logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nečekaně nízká cena v polské aukci o podporu - spletl se výrobce v desetinné čárce?

Předposlední den minulého roku se v Polsku konala první čtyři kola aukcí o podporu pro výrobu elektřiny z OZE. Proběhla za účasti více než dvou set subjektů, neobešla se bez technických problémů a vyvstalo při nich několik zajímavých otázek, na jejichž zodpovězení bude záviset podoba budoucích polských aukcí o podporu.

Reklama

Konec systému zelených certifikátů

Polsko krok za krokem nahrazuje jeden systém podpory druhým - starý systém založený na tzv. zelených certifikátech je už dostupný pouze pro starší instalace, ty nové už soutěží o podporu v aukcích. Existuje přitom možnost přejít od zelených certifikátů k aukcím.

Zelené certifikáty fungují na podobném principu jako emisní povolenky - jedná se o cenné papíry, které výrobci elektřiny z OZE získávají na základě typu výroby a objemu vyrobené energie. Velcí spotřebitelé elektřiny je naopak povinně nakupují. Cena zelených certifikátů tedy kolísá podle poptávky a podobně jako emisních povolenek je i zelených certifikátů na trhu nadbytek, jejich cena je proto na historickém minimu. Zatímco v roce 2012 cena certifikátu představujícího vyrobenou megawatthodinu převyšovala 370 zlotých (85 eur), dnes je to jen 40 zl (9 eur).

Přechod k aukcím

Nyní Polsko podobně jako řada dalších států přechází k systému, v němž jednotlivé instalace soutěží o podporu v aukcích. Aukce se konají jednou ročně a mohou být vypsané separátně pro jednotlivé technologie a objem výroby. První aukce proběhly 30. prosince 2016 pro následující čtyři skupiny výrobců:

  • výroba elektřiny z bioplynu do 1 MW
  • výroba elektřiny z bioplynu nad 1 MW
  • starší instalace do 1 MW (zejména malé vodní elektrárny, větrné a solární elektrárny)
  • nové instalace do 1 MW

Každý výrobce, který se chce do aukce přihlásit, musí složit jistinu ve výši 30 zl za každý instalovaný kW výkonu a během aukce může podat jen jednu nabídku. Ministerstvo stanoví referenční cenu, tedy maximální cenu na 1 MWh. Nabídky ze strany výrobců v rámci aukce nesmějí referenční cenu převýšit. Ministerstvo také stanoví, pro jak dlouhé období se výrobci zavazují dodávat energii v příslušném (jimi nabídnutém) objemu, v případě prvního kola aukcí se jednalo o období do roku 2031.

Technické problémy v přístupu k aukční platformě

Deník Rzeczpospolita informoval o tom, že se několik výrobců, kteří se chtěli aukce zúčastnit a složili povinnou jistinu, nemohlo v příslušném časovém období přihlásit do aukčního portálu kvůli technické závadě. Jestliže se tato domněnka ukáže jako pravdivá, mohlo by důsledkem být i zrušení aukce.

Předseda Úřadu regulace energetiky má možnost zrušit platnost aukce v případě, že je z technických důvodů nemožné její provedení. Je otázkou, zda do této definice spadá také situace, kdy akce byla provedena, ovšem nemohli se jí zúčastnit všichni, kdo o to měli zájem,” vysvětluje právnička polské kanceláře Frank Bold Dominika Bobek. Není zřejmé, kolika případů se podezření na technickou závadu týká, nicméně na dotaz novinářů polský Úřad regulace energetiky (URE) odpověděl, že jistinu složilo 440 výrobců a do aukcí se jich přihlásilo jen 209.

Nápadně nízká cena

Do aukce pro nové malé elektrárny se přihlásilo 49 výroben a všechny z nich získaly podporu. Zajímavý je obrovský rozptyl výkupních cen - dokonce tak velký, že je pravděpodobné, že se výrobce v nabídce spletl o jedno desetinné místo, když namísto ceny 300 zl/MWh (68 eur) nabídl jen 30. Podporu samozřejmě získal, stejně jako všechny nabídky až do 468 zl/MWh (107 eur).

V případě, že se jednalo o pouhou chybu z nepozornosti, výrobce se pravděpodobně pokusí vyhnout se právním účinkům. Může poukazovat na skutečnost, že udělal zjevnou chybu, která mohla být jako zjevná chyba vnímaná i druhou stranou. Nebude to však snadné dokázat,” komentuje případ Dominika Bobek.

Nejhojnější účast a také nejsilnější konkurenci zaznamenala aukce pro starší zdroje energie, kam se přihlásily zejména fotovoltaické elektrárny. Ze 152 přihlášených jich 84 získalo podporu, cena sahá od 253 zl/MWh po 408 zl/MWh (58 - 93 eur). Kompletní výsledky aukcí naleznete na webu URE.

Bioplynové stanice: vlažný zájem

Výrobci elektřiny z bioplynu projevili o aukce poměrně malý zájem - do první aukce, vypsané pro výrobny o instalovaném výkonu do 1 MW, se přihlásilo jen 7 výroben (které všechny podporu získaly), spojených s firmou Polska grupa biogazowa, do druhé aukce pro výrobny nad 1 MW se dokonce přihlásily méně než 3 subjekty, takže aukce v souladu s pravidly vůbec neproběhla. Výsledky aukce zde.

Polsko má dohromady 94 bioplynových stanic. Je s podivem, proč účast nebyla hojnější. Odpověď podle serveru Cire.pl spočívá v tom, že systém zelených certifikátů je pro bioplynky výhodnější než pro jiné výrobce z OZE. Díky poslední novelizaci zákona o OZE totiž mohou místo zelených získávat modré certifikáty, jejichž cena je násobně vyšší. Navíc zpravidla čerpají podporu na kogeneraci. Druhým důvodem je skutečnost, že mnoho z bioplynových stanic čerpá nějakou formu podpory z evropských fondů. Výše této podpory by byla v aukci zohledněna a výsledná výkupní cena by vycházela méně výhodně než setrvání u stávajícího stavu.

Závěr

První polská aukce proběhla, a zda ji můžeme označit za úspěšnou, bude záviset především na tom, jak se URE postaví k technickému nedostatku, který pravděpodobně zapříčinil nemožnost účasti zatím neznámého počtu subjektů.

Zdroj: Frank Bold advokáti

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.