logo TZB-info


Reklama

Statisticky prezentované úniky chladiv a skutečnost


Obr. Klimatizační systémy mají výrazně nižší míru úniku chladiv, než se obecně tvrdí. Moderní zařízení disponují bezpečnostními funkcemi, které signalizují případný únik chladiva dříve, než je významný nebo než bude zjištěn v termínu povinné kontroly úniku.. (Foto: Daikin)

Úniky většiny chladiv poškozují životní prostředí. Mezi úředně prezentovanými „průměrnými“ údaji a realitou podloženou konkrétními poznatky je však rozpor. Skutečné úniky jsou mnohem menší, zejména u klimatizací, chlazení, tepelných čerpadel atp. používaných v sektoru bydlení.

Reklama

Nově stanové podmínky programu Nová zelená úsporám zařadily mezi perspektivní zdroje tepla, i chladu, tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Tento způsob vytápění se zatím neobjevuje ve statistickém vyhodnocení prodejů tepelných čerpadel v České republice konkrétním číslem, ale pouze popisně s tím, že jde minimálně o desítky tisíců kusů. A to znamená, že jejich počet je větší, než poměrně se velkou přesností podchycený počet prodaných tepelných čerpadel pracujících s teplovodní otopnou soustavou.

Je možné, že se v dohledné době zvedne velká vlna neodborné kritiky poukazující na případné úniky chladiv z těchto zařízení, že zásadně poškozují naše životní prostředí, a že by legislativa nařizující kontroly úniků vybraných druhů chladiv z takových zařízení měla být zásadním způsobem zpřísněna.

S cílem poskytnout nejen odborné veřejnosti, ale i případným méně zkušeným redaktorům, kritikům, blogerům, youtuberům a vůbec všem, kteří o tomto problému budou hovořit, alespoň základní podklady, přetiskujeme část článku, který vyšel v časopise Chlazení č. 3/2021 a který přeložil Ing. Jan Bílek.


Článek se opírá o v roce 2020 publikované vyhodnocení dat provedené Volkerem Weinmannem, zástupcem pro politiku a profesní svazy ve společnosti Daikin Airconditioning Germany GmbH. Jedná se o údaje získané prostřednictví software LEC (zkratka LEC pochází ze slova Leckage, tj. únik), který vyvinul Svaz německých odborných podniků oboru chlazeni a klimatizace (VDKF e.V.), který odborné firmy využívají jako oficiální nástroj ke zpracování protokolu z kontrol chladicích zařízení a k jeho automatizovanému přeposílání do centrálního registru.

Graf: Průměrné míry úniků všech hodnocených zařízení v Německu za období 2014 až 2018 (VDKF, Auswertung Monitoring Daten mit Stand 22. Mai 2019, údaje LEC, stav k 22. květnu 2019)
Graf: Průměrné míry úniků všech hodnocených zařízení v Německu za období 2014 až 2018 (VDKF, Auswertung Monitoring Daten mit Stand 22. Mai 2019, údaje LEC, stav k 22. květnu 2019)

Co říkají údaje uživatelů systému spravovaného Svazem VDKF e.V.

Chladiva s vysokým GWP mají vliv na oteplování planety, ovšem jen pokud uniknou do atmosféry. Sporné je, zda chladiva unikají v tak velké míře, jak se rádo uvádí. Například až 5 % u dělených klimatizací, tzv. splitů, podle německého Spolkového úřadu pro životni prostředí. Proti tomu stojí údaje Svazu německých odborných podniků oboru chlazeni a klimatizace (VDKF e.V.), které říkají něco jiného.

Z analýzy anonymizovaných uživatelských dat v softwaru VDKF LEC od přibližně 45 tisíců provozovatelů s celkem přibližně 200 tisíci chladicími a klimatizačními zařízeními s odhadovaným celkovým obsahem 2 520 tun chladiv vyplynulo:

S podílem 38 % (75817 zařízeni) mají systémy s chladivem R410A zdaleka největší počet ze všech systémů, následují zařízeni s chladivy R134a, R407C a R404A. Převážnou většinu zařízeni s chladivem R410A tvoři klimatizační systémy VRF (12 987 systémů) a dělené klimatizační systémy – splity (60 092 systémů). Tyto stavy jsou vztaženy na skupiny uživatelů a k velikosti náplni chladiva k 22. květnu 2019. Průměrná velikost úniků (včetně havárii) všech zařízeni v Německu se v letech 2014 až 2018 konstantně pohybovala mezi 2 % až 3 %. Z vyhodnoceni vyplývá, že zařízeni s chladivy R422D, R507A a R404A mají relativně vyšší průměrné hodnoty úniků, než zařízeni s chladivy R134a a R410A, která mají relativně nižší hodnoty úniků (netěsnosti).

