chyba měřidel, selhání desinfekce, nevhodná funkce čiřiče, zvýšená biologická aktivita na filtru, …
 • Závislé (X): kontaminace zemědělským provozem, kontaminace chemickým provozem, kontaminace ostatním provozem, výpadek elektřiny, výpadek telekomunikací, …

Práce s metodikami - Hodnocení rizik

 • Index rizika upozorní na slabá místa v systému zásobování pitnou vodou, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost
 • Kritéria přijatelnosti rizika:

Celý dokument VF20102014009 “Posuzování bezpečnosti prvků kritické infrastruktury a alternativní možnosti zvýšení zabezpečení měst a obcí pitnou vodou při vzniku živelních pohrom a rozsáhlých provozních havárií”

Autorský kolektiv: AF-CITYPLAN: Ing. Jana Gebhartová , VUV: Ing. Jana Hubáčková, CSc., VUV: Ing. Lubomír Petružela, CSc., VUV: Ing. Václav Šťastný , VD-TBD: Ing. Libor Macháček, VD-TBD: Ing. Radek Vlasák
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.