logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Letošní bilance ve stavebnictví


© Fotolia.com

Stavební produkce vykazuje v tomto roce velmi dobré výsledky. Vývoj v jednotlivých měsících byl ale velmi nerovnoměrný. Komentář k aktuálním výsledkům a vysvětlení k jednotlivým hodnotám stavební produkce nám poskytla zástupkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ), vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Ing. Petra Cuřínová.

Reklama

Stavební produkce v 1. čtvrtletí zaznamenala meziroční růst o 11,9 %. V lednu umožnily příznivé klimatické podmínky (meziroční rozdíl v průměrných teplotách byl 7,4 °C) stavbařům provádět veškeré stavební práce a produkce meziročně vzrostla o více než 30 %. Ve srovnání s předchozím rokem byl lednový růst stavebnictví mimořádný, protože loňský leden přinesl výrazně podprůměrné teploty a srovnávací základna byla velmi nízko. Lednová stavební produkce je na výkyvy počasí mimořádně citlivá, ale dlouhodobě představuje nejslabší příspěvek během stavební sezóny. Přesto výrazně přispěla k celkovému růstu produkce za 1. čtvrtletí. Naopak růst stavební produkce v březnu brzdilo chladné počasí, vysoká základna a nižší počet pracovních dní (březen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně). Výše zmíněné skutečnosti platí pro obě kategorie stavebnictví, více rozkolísaný vývoj ale zaznamenalo inženýrské stavitelství. Tahounem sektoru nadále zůstává pozemní stavitelství, když meziročně rostlo již sedmé čtvrtletí v řadě (od poloviny roku 2016). Inženýrské stavitelství se po rozmachu v roce 2015, kterému pomohly zejména veřejné zakázky a dočerpávání EU fondů, pomalu vzpamatovává z následného propadu. Meziroční růst nastartoval v posledním čtvrtletí minulého roku a letos zatím produkce inženýrských staveb vzrostla o 5,7 %.

V dubnu stavební produkce meziročně i meziměsíčně vzrostla. Růst stále táhne pozemní stavitelství, naopak výstavba inženýrských staveb byla nižší než loni.

Index stavební produkce (meziroční změny v %)

ObdobíCelkemPozemní stavitelstvíInženýrské stavitelství
20171. čtvrtletí0,95,0-13,6
2. čtvrtletí7,212,5-4,8
3. čtvrtletí1,64,4-5,1
4. čtvrtletí3,03,91,0
rok3,36,3-4,1
20181. čtvrtletí11,913,35,7
duben7,710,8-1,2

Naději na příznivý vývoj dává statistika stavebních povolení. Orientační hodnota vydaných stavebních povolení sice v 1. čtvrtletí 2018 meziročně klesla, ale vývoj byl silně ovlivněn vysokou základnou z března loňského roku, kdy byla povolena velká průmyslová stavba. Pokud bychom modelově odečetli hodnotu této velké průmyslové stavby, dostali bychom meziroční růst o více než deset procent. V ostatních měsících letošního roku byly zaznamenány pětinové růsty orientační hodnoty, a to jak v nové výstavbě, tak na změnách dokončených staveb. Vzestup orientační hodnoty pokračuje již čtvrtým rokem, od minulého roku ve všech kategoriích výstavby. Nejvyšší růsty (dvojnásobek oproti minulému roku) je vidět v kategorii ostatních staveb, což je převážně dopravní infrastruktura.

