logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Německo a Česko: prodeje tepelných čerpadel rostou

Příklad venkovních jednotek tepelných čerpadel vzduch-voda. (Zdroj: Brilon a.s.)
Příklad venkovních jednotek tepelných čerpadel vzduch-voda. (Zdroj: Brilon a.s.)

V Německu se za rok 2023 předpokládá prodej 350 tisíců tepelných čerpadel, meziroční růst plus 18 %. V Česku se předpokládá růst na cca 75 tisíc, to je o cca 25 %.

Německo

Statistické údaje popisující situaci v oblasti výstavby obytných budov aktuálně nevypadají v Německu optimisticky. Pokud jsme obklopeni pesimistickými zprávami, jen málokdo z nás vydrží a odolává. I to může být důvodem, proč se šíří informace o tom, že v Německu klesají prodeje tepelných čerpadel a že tento trend se šíří i v tuzemsku.

O prodejích tepelných čerpadel v Německu hovoří například studie společnosti EUPD Research, Bonn, která se zabývá průzkumem trhu a poradenstvím od roku 2000 EUPD se specializací na trvalou udržitelnost.

Poptávka po technologiích využívajících obnovitelné zdroje energií roste a sektor vytápění to potvrzuje.

Do konce třetího čtvrtletí roku 2023 bylo v Německu již prodáno (tzn. dodáno, nikoliv nutně i nainstalováno) 295 500 tepelných čerpadel. Celkové prodeje z roku 2022 v počtu kusů 236 000 tepelných čerpadel byly v roce 2023 výrazně překročeny již po 9 měsících.

Výrobci včas zareagovali na politické signály a zvýšili své výrobní kapacity. Ty se v poslední době rozvíjí v Německu a v dalších zemích rychleji, než jak roste poptávka. S tím může růst skepse výrobců. I proto se zpravodajství o německém trhu s tepelnými čerpadly často jeví rozporuplné.

Vedle výše uvedeného existují rozpory a nejistoty u koncových zákazníků, které byly vyvolány protichůdnými informacemi během projednávání novely energetického zákona (GEG) pro rok 2024, i v oblasti budoucích dotací a financování. Navíc od konce listopadu došlo ke zmrazení rozpočtu, tedy vznikly další nejistoty. I tyto vlivy mohly silně ovlivnit výrazný pokles žádostí o dotace na instalace tepelných čerpadel, o který se opírá většina pesimistických názorů.

Studie EUPD Research naopak podtrhuje stabilní růst prodejů v roce 2023, za 1. čtvrtletí 96 500 kusů, ke konci druhého 196 500 kusů a ke konci třetího 295 500 kusů, přičemž poptávka po tepelných čerpadlech pokračovala i ve 4. čtvrtletí. Vychází se i z toho, že někteří kupující budou své tepelné čerpadlo financovat i bez dotací.

Graf: Prodeje tepelných čerpadel v Německu
Graf: Prodeje tepelných čerpadel v Německu již od roku 2019 každoročně silně rostou, graf vlevo (*/ údaj za rok 2023 je do konce 3. čtvrtletí). Graf vpravo jsou prodeje v roce 2023. (Zdroj: EUPD Research, BWP-& BDH-Statistik)

Souhrnem studie říká, že německý trh s tepelnými čerpadly je na dobré cestě k dosažení nebo dokonce překonání prognóz odvětví vyjádřených na konci roku 2022, které hovořily o 350 000 prodaných tepelných čerpadlech v roce 2023, tedy o meziročním růstu minimálně plus 18 %.

Česko

A jaký je stav v České republice? Na výsledná čísla prodejů tepelných čerpadel za celý rok 2023, která vyhlašuje MPO, si musíme ještě počkat. Aktuálně (zveřejněno 17. 7. 2023) jsou zatím k dispozici čísla za 1. pololetí roku a hrubý odhad ke konci roku.

Graf: Prodeje tepelných čerpadel, [3]
Graf: Prodeje tepelných čerpadel, [3]

Ze studie [3]:

Z dostupných informací vyplývá, že v prvním pololetí 2023 bylo na tuzemský trh dodáno zhruba 40 tisíc kusů tepelných čerpadel. Meziročně tak došlo k nárůstu o 60 %, neboť v první polovině roku 2022 bylo dodáno pouze 25 tisíc tepelných čerpadel. Nejvíce bylo dodáno tepelných čerpadel vzduch-voda, která tvoří cca 97 % celého trhu.

Pokud by tento trend prodejů pokračoval i v druhé polovině roku 2023, bylo by letos dodáno až 100 tisíc kusů tepelných čerpadel. Nicméně dodavatelské firmy informují, že velká část letošních dodávek řešila teprve loňské objednávky, že letošní objednávky meziročně poklesly a jejich oživení se očekává až na podzim. Přesto je možno předpokládat, že dodávky tepelných čerpadel v letošním roce dosáhnou minimálně hodnoty 75 tisíc kusů.

Zdroje:

  1. EUPD Research: Absatz von Wärmepumpen steigt stetig, TGA Fachplaner, 2023/12
  2. EUPD Research, Experts in primary data based research and consulting services in national and international markets. http://www.eupd-research.com
  3. Tepelná čerpadla – prodeje 2010–2023. MPO, oddělení analýz a datové podpory koncepcí.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.