logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Požadavky na nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody


© Fotolia.com

Revidovaná ČSN EN 12897 „Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody“ platí pro nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače do objemu 2 000 l použitelné ve vnitřních vodovodech při přetlaku od 0,05 MPa do 1,0 MPa. Autor upozorňuje na důležitá ustanovení normy, která by měla znát širší odborná veřejnost.

Reklama

1. Úvod

V červnu 2017 byla vydána revidovaná ČSN EN 12897 „Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody“, která má třídicí znak 75 5360. Jedná se o výrobkovou normu, která platí pro nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače do objemu 2 000 l použitelné ve vnitřních vodovodech při přetlaku od 0,05 MPa do 1,0 MPa vybavené regulačním a zabezpečovacím zařízením, které má zajistit, že teplota ohřívané pitné vody v zásobníkovém ohřívači nepřekročí 95 °C. I když norma neplatí pro přímo ohřívané zásobníkové ohřívače vody, připouští použití elektrických topných vložek jako pomocného zdroje tepla.

Oproti předchozímu znění ČSN EN 12897 byl zvětšen maximální objem ohřívačů, pro které norma platí, na 2 000 l a snížena maximální teplota ze 100 °C na 95 °C. Dále byly upraveny některé zkušební metody.

Pozor:

 • Oproti předchozímu znění ČSN EN 12897 byl zvětšen maximální objem ohřívačů, pro které norma platí, a to na 2 000 l a snížena maximální teplota ze 100 °C na 95 °C.
 • U objemů nad 50 l musí být ohřívače vybaveny otvorem pro čištění a prohlídku o světlosti 100 až 400 mm podle objemu a průměru ohřívače.

2. Požadavky na konstrukci tlakových zásobníkových ohřívačů vody

Norma uvádí základní požadavky na konstrukci nepřímo ohřívaných tlakových zásobníkových ohřívačů, kterými jsou:

 • Nutnost vybavení ohřívačů prostředky pro prohlídku vnitřních částí. Toto může být zajištěno například pomocí připojovacího nátrubku určeného a navrženého pro jiný účel, pokud je připojovacím nátrubkem možné dovnitř ohřívače nahlédnout s použitím vhodného nástroje, například endoskopu.
  Do objemu ohřívače 50 l postačuje pro provedení prohlídky a čištění otvor pro připojení topné vložky.
  U objemů nad 50 l musí být ohřívače vybaveny otvorem pro čištění a prohlídku o světlosti 100 až 400 mm podle objemu a průměru ohřívače. Toto platí nejen pro samostatně dodávané ohřívače vody, ale i pokud jsou příslušenstvím kotle nebo tepelného čerpadla atp.
 • Možnost vypouštění ohřívače způsobem určeným výrobcem.
 • Požadavek na možnost odpojení ohřívače od potrubí. V praxi to znamená například připojení rozebíratelným šroubením.
 • Požadavek na regulaci teploty vody v ohřívači buď regulací zdroje (zdrojů) tepla, nebo regulací ohřívače vody. V případě elektrických topných vložek se regulace teploty nejčastěji řeší jejich spínáním a odpínáním pomocí mechanického termostatu. Možné jsou i varianty elektronicky řízené plynulé regulace výkonu elektrických topných vložek. V případě zdroje tepla mimo ohřívač se řídí průtok otopné vody přes topnou vložku ohřívače zapínáním a vypínáním oběhového čerpadla v příslušném okruhu na základě teploty vody v ohřívači snímané čidlem.
  Při přednostním ohřevu vody je okruh otopné vložky opatřen kromě oběhového čerpadla ještě trojcestnou armaturou. Pokud je topná vložka napojena na přívod z tepelné sítě (z blokové kotelny, horkovodu apod.), řídí se průtok otopné vody otevíráním a uzavíráním jejího přívodu na základě teploty vody v ohřívači snímané čidlem.
 • Odolnost proti dvojnásobku nejvyššího návrhového přetlaku (určeného výrobcem) bez viditelné netěsnosti nebo poškození po dobu nejméně 10 min.
 • Odolnost výměníků tepla (např. otopných vložek) dvojnásobku nejvyššího návrhového přetlaku určeného výrobcem, bez netěsnosti nebo poškození po dobu nejméně 10 min.

3. Rozdělení tlakových zásobníkových ohřívačů vody

Nepřímo ohřívané tlakové zásobníkové ohřívače vody se v normě dělí na (viz též obr. 1):

 • zásobníkové ohřívače bez řízení pracovního přetlaku a expanze vody;
 • zásobníkové ohřívače s expanzní nádobou nebo vnitřním prostorem pro expanzi.

Zde je třeba připomenout požadavek ČSN EN 806-2, který stanoví, že při použití redukčního ventilu, se redukční ventil musí osadit tak, aby přetlak v rozvodu studené a teplé vody byl přibližně stejný. Redukční ventil má být tedy osazen nejlépe za vodoměrovou sestavu u vodovodní přípojky, nikoliv na vstupu studené vody do ohřívače. Největší přetlak na vstupu studené vody do ohřívače má být o 20 % nižší než otevírací přetlak pojistného ventilu.

