logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Rada znalce: Pojistný ventil na výstupu z ohřívače

Dotaz čtenáře se týká problému ohledně zabezpečení nepřímo topného zásobníku TV s objemem nad 200 litrů. Čtenář uvádí, že podle ČSN 06 0830 (čl.8.2) po něm chce revizní technik instalaci pojistného ventilu i na výstupu ze zásobníku.

Reklama

Technický stav je takový, že jako zdroj tepla jsou pro ohřev TV využity plynové kondenzační kotle s předpokládaným teplotním spádem o hodnotách 60/45 °C. Čtenář se také ptá, zda se povinnost instalovat pojistný ventil i na výstupu týká jeho zařízení, tedy při využití zdrojů tepla s uvedenými nízkými teplotami nebo zda se daná povinnost vztahuje jen na případy zdrojů tepla s horkou vodou (např. nad 100 °C).

Tento problém řeší ČSN 06 0830, podle které musí být na přívodu studené vody každého ohřívače o objemu větším než 3 l osazen pojistný ventil. Pojistný ventil na výstupním potrubí teplé vody z ohřívače se osazuje pouze u elektrických nebo plynových zásobníkových ohřívačů o objemu větším než 200 l a u ohřívačů ohřívaných horkou vodou, párou, solární energií, kapalnými nebo tuhými palivy, pokud tyto ohřívače nejsou opatřeny teplotní pojistnou armaturou, popř. kombinovanou teplotní a tlakovou pojistnou armaturou. Z uvedeného vyplývá, že pojistný ventil na výstupním potrubí teplé vody z ohřívače se osazuje pouze u ohřívačů, u kterých může při selhání omezovače teploty dojít k ohřátí vody na teplotu 100 °C a větší.

Protože v daném případě je do topné vložky ohřívače přivedena otopná voda z teplovodních kotlů (nejedná se o horkou vodu), osazuje se pojistný ventil pouze na přívodním potrubí studené vody do ohřívače. Otopná voda z teplovodních kotlů nemůže pitnou vodu v ohřívači ohřát na teplotu 100 °C a vyšší.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.