logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Nařízení EU o F-plynech platné od roku 2015

Globální legislativa o životním prostředí čím dál přísněji limituje vypouštění chladiv s nepříznivými dopady na klima. Některá nařízení přímo souvisejí s Montrealským a Kjótským protokolem, jejichž cílem je chránit ozonovou vrstvu a snižovat globální oteplování.

S účinností od 1. ledna 2015 začíná v celé Evropské unii platit nové nařízení o F-plynech. F-plyny jsou uměle vyrobené fluorované plyny, které se často používají jako chladiva a zesilují „skleníkový“ efekt podílející se na globálním oteplování. Cílem nařízení je omezit emise F-plynů snížením jejich produkce a zlepšením jejich uložení.

Chladiva s HFC (s hydrofl uorouhlovodíky) se prokazatelně podílí na globálním oteplování, stejně jako CO2 (oxid uhličitý). GWP (Potenciál globálního oteplování) chladiva je srovnatelný s dopadem CO2. Čím je hodnota GWP vyšší, tím je vyšší příspěvek látky ke globálnímu oteplování.

Následuje výčet hodnot GWP běžně používaných chladiv:

GWP
R134a1 430
R410A2 088
R407C1 774
R404A3 922

Hlavní body nařízení o F-plynech
platné od roku 2015

  • Snižování výroby HFC od roku 2016. Cílem je dosáhnout 80% snížení do roku 2030.
  • Úprava postupů pro zjišťování úniku. Nyní založeno na ekvivalentní náplni CO2.
  • Silný důraz na provádění správného servisu chladicích systémů:
    - hledání úniků v nainstalovaném vybavení
    - regenerace chladiva
    - školení a certifikace servisních techniků

Od 1. ledna 2015 bude v Evropské unii možné doplňovat chladivo do zařízení používajících HCFC pouze chladivem získaným ze stejného zařízení.

Povinná hledání úniků
Ekvivalent
v tunách CO2
Náplň chladiva
R134a (kg) (*)
Náplň chladiva
R410A (kg) (*)
Náplň chladiva
R407c (kg) (*)
Náplň chladiva
R404a (kg) (*)
Povinné inspekční prohlídkyTrvalý systém
detekce úniků (**)
5–503,5–352,4-242,8–281,3–13každých 12 měsíců
50–50035–35024-24028–28013–130každých 6 měsíců
500 a vícevíce než 350více než 240280více než 130každé 3 měsícepovinné
(*)  Na okruh chladiva
(**) Systém trvalé detekce úniků snižuje počet inspekčních prohlídek o 50 %. Systém detekce úniků je nutné kontrolovat alespoň jednou za      rok.
     U ekvivalentu více než 500 tun CO2 musí mít systém trvalé detekce úniků možnost vyhlásit dálkovou výstrahu.
     Další informace vám poskytne váš technik společnosti Trane.

Trane ČR spol.s r.o.
logo Trane ČR spol.s r.o.

Pronájem průmyslového chlazení a vytápění (chladicí jednotky "chiller", mobilní klimatizace a tepelná čerpadla). Služby půjčovny "Trane Rental Services" nabízejí pronájem širokého spektra zařízení pro plánované a neplánované potřeby jako jsou průmyslové ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.