logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Detekce požáru a zařízení pro odvod kouře v garážích pro elektromobily? Odpoví konference v září

Zásah u hořícího elektromobilu v hromadných garážích v Praze na jaře letošního roku proběhl bez větších komplikací díky včasné detekci požáru elektrickou požární signalizací a napojením budovy na pult centralizované ochrany. Na co dalšího ale zásah ukázal? Jak by měly být garáže navrhovány? Na to jsme se ptali v rozhovoru s plk. Ing. Jiřím Hoškem, náměstkem ředitele HZS hl. m. Prahy.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Nové požadavky na hromadné garáže s ohledem na parkování a dobíjení elektromobilů jsou předmětem odborných debat v rámci prací na novele vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Podzemní hromadné garáže jsou prostory se složitými podmínkami pro zásah hasičského záchranného sboru,“ říká Jiří Hošek. „V případě elektromobilu v hromadných garážích se jedná o trochu jiný typ zásahu, protože požár elektromobilu je trochu odlišný. Může se u něj dynamičtěji projevovat požár baterie. Při uhašení elektromobilu dochází k opětovnému vznícení a k opětovnému vývinu zplodin hoření. I proto jsme jinak nastavili postupy pro hašení těchto automobilů.“


Na jaře letošního roku zasahoval HZS v Praze u požáru elektromobilu v hromadných podzemních garážích. „My jsme na místo dorazili v zárodku požáru díky tomu, že garáže byly vybaveny elektrickou požární signalizací a objekt byl napojen na pult centralizované ochrany. U automobilu jsme byli velice rychle. To pro nás byla výhoda. Nevýhoda byla, že tyto garáže nebyly vybaveny běžnou vjezdovou a výjezdovou rampou, ale pouze automobilovým výtahem,“ vysvětluje Jiří Hošek. „Bylo velice složité automobil z garáží dostat, ale podařilo se to.“

EPS se při jarním požáru elektromobilu ukázala jako velice účinná

Parkování elektromobilů v garážích přináší podle slov Jiřího Hoška větší rizika. Z toho důvodu je třeba takové garáže vybavit nějakými požárněbezpečnostními prvky. „V tuto chvíli probíhá široká diskuse nad tím, jaké prvky jsou potřeba. Např. EPS, která v  případě jarního požáru elektromobilu zareagovala dobře, se ukázala jako velmi účinná, protože požár byl podchycen doopravdy v zárodku.“

EPS je prvek, který lze namontovat i do starších staveb. Ale zařízení pro odvod tepla a kouře se do stávajících staveb montuje složitě,“ říká v rozhovoru Jiří Hošek. „Také bychom se ale měli podívat i na některé nové prvky, které zlepšují požární bezpečnost staveb a které v tuto chvíli nejsou zakotveny v kodexu norem požární bezpečnosti. To je např. hlídání teploty u dobíjení elektromobilů, možná autonomní hašení apod.“

Přijďte stejné téma diskutovat na konferenci 21. září

V současné době pracuje expertní skupina napříč ministerstvy, která řeší ekonomické dopady možných opatření pro hromadné garáže a požadavky hasičů. Stejné téma budeme diskutovat také na konferenci Požární bezpečnost staveb, která se koná 21. září 2023 v Kongresovém sále PVA v Letňanech při veletrhu For Arch.

Na konferenci vystoupí kromě zástupce hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy také např. Ing. Stanislav Toman, který se dlouhodobě se specializuje na požární větrání budov, tj. na větrání chráněných únikových cest a na zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jako projektant a který aktivně spolupracuje s Odborem prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Je členem technických normalizačních komisí TNK 27 – Požární bezpečnost staveb a TNK 132 – Technické prostředky a zařízení požární ochrany.

Hovořit bude o současné situaci týkající se požárního větrání garáží. Představen bude dosavadní postup při přípravě a tvorbě právních a normativních předpisů zaměřených na požární bezpečnost garáží ve vazbě na rozvoj elektromobility a dalších souvisejících technických aspektů. Prezentace se soustředí zejména na popis různých systémů požárního větrání hromadných garáží, které mohou být v garážích uplatněny a navrženy. Představen bude rovněž současný evropský předpis zaměřený na horizontální a proudové (JET) větrání uzavřených parkovišť včetně možností jejich analýzy CFD metodami.

Na konferenci zazní také přednáška Ing. et. Ing. Josefa Krále, který je předsedou Profesního aktivu oboru Požární bezpečnost staveb ČKAIT. Hovořit bude o aktuálním stavu požadavků na hromadné garáže, na jejichž přípravě se mimo jiné členové Profesního aktivu podílejí.


ZÁŠTITA

HLAVNÍ PARTNEŘI

NA KONFERENCI SE DÁLE PREZENTUJÍ FIRMY: AVAPS, JAMES HARDIE EUROPE, DronySIT města Plzně


POŘADATEL

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.