Obr. 1 – Rozdělení nepřímo ohřívaných tlakových zásobníkových ohřívačů vody podle ČSN EN 12897. 1 – řízení pracovního přetlaku pomocí pojistného ventilu, EN – uzavřená průtočná expanzní nádoba, PE – vnitřní prostor pro expanzi v ohřívači, T;P – kombinovaná teplotní a tlaková pojistná armatura (pokud je ČSN 06 0830 požadována)
Obr. 1 – Rozdělení nepřímo ohřívaných tlakových zásobníkových ohřívačů vody podle ČSN EN 12897. 2 – řízení pracovního přetlaku pomocí vnější expanzní nádoby, EN – uzavřená průtočná expanzní nádoba, PE – vnitřní prostor pro expanzi v ohřívači, T;P – kombinovaná teplotní a tlaková pojistná armatura (pokud je ČSN 06 0830 požadována)
Obr. 1 – Rozdělení nepřímo ohřívaných tlakových zásobníkových ohřívačů vody podle ČSN EN 12897. 3 – řízení pracovního přetlaku pomocí vnitřního prostoru pro expanzi (v České republice téměř nepoužívané), EN – uzavřená průtočná expanzní nádoba, PE – vnitřní prostor pro expanzi v ohřívači, T;P – kombinovaná teplotní a tlaková pojistná armatura (pokud je ČSN 06 0830 požadována)
Obr. 1 – Rozdělení nepřímo ohřívaných tlakových zásobníkových ohřívačů vody podle ČSN EN 12897
1 – řízení pracovního přetlaku pomocí pojistného ventilu, 2 – řízení pracovního přetlaku pomocí vnější expanzní nádoby, 3 – řízení pracovního přetlaku pomocí vnitřního prostoru pro expanzi (v České republice téměř nepoužívané), EN – uzavřená průtočná expanzní nádoba, PE – vnitřní prostor pro expanzi v ohřívači, T;P – kombinovaná teplotní a tlaková pojistná armatura (pokud je ČSN 06 0830 požadována)
 

4. Zabezpečovací zařízení ohřívačů vody

ČSN EN 12897 požaduje, aby regulační a zabezpečovací zařízení pracovalo v následujícím pořadí:

 • zajišťovalo nastavenou teplotu;
 • uzavřelo přívod energie;
 • pokud je požadováno, byl osazen pojistný ventil, a popř. teplotní pojistná armatura.

Pokud je požadováno, musí být ohřívače vody vybaveny jedním, nebo více navzájem nezávislými zařízeními pro uzavření přívodu energie podle ČSN EN 60730-2-9, propojenými se zdrojem tepla tak, že v případě nesprávné činnosti řídicího termostatu přeruší přívod energie pro ohřev ještě předtím, než teplota ohřívané pitné vody překročí 95 °C.

Požadavky na zabezpečovací zařízení konkretizuje ČSN 06 0830, která předepisuje instalaci pojistného tlakového ventilu na přívodu studené vody do zásobníkového ohřívače.

U nepřímo ohřívaných tlakových zásobníkových ohřívačů, u kterých může i při výpadku uzavření přívodu tepla dojít k ohřátí vody na teplotu nad 100 °C, jako jsou například ohřívače ohřívané horkou vodou, párou, solární energií, a popř. ještě elektrickou energií, požaduje norma v horní části zásobníku, popř. na výstupním potrubí teplé vody osazení:

 • kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury podle ČSN EN 1490 (pokud je součástí dodávky ohřívače), nebo
 • teplotní pojistné armatury opatřené čidlem teploty vody umístěným v ohřívači (pokud je součástí dodávky ohřívače), nebo
 • pojistného ventilu, který však nenahrazuje pojistný ventil na přívodu studené vody.

Pokud může ohřátí vody na teplotu nad 100 °C způsobit jen přídavný ohřev elektrickou energií (např. u kombinovaných ohřívačů pro ohřev teplou otopnou vodou a elektřinou), je výše uvedené zabezpečení požadováno až od objemů ohřívačů větších než 200 l.

U nepřímo ohřívaných tlakových zásobníkových ohřívačů se rovněž požaduje osazení zpětné armatury na přívodu studené vody.

5. Závěr

Článek informuje o u nás málo známé ČSN EN 12897, uvádí její základní požadavky a zmiňuje také některé souvislosti s jinými normami. ČSN EN 12897 je normou výrobkovou a uvádí také požadavky na zkoušení ohřívačů důležité pro pracovníky zkušebních ústavů. Protože požadavky na zkoušení ohřívačů nejsou předmětem zájmu širší odborné veřejnosti, nejsou tyto požadavky v článku uvedeny.

Literatura

 1. ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
 2. ČSN EN 1487 (13 5800) Armatury budov – Hydraulické pojistné skupiny – Zkoušky a požadavky
 3. ČSN EN 1488 (13 5801) Armatury budov – Expansní skupiny armatur – Zkoušky a požadavky
 4. ČSN EN 1489 (13 5802) Armatury budov – Pojistné ventily – Zkoušky a požadavky
 5. ČSN EN 1490 (13 5803) Armatury budov – Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury – Zkoušky a požadavky
 6. ČSN EN 1491 (13 5804) Armatury budov – Expansní ventily – Zkoušky a požadavky
 7. ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (36 1950) Automatická elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty
 8. ČSN EN 12897 (75 5360) Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody
 9. ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování
 10. Zabezpečovací zařízení ohřívačů vody: Teplota nebo tlak?,
  http://voda.tzb-info.cz/15516-zabezpecovaci-zarizeni-ohrivacu-vody-teplota-nebo-tlak
 11. Rada znalce: Pojistný ventil na výstupu z ohřívače,
  http://voda.tzb-info.cz/priprava-teple-vody/15492-rada-znalce-pojistny-ventil-na-vystupu-z-ohrivace
English Synopsis
Requirements for indirectly heated pressure cylinder water heaters

Revised CSN EN 12897 “Water Supply – Indirectly heated pressure (closed) storage water heaters” applies to indirectly heated pressure container heaters up to a volume of 2000 liters usable in internal water conduits at overpressure from 0.05 MPa to 1.0 MPa. The author draws attention to important provisions of the standard that will be reflected in practice.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.