logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Tepelná čerpadla Aerotop Mono – technické údaje

Základní technické údaje o schopnostech tepelných čerpadel Aerotop vzduch-voda, ale například i příklady osvědčených zapojení jsou nyní dostupné v on-line verzi projektantům, instalačním firmám, prodejcům aj.

Tepelná čerpadla Aerotop Mono druhu vzduch-voda, která vyrábí evropský koncern ELCO a na český trh uvedla společnost Brilon a.s., významně rozšířila nabídku v nejvíce poptávaném a rostoucím segmentu zdrojů tepla.

Jsou nabízena ve dvou konstrukčních provedeních. Jako splitová, kdy transport tepelné energie získané ze vzduchu venkovní jednotkou tepelného čerpadla do vnitřní jednotky v domě zajišťuje chladivo. To má mimo jiné výhodu umožňující řešit větší vzdálenosti mezi vnitřní a vnější jednotkou, a to s malými světlostmi propojovacích potrubí a bez rizika zamrznutí. Nebo je možné využít provedení hydronické (označované také jako monoblokové), ve kterém transport tepelné energie získané ze vzduchu venkovní jednotkou do vnitřní jednotky v domě zajišťuje cirkulující voda. U tohoto řešení se doporučuje instalace v blízkosti domu a riziko případného zamrznutí, při výpadku dodávky elektrické energie, lze řešit speciálním vypouštěcím ventilem na vodním okruhu mezi venkovní a vnitřní jednotkou.

Podklady jsou volně ke stažení zde

Tepelná čerpadla Aerotop Mono jsou reverzibilní, tedy umožňují jak režim vytápění, při kterém do napojené soustavy, například vhodně dimenzovaných otopných těles, konvektorů či podlahového/stropního vytápění dodávají teplo, tak režim chlazení, kdy z napojené soustavy naopak teplo odnímají a tím zvolený prostor ochlazují. Samozřejmostí je i režim přípravy teplé vody ve vhodně dimenzovaném zásobníku.

Co se týká jmenovitých výkonů, tak tepelnými čerpadly Aerotop Mono lze pokrýt nejen oblast energeticky úsporných až pasivních rodinných domů, ale i objektů s větší tepelnou ztrátou do cca 17 kW. Podle požadovaného výkonu se vybírá venkovní jednotka, která může být v provedení s jedním nebo dvěma ventilátory.


Vnitřní jednotky jsou nabízeny jak s integrovaným zásobníkem na přípravu teplé vody, tak i bez něj jen pro vytápění/chlazení. Vnitřní jednotky zahrnují i bivalentní elektrický topný prvek, který v případě výrazně nižších teplot venkovního vzduchu doplní činnost tepelného čerpadla tak, aby tepelné čerpadlo bylo celoročně provozováno s minimálními provozními náklady a uživatel si užíval výhodu plně tepelně komfortního vnitřního prostředí.

Řídicí systém tepelných čerpadel Aerotop MONO je, v závislosti na výběru jeho typu, schopen regulovat činnost až dvou samostatných okruhů vytápění. Například zvlášť okruh s otopnými tělesy a zvlášť okruh s velkoplošným vytápěním. Samozřejmostí je ekvitermní řízení teploty otopné vody maximalizující průměrný sezónní topný faktor, tedy účinnost provozu. Lze navolit například i noční nebo denní útlumy vytápění, ale i chlazení, i když jejich rozsah v režimu vytápění by s ohledem na účinnost provozu tepelného čerpadla neměl být příliš velký. Energetickou efektivitu provozu přípravy teplé vody maximalizuje možnost naprogramovat doby nabíjení zásobníku. A to nejen s ohledem na případné úniky tepla přes plášť zásobníku, které omezuje udržování teploty vody v zásobníku na požadované hodnotě jen v době nejvyšších spotřeb, ale třeba i primární příprava teplé vody během nejvyšších teplot venkovního vzduchu během dne. A pokud se tepelné čerpadlo propojí i s fotovoltaickou elektrárnou, regulace primárně využije její výrobu elektrické energie pro pohon tepelného čerpadla.

Uživatel ocení možnost si průběžně kontrolovat nejen dodržení nastavených teplotních parametrů vytápění, chlazení, přípravy teplé vody včetně její aktuálně dostupné zásoby, ale i energetickou efektivitu provozu tepelného čerpadla prostřednictvím sledování sezónního topného faktoru SCOP a při chlazení chladicího faktoru SEER. Údaje může sledovat na displeji regulace nebo prostřednictvím mobilních zařízení.

Projektant technické specifikace ocení i podklady o hydraulických průtokových parametrech podporující optimální návrh dimenzí potrubí, čerpadel atp. včetně zajištění minimálního doporučeného objemu otopné vody v soustavě pro spolehlivou činnost. Pomocí mu bude i šest příkladů schémat, které pokryjí většinu reálných situací napojení tepelného čerpadla, otopné nebo chladicí soustavy a přípravy teplé vody.
Provozní limity tepelných čerpadel Aerotop Mono jsou dány především vlastnostmi použitého chladiva R32. Bez zapojení bivalentního přímotopného elektrického topného prvku (ale i jiného, například plynového kotle) lze do venkovní teploty −10 °C uvažovat s teplotou otopné vody až 60 °C. Jako mezní venkovní teplota se uvádí −20 °C s teplotou otopné vody 45 °C a méně.

Chladivo R32 je se svou hodnotou skleníkového efektu GWP rovnou 675 považováno za plně ekologické a splňuje limity nejrůznějších dotačních programů, nejen pro rodinné domy a domy bytové, ale také programů určených pro aplikace ve veřejných budovách, průmyslu atp.

K tepelným čerpadlům Aerotop existuje řada rozšiřujícího příslušenství. Například je to doplňující blok pro přípravu teplé vody v externím zásobníku. Nebo například i blok propojující tepelné čerpadlo s plynovým kotlem do tzv. hybridního zdroje, se kterým lze splnit i budoucí, aktuálně nejtvrdší požadavek kladený na instalaci nového zdroje tepla s podílem 65 % a více tepla z OZE v Evropě, který byl přijat v Německu.

Podklady jsou volně ke stažení zde


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.