logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Jaké tepelné čerpadlo zvolit pro rodinný dům?

Zdroj: S-Power Energies, s.r.o.
Zdroj: S-Power Energies, s.r.o.

Tepelná čerpadla jsou čím dál populárnějším obnovitelným zdrojem. A není divu – nabízejí spoustu výhod. To, že jde o spolehlivý zdroj tepla, který v zimním období účinně vytopí interiér, napovídá už samotný název. Příliš nepřekvapí ani to, že tepelné čerpadlo umí celoročně ohřívat vodu. Málokdo ale tuší, že vybrané značky umí dům také ochlazovat – a to zdravěji a podstatně levněji než klimatizace.

Příkladem takto komplexní technologie je rakouská značka iDM, která nad ostatními konkurenty vyniká i dalšími parametry. Na českém trhu ji exkluzivně nabízí společnost S-Power Energies.

Z čeho lze vybírat? S-Power Energies nabízí jak tepelná čerpadla typu vzduch-voda, tak tepelná čerpadla typu země-voda. Liší se tím, odkud čerpají teplo. Tzv. „vzduchováčerpadla ho získávají z okolního vzduchu prostřednictvím výparníku, který je nejčastěji umístěný zvenku u domovní fasády. Odtud teplo putuje do vody v bojleru, případně bazénu, a především do topného systému. Tepelné čerpadlo se dá napojit na otopná tělesa, ale výrazně vhodnější je podlahové vytápění, které umí rozvádět teplo i chlad dokonale rovnoměrně.

U typu země-voda pochází teplo z půdy kolem domu nebo pod ním. Rozlišujeme dvě varianty: hloubkové geotermální vrty a plošné kolektory. Uvnitř v budově už technologie funguje stejně jako typ vzduch-voda.

Tepelné čerpadlo typ vzduch-voda, Zdroj: S-Power Energies, s.r.o.
Tepelné čerpadlo typ země-voda (plošný kolektor), Zdroj: S-Power Energies, s.r.o.
Tepelné čerpadlo typ země-voda (hloubkový vrt), Zdroj: S-Power Energies, s.r.o.

Různé druhy tepelných čerpadel: A) typ vzduch-voda; B) typ země-voda (plošný kolektor); C) typ země-voda (hloubkový vrt)
Zdroj: S-Power Energies, s.r.o.

Je lepší teplo ze vzduchu, nebo ze země?

Jednoznačná odpověď na tuhle otázku neexistuje. Vždy záleží na konkrétním typu domu, na jeho tepelných ztrátách, na tom, kde se nachází, jaký je u něj pozemek a co přesně od tepelného čerpadla majitel očekává. Všechny varianty totiž mají svá pro i proti a vždy je nutné posoudit je individuálně. Pojďme se na ně podívat popořadě:

Jednoduchost instalace

  • V tomto ohledu vítězí typ vzduch-voda. Není třeba kvůli němu vyřizovat žádná zvláštní povolení a nevyžaduje ani speciální stavební práce. Venkovní jednotka se obvykle nainstaluje na vhodné místo u fasády, tak aby mohla nasávat okolní vzduch a neobtěžovala hlukem obyvatele domu ani sousedy. Právě hlučnost je parametr, na který je nutné dát si pozor. Dobrou zprávou je, že značka iDM patří k nejtišším na trhu. Například tepelné čerpadlo iDM iPump A3-11 má akustický výkon pouhých 45 dBA, zatímco konkurenční čerpadla dosahují hodnot třeba 54 dBA nebo i 59 dBA. Navýšení hluku o pouhé 3 dBA už přitom způsobuje, že se hlučnost jeví jako dvojnásobná. Rozhodně se proto vyplatí tento faktor nepodceňovat.
  • Druhou možností je plošný kolektor, jehož instalaci podmiňuje dostatečně velký pozemek. Potrubí podobné tomu, kterým se přivádí pitná voda, se umisťuje do hloubky 1,5 až 1,8 metrů pod zem, přičemž nad ním nesmí být žádná zástavba. Obvykle tato instalace zabere zhruba dvojnásobek výměry užitné plochy domu. Proto tento typ čerpadla volí zejména lidé na vesnicích, kteří mívají k dispozici dostatečně velké pozemky. Výhodou je, že ani v tomto případě není nutné vyřizovat jakákoli povolení. Jakmile se potrubí zasype, nechá se zarůst travou nebo stromy a je hotovo. Pokud se vše provede správně, není nutné mít strach, že by nad potrubím neprospívala vegetace. Rostlinám to nijak nevadí, jen se zhruba o 10 až 14 dnů posune jejich vegetační období.
  • Třetí možností je hloubkový vrt, respektive víc hloubkových vrtů (u větších rodinných domů). Jejich výhodou je malá prostorová náročnost (u novostaveb se vrty dají vyhloubit přímo pod základy). Podstatnou nevýhodou je ovšem složitá administrativa a časová náročnost. Je totiž třeba vyřídit nejen stavební povolení. Součástí povolovacího procesu je i vodoprávní řízení a získání souhlasu báňského úřadu. I když se nevyskytnou žádné komplikace, celý proces zabere přinejmenším čtyři měsíce. Vzhledem k vyjadřovacím lhůtám jednotlivých institucí se ale vše může protáhnout i na rok.

