logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nadějí českého stavebnictví jsou rekonstrukce budov

Zaznamenáváme zajímavý objem rekonstrukcí a přezbrojení systémů vytápění, chlazení a větrání na ekologicky úsporné technologie. Dotační programy SFŽP významně podporují tento trend a zaslouží si pochvalu.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Produkci českého stavebnictví naopak pozitivně ovlivňuje vyšší množství rekonstrukcí budov a vývoj veřejných zakázek

Podle údajů za 1. až 3. čtvrtletí bylo zadáno zhotovitelům o 23,1 % zakázek více než ve stejném období předchozího roku. Hodnota těchto zakázek činila 167,9 mld. Kč, což představovalo růst o 19,2 %. Pokud bychom modelově vyloučili největší veřejné zakázky a posuzovali pouze zakázky s hodnotou pod miliardu korun, dostaneme pro běžné zakázky naopak meziroční pokles hodnoty zadaných zakázek −4,2 %.

Zaznamenáváme zajímavý objem rekonstrukcí a přezbrojení systémů vytápění, chlazení a větrání na ekologicky úsporné technologie. Dotační programy SFŽP významně podporují tento trend a zaslouží si pochvalu. V sektoru průmyslové výstavby nebo veřejných zakázek stále řešíme množství projektů. U kancelářských budov a obchodních center očekáváme nadále více investic do rekonstrukcí nežli do nově zahájených projektů,“ prozrazuje Vladimír Steiner, jednatel společnosti Daikin.

Kapacity jsou v průměru vytížené na 93 %

Kapacity stavebních společností pokračují stále v poměrně vysoké úrovni vytížení (93 %). Vysoká kapacitní vytíženost je v době, kdy predikce směřují směrem dolů, dána především setrvačností zakázek, které jsou nasmlouvány z minulých období. Vytíženost kapacit na příští rok podle ředitelů stavebních společností výrazně klesne.
Pro příští měsíce očekávají, že průměrně klesne vytíženost kapacit na 85 %. Podle poloviny ředitelů stavebních společností (48 %) je vytíženost kapacit ve srovnání s minulým obdobím již nyní nižší. Některé společnosti nyní mají zakázky pouze na dva až tři měsíce.

Společnosti očekávají v roce 2023 pokles tržeb o 1,5 %

Očekávání vývoje tržeb stavebních společností koresponduje s predikovaným poklesem vývoje trhu stavebních prací. Pokles tržeb o −1,5 % může být problematický pro ziskovost zakázek řady stavebních firem, zejména s ohledem na inflaci a rostoucí mzdové náklady. Podle Českého statistického úřadu (srpen 2023) průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci meziročně vzrostla o +9,7 %.

Národní plán obnovy, zapojení soukromých zdrojů a zjednodušení povolování staveb k rozšiřování bytového fondu

Věříme, že se trh stavebních zakázek postupně rozhýbe. Přispěje k tomu klesající inflace, stabilizace cen energií a ostatních vstupů. Rizikem přirozeně jsou nové otřesy globálních konfliktů, které mohou vyvolat další nejistotu na trzích a cenové šoky. Evropa i Česká republika jsou ale dnes na tyto situace mnohem lépe připraveny než před ruskou agresí na Ukrajině,“ říká Martin Kupka, ministr dopravy ČR.

Od července příštího roku se v plné míře začne projevovat nová regulace stavebního práva. Zjednodušení povolování staveb je ale pouze jedním z celé řady kroků, kterými Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří výstavbu a zvyšuje dostupnost bydlení v Česku. S pomocí Národního plánu obnovy a zapojením soukromých zdrojů chceme nastartovat dlouhodobý trend rozšiřování obecních bytových fondů,“ připomíná Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR.

Zdroj textu: Setkání lídrů českého stavebnictví 2023/H2 (ve čtvrtek 9. listopadu 2023 na Pražském hradě) a  Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2023, která byla vydána při příležitosti setkání.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.