Orientační hodnota stavebních povolení (meziroční změny v %)

ObdobíCelkemBudovy bytovéBudovy nebytovéStavby na ochranu
životního prostředí
Ostatní stavby
20171. čtvrtletí41,532,176,5-5,410,2
2. čtvrtletí-1,422,9-7,611,0-17,7
3. čtvrtletí41,020,620,618,0118,3
4. čtvrtletí24,97,0-1,2-2,7105,0
rok24,119,617,95,243,7
20181. čtvrtletí-2,86,9-34,942,553,1
duben20,2-1,7+17,5-29,5106,3

Trendu orientační hodnoty stavebních povolení odpovídá také vývoj stavebních zakázek, které jsou ovšem zčásti ovlivněny okruhem sledovaných firem (stavební podniky s 50 a více zaměstnanci). Tyto velké firmy mají výrazně vyšší podíl inženýrského stavitelství než menší společnosti a živnostníci. Celková hodnota nových zakázek uzavřených v 1.čtvrtletí 2018 meziročně vzrostla o 28,6 %, a to jak v pozemním stavitelství, tak na inženýrských stavbách. Poměrně výrazně roste také průměrná velikost zakázky.

Hodnota nových zakázek v tuzemsku (meziroční změny v %)

ObdobíCelkemPozemní stavitelstvíInženýrské stavitelství
20171. čtvrtletí16,26,726,0
2. čtvrtletí9,53,614,8
3. čtvrtletí-1,37,8-8,4
4. čtvrtletí15,615,116,0
rok9,38,410,2
20181. čtvrtletí28,624,332,4

Dlouhodobě se daří bytové výstavbě. Počty zahájených bytů rostou již pátým rokem v řadě, aktuálně za 1.čtvrtletí 2018 o 16,8 %. Roste počet zahájených bytů v rodinných i bytových domech a výrazně také v kategorii stavebně upravených nebytových prostor, na kterém se podílí přestavba starých nevyužitých objektů (např. hotelů nebo administrativních budov). Výstavba bytů se přesouvá do regionů, v Praze (kde převažují byty v bytových domech) počty zahájených bytů letos klesají. Kategorie dokončených bytů zatím těží z vysokého zahajování v minulých letech a aktuálně za 1.čtvrtletí tohoto roku roste o 18,9 %. Bytová výstavba v dubnu zaznamenala pokles díky vývoji v kategorii bytových domů. Počty bytů v bytových domech se vyvíjejí velmi nerovnoměrně, mezi jednotlivými domy existuje velká variabilita a staví se jich relativně málo. Významnou charakteristikou současné nové bytové výstavby je převaha výstavby bytů do soukromého vlastnictví (rodinné domy, společenství vlastníků jednotek apod.). Segment nájemního bydlení v České republice se významně zmenšuje, což je zároveň jednou z příčin nízké pracovní mobility v zemi.

Počty zahájených a dokončených bytů (meziroční změny v %)

ObdobíZahájené byty celkemz toho vDokončené byty celkemz toho v
rodinných domechbytových domechrodinných domechbytových domech
20171. čtvrtletí26,429,542,0-5,9-4,50,4
2. čtvrtletí16,111,149,715,21,533,4
3. čtvrtletí19,225,627,413,98,515,1
4. čtvrtletí5,49,0-5,2-1,89,7-19,5
rok15,817,723,44,64,13,0
20181. čtvrtletí16,811,016,018,927,618,2
duben-5,315,9-67,4-1,946,0-71,0

Výkon českého stavebnictví v 1. čtvrtletí roku 2018 (měřeno meziroční změnou indexu stavební produkce) byl výrazně nad průměrem EU. Váha stavebnictví České republiky na celkovém indexu stavební produkce v EU činí 1,2 %. Stavební produkce letos zatím roste také v Německu, Polsku i na Slovensku, naopak meziroční pokles byl mimo jiné zaznamenán ve Francii a Velké Británii. Stejně jako v ČR bylo také v EU v lepší kondici pozemní stavitelství (v EU jako celku výkon inženýrského stavitelství dokonce meziročně klesl), v Německu je poměr odvětví vyrovnaný, v Polsku a na Slovensku rychleji roste výstavba inženýrských staveb.


Stavebnictví má v letošním roce našlápnuto k dobrému výsledku. Hodnota vydaných stavebních povolení i uzavřených stavebních zakázek roste, s mírnými výkyvy se daří také bytové výstavbě. Pro další vývoj ve stavebnictví bude klíčová aktivita soukromých investorů a v neposlední řadě také legislativa.

Zdroje dat:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.