Cenová dostupnost

Přiznejme si, že pro většinu lidí je pořizovací cena klíčovým faktorem. I proto se hodí zmínit, že u všech typů tepelných čerpadel může cenu značně snížit dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. Ta ale není určená k samotnému pořízení tepelných čerpadel – vždy se musí pojit k něčemu dalšímu. „Pokud tepelné čerpadlo nahrazuje elektrokotel, je možné využít dotace s označením C 2.6 a C 2.7. Podle typu čerpadla lze takto získat příspěvek ve výši 80 tisíc, resp. 60 tisíc korun,“ vypočítává Martin Kurovský.

Pokud by se současně s tepelným čerpadlem instalovala i fotovoltaika, je možné využít ještě dotaci s označením C 3.8, která může dosahovat až 170 tisíc korun,“ doplňuje. Uvedené podpory se mohou sčítat, takže maximální výše dotačního příspěvku tak u tepelného čerpadla typu země-voda může činit až 250 tisíc korun. V S-Power Energies veškerou administrativu související s vyřízením dotace vyřizuje instalační firma v rámci komplexní dodávky.

Co se týče nákladů, u rodinných domů není možné určit jednoznačného vítěze. Z pohledu dostupnosti se o první příčku dělí tepelná čerpadla typu vzduch-voda a plošné kolektory.

  • Cena plošných kolektorů začíná u iDM čerpadel na necelých 350 tisících, což je zhruba o 50 tisíc korun míň než u vzduchového čerpadla. U plošného kolektoru je ale potřeba počítat s extra náklady na přípravu pozemku k uložení potrubí zemního kolektoru. Dva dny bagrování obvykle vyjdou zhruba na 30 tisíc, čímž se ceny obou typů plus mínus srovnají. U nadstandardně velkých domů však může plošný kolektor zabrat i několik hektarů. (Zpravidla se počítá s výkonem tepelného čerpadla cca 25 až 35 W na 1 m2, v závislosti na typu zeminy, vlhkosti apod.) V takovém případě bývají náklady na výkopové práce vyšší, tudíž u větších instalací bývá čerpadlo vzduch-voda levnější. Ne však o tolik. Obecně se velikost tepelného čerpadla vždy odvíjí od tepelných ztrát nemovitosti.
  • U hloubkových vrtů se cena vždy počítá individuálně. Odvíjí se především od geologického složení podloží. To totiž určuje, jak hluboké vrty bude třeba vyhloubit k docílení požadovaného topného výkonu. (Pro představu: Na jeden metr hloubky obvykle připadá cca 50 W výkonu tepelného čerpadla, ovšem v závislosti na podloží to může být třeba jen 28 W. Největšího výkonu dosahují vrty vyhloubené ve skále.)
Venkovní jednotka tepelného čerpadla typu vzduch-voda
Venkovní jednotka tepelného čerpadla typu vzduch-voda

Pozor na topný faktor

Tady to začne být zajímavé. Jestliže doteď to vypadalo na celkem jasného vítěze (typ vzduch-voda), nyní se rozhodování začne zamotávat. Tzv. topný faktor neboli účinnost tepelného čerpadla, která se vypočítá jako podíl topného výkonu a příkonu, se u jednotlivých typů tepelných čerpadel znatelně liší.

  • Tepelná čerpadla typu vzduch-voda mají tzv. výkonovou křivku proměnlivou. Nejvyšší účinnosti dosahují v létě. Tehdy nejlevněji ohřívají vodu. Při výraznějších mrazech ale jejich nominální výkon může klesnout jen na polovinu. Pokud se tedy systém poddimenzuje nebo dojde k extrémnímu poklesu teplot, výkon tepelného čerpadla nemusí stačit a je třeba zapojit záložní zdroj, kterým bývá elektrická topná tyč.
  • Naproti tomu zemní tepelná čerpadla pracují se zdrojem tepla, který je konstantní a zcela nezávislý na venkovní teplotě. Díky tomu je topný faktor zemních čerpadel zhruba o 30 % vyšší než u vzduchových. Z jedné kilowatthodiny elektrické energie dokáže tepelné čerpadlo země-voda vyprodukovat 5–6 kWh topné energie, která se uplatní jak při vytápění, tak při ohřevu vody.