Gtraf: Průměrné míry úniku chladicích systémů podle použitých chladiv, průměrné hodnoty za roky 2014 až 2018. (VDKF: Monitoring-Auswertung mit Stand 22. Mai 2019, údaje LEC, stav k 22. květnu 2019. ** Zákaz doplňování chladiva R22 od 1. ledna 2015)
Gtraf: Průměrné míry úniku chladicích systémů podle použitých chladiv, průměrné hodnoty za roky 2014 až 2018. (VDKF: Monitoring-Auswertung mit Stand 22. Mai 2019, údaje LEC, stav k 22. květnu 2019. ** Zákaz doplňování chladiva R22 od 1. ledna 2015)

Vyšší úniky u zařízení zhotovených na zakázku

Mira úniků u komerčních chladicích systémů (3,83 %) a u systémů zhotovených na zakázku (2,92 %) zůstává nadprůměrná. Dělená klimatizační zařízeni (1,53 %), centrální klimatizační zařízeni (1,32 %) a VRF systémy (1,75 %) naopak vykazují vysokou míru těsnosti. Údaje, které Svaz VDKF e.V. sesbíral a pečlivě vyhodnotil, ukazují, že systémy, které pocházejí ze sériové výroby a lze je instalovat způsobem plug-and-play, mají nižší míru úniků než systémy vyráběné a instalované na zakázku, které se ještě stále často používají v komerčním chlazení. Existuje velký rozpor mezi mírou úniků 1,53 %, která je pečlivě zdokumentovaná v sektoru dělených klimatizačních jednotek a mírou úniků 5 %, kterou uvádí Spolkový úřad pro životni prostředí (UBA, Umweltbundesamt).

Závěr

O potřebnosti kontrolovat úniky chladiv poškozujících životní prostředí tam, kde jsou úniky skutečně celospolečensky významné, nelze pochybovat. I proto, že s únikem chladiva je většinou spojeno i snížení energetické účinnosti. O případné míře poškozování ovzduší nerozhoduje jen vlastnost konkrétního chladiva. To znamená, že rozhodující není jen faktor skleníkového efektu GWP chladiva a jeho obsah v zařízení, ale i kolik takových zařízení je v provozu a skutečnost, zda dané zařízení kompletně vyrábí v sériové produkci výrobce, nebo jde o zařízení sestavené na stavbě, případně i na zakázku. Z tohoto pohledu moderní tepelná čerpadla s více ekologickými chladivy, kompaktní typy, vycházejí velmi příznivě. Tepelných čerpadel s chladivem R290 se povinnost kontrol úniku chladiva dokonce netýká.

Graf: Průměrná míra úniku z chladicích systémů (2014 až 2018) podle typu použití/aplikace (VDKF; Monitoring-Auswertung mit Stand 22. Mai 2019, údaje LEC, stav k 22. květnu 2019).
Graf: Průměrná míra úniku z chladicích systémů (2014 až 2018) podle typu použití/aplikace (VDKF; Monitoring-Auswertung mit Stand 22. Mai 2019, údaje LEC, stav k 22. květnu 2019)
Legenda:
Splitklima Dělená klimatizační zařízení, splity
Gewerbekälte Komerční chladicí zařízení
Industriekälte Průmyslová chladicí zařízení
Zentralklima Centrální klimatizační zařízení
VRF-Klima Klimatizační systémy VRF (s proměnlivým tokem chladiva, u firmy Daikin označované jako VRV)
Sonderanlagen Speciální chladicí a klimatizační zařízení


Webinář TZB-info: cirkulární ekonomika chladiv, komentované znění ČSN EN 378

Webináře je určen pro všechny, kteří realizují, navrhují a užívají HVAC-R zařízení – realizační firmy, facility managery a odborné projektanty . Dozvíte se o novinkách v oblasti cirkulární ekonomiky chladiv a legislativy hořlavých chladiv. Tématem je jednak představení aktuálních konceptů, které na komerční bázi umožňuje prodej využitého chladiva za účelem jeho regenerace a opětovného využití, a vysvětlení metodiky pro instalaci a provoz zařízení s hořlavými chladivy, včetně nedávno publikovaného komentovaného znění ČSN EN 378. Závěrem je prezentována nabídka odborných školení SKCHT v oblasti alternativních chladiv.

  • termín: úterý 19. října 2021
  • webinář se koná od 10:00 – 11:30 hodin na Youtube kanálu TZB-info
  • následovat bude on-line diskusní fórum od 11:30 – 11:50 hodin na platformě MS Teams
PROGRAM A PŘIHLÁŠKA K DISKUSI
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.