Na topný faktor má vliv také nadmořská výška. Například nízko položená Praha má během roku obvykle 225 topných dnů (průměrná teplota se v té době pohybuje kolem 4,3 °C). Naproti tomu v Liberci bývá topná sezóna o celý měsíc delší. (Trvá 256 dnů a průměrná teplota v tom období dosahuje pouhých 3,6 °C.) S tím souvisí i to, že v Praze je teplota −15 °C vyloženě raritní záležitostí, kdežto v Liberci je to poměrně normální jev. Nároky na tepelné čerpadlo jsou tedy v různých nadmořských výškách rozdílné. V zásadě platí pravidlo, že čím vyšší nadmořská výška, tím výhodnější je mít dobře dimenzovaný, nebo ještě lépe naddimenzovaný plošný kolektor.

Zemní tepelná čerpadla, zvlášť pokud jsou mírně naddimenzovaná, si poradí i s velmi nízkými teplotami, aniž by musela jako záložní zdroj zapojit elektrickou topnou tyč. To se ukázalo i během letošní zimy, kdy záložní zdroj nepoužilo ani jedno ze zemních čerpadel, která jsme dosud instalovali,“ pochvaluje si Martin Kurovský, vedoucí divize teplených čerpadel ve firmě S-Power Energies.

Výhodné chlazení

Jak už jsme zmínili, tepelná čerpadla iDM můžou prostřednictvím otopného systému i chladit. Vzhledem ke globálnímu oteplování je tato funkce čím dál žádanější. Velmi praktické bývá chlazení podlahovým topením, které se postará o dokonale rovnoměrnou teplotu v celé místnosti. Dalšími možnostmi jsou také stropní a stěnové chlazení. Jejich výhodou je v porovnání s podlahovým vytápěním prakticky okamžitá reakce (zatímco podlahové vytápění má vzhledem k vrstvě betonu, která ho pokrývá, několikahodinovou setrvačnost, stropy a stěny díky tenké vrstvě omítky chladí i topí okamžitě).

  • U typu vzduch-voda je zásadní výhodou, že tepelné čerpadlo k chlazení spotřebuje mnohem méně energie než klimatizace. Díky využití podlahového topení totiž ke snížení teploty a dosažení příjemného pocitu stačí ochladit venkovní vzduch výrazně méně. A menší snižování teploty znamená menší spotřebu energie. Když se navíc tepelné čerpadlo propojí s fotovoltaikou (na což je značka iDM speciálně stavěná), může ke svému provozu cíleně využívat přebytky ze solární elektrárny, a v letní sezóně tak může fungovat prakticky zadarmo.
  • Typ země-voda je z pohledu chlazení ještě výhodnější. Jednak také umí využívat fotovoltaiku, ale navíc může zdarma pasivně ochlazovat interiér i díky chladu, který se v zemi nakumuloval během zimy. (Po skončení zimní sezóny bývá kolem trubek plošného kolektoru třeba 30 cm vrstva ledu.) I poté, co se tento chlad vyčerpá, zůstává teplota v zemi stabilně poměrně nízká, takže k ochlazování je potřeba jen minimum elektrické energie (což je přesný opak klimatizace).

Výrazně levnější energie

Bez ohledu na to, jaký typ nakonec pro svůj dům zvolíte, tepelné čerpadlo má ještě jednu ohromnou výhodu: umožní vám převést domácnost na speciální sníženou sazbu za dodávku elektřiny. Místo obvyklých cca 4 Kč/kWh tak s tarifem D57 budete platit pouhých 2,18 Kč/kWh. Vaše výdaje na elektřinu tak klesnou bezmála o polovinu.

Ještě zásadněji pocítí pokles nákladů ti, kteří před instalací tepelného čerpadla topili a ohřívali vodu plynovým kotlem. Cena zemního plynu od roku 2000 až trojnásobně vzrostla, takže domácnosti, které dříve platily kolem 15 tisíc korun ročně, platí v současnosti třeba 50 tisíc korun. Díky přechodu na tepelné čerpadlo ale můžou náklady na plyn srazit na minimum nebo je zcela vynulovat.

K odklonu od plynu lidi mimo jiné motivuje také to, že zhruba po 20 letech bývají plynové kotle na hranici životnosti, jejich pravidelné revize bývají poměrně nákladné a mnohým lidem jde také o princip, kdy touží po větší nezávislosti na zahraničních dodavatelích energie. Pokud tedy domácnost netrvá na tom, že vařit se bude na plynu, není k využívání plynu po instalaci tepelného čerpadla žádný důvod,“ shrnuje Kurovský.

Technická místnost s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla iDM
Technická místnost s vnitřní jednotkou tepelného čerpadla iDM
Detail displeje tepelného čerpadla iDM
Detail displeje tepelného čerpadla iDM

Dokonale chytrá technologie

Vzhledem k tomu, že žijeme v 21. století plném smart technologií, vyplatí se vybrat řešení, které tomuto trendu odpovídá. Tepelná čerpadla iDM reprezentují nejen trvalou udržitelnost, ale také nadčasový design, a především sofistikovanou technologii, která maximálně využívá možnosti dnešní doby. Tepelná čerpadla iDM mají venkovní čidla teploty a přes cloud vzájemně sdílejí data. Vaše čerpadlo tak včas zjistí, že se blíží studená fronta, a začne s předstihem kumulovat teplo, aby využilo větší účinnosti, než dojde k poklesu teploty. Tím zároveň zajistí, že domácnost bude včas vytopená, a vy díky tomu venkovní změnu teploty ani nezaznamenáte.

Součástí řešení je i intuitivní ovládání iDM Navigator, které umožňuje monitorovat výkon a upravovat nastavení tepelného čerpadla z mobilního telefonu, počítače nebo tabletu pomocí aplikace nebo přímo na displeji zařízení. Rozšířená verze iDM Navigator Pro 2.0. pak umožňuje nastavit několik samostatných topných větví a ovládat je samostatně. Potřebujete přitopit v dětském pokoji? Odvětrat teplo z vaření v kuchyni? Nebo připravit v ložnici příjemnou teplotu na spaní? Není problém. Vše můžete udělat najednou, nebo podle zvoleného časového plánu.

Na co si dát pozor

Důvěřuj, ale prověřuj. To platí vždy a všude, tedy i u tepelných čerpadel. Rozhodně je dobré před rozhodnutím o investici v řádu stovek tisíc porovnat různé možnosti. Pozor ale na to, abyste porovnávali skutečně relevantní údaje. Počínaje druhem a velikostí tepelného čerpadla až po výši ceny. K cenotvorbě totiž instalační firmy přistupují rozdílně a mnohdy to může být matoucí.

My například uvádíme u jednotlivých sestav finální cenu, která zahrnuje nejen zpracování projektu a instalaci tepelného čerpadla, ale všechny ostatní technologie – veškeré přípojky, potrubí, kondenzát a další materiály. Započítaná je i práce našich techniků, vyřízení veškeré administrativy, doprava a záruční servis. Zkrátka prodáváme řešení jako all-inclusive službu. Samostatně naceňujeme pouze zemní práce. Naproti tomu jiné společnosti mnohdy uvádějí na první pohled výrazně nižší cenu, ke které ale posléze připočítají řadu dalších položek. Ve výsledku tak částka bývá srovnatelná s naší, ne-li vyšší,“ vysvětluje jednatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.

Nešvary instalačních firem

Kromě netransparentní ceny je také důležité mít se na pozoru před některými praktikami, které na českém trhu nejsou až tak ojedinělé. Některé instalační společnosti například ve jménu úspory záměrně poddimenzovávají sestavy tepelných čerpadel tak, že odpovídají jen 80 procentům tepelných ztrát dané budovy. Ve zdejších podmínkách to podle nich stačí.

Pak ale přijde tuhá zima – třeba jako byla ta letošní – a v lepším případě se stane, že tepelné čerpadlo dosáhne na svůj limit a přepne na záložní zdroj. To se ale klienti mnohdy dozvědí až z nepříjemně vysoké faktury za elektřinu, protože zdaleka ne každé tepelné čerpadlo má monitoring, ve kterém je možné v reálném čase sledovat, jestli není spuštěna elektrická topná tyč. Pokud k tomu dojde – a takových případů jsem za svou 20letou praxi viděl hodně – úspory, které mělo tepelné čerpadlo domácnosti přinést, jsou v tu ránu pryč. V horším případě se může stát, že se znehodnotí zdroj tepelného čerpadla. Pokud k tomu dojde u hloubkového vrtu, bude rozmrzat několik let,“ upozorňuje Martin Kurovský a uzavírá: „Proto osobně doporučuji zdroj mírné předimenzovat. Pak takové riziko vůbec nehrozí.


S-Power Energies, s.r.o.
logo S-Power Energies, s.r.o.

Jsme odborníci na zdroje obnovitelné energie pro rodinné domy, bytové domy a komerční budovy. Od roku 2016 jsme po celé České republice úspěšně nainstalovali přes 10 000 střešních fotovoltaik a tepelných čerpadel. To z nás dělá jednu z nejsilnějších ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.