logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Pasivní protipožární ochrana staveb

Protipožární obklad ISOVER FireProtect® zajišťuje spolehlivou a přitom velice snadno proveditelnou ochranu ocelových konstrukcí a trapézových plechů před účinky požáru. Jde o mnoha lety prověřený protipožární systém, který ISOVER nabízí na skandinávském trhu již od roku 1998 a je jím možné zvýšit požární odolnost ocelových nosných prvků až o 180 minut a trapézových plechů až o 90 minut.

Prakticky všechny dnes užívané stavební materiály jsou buď samy o sobě hořlavé, nebo se při vyšších teplotách po určité době deformují, praskají a ztrácejí stabilitu. Má-li být v případě požáru dosaženo alespoň základní bezpečnosti objektu před zřícením, je třeba zajistit po dobu nutnou pro jeho evakuaci a hašení stabilitu nosných konstrukcí. Jednou z neúčinnějších možností, jak stavební konstrukce chránit před účinky plně rozvinutého požáru, jsou protipožární obklady.

Protipožární obklad ISOVER FireProtect® lze použít pro všechny druhy ocelových konstrukcí v plné šíři požadavků, které jsou na jejich požární odolnost kladeny projekčními normami. Celý systém byl odzkoušen společností PAVUS, a.s., zkušební laboratoř Veselí nad Lužnicí, AO216 podle ČSN EN 13381-4: 2013 a platí pro zvýšení požární odolnosti oceli až do R 180.

Kotvení ochranných desek ISOVER FireProtect® 150 se provádí požárními vruty Fire Screw ke svlakům ze stejných desek o šířce 100 mm a délce odpovídající vzdálenosti mezi pásnicemi nosníku zvětšené o 2 – 3 mm. Minimální tloušťka svlaků je 40 mm, osové rozestupy jsou maximálně 600 mm. Maximální vzdálenost vrutů na kotvicích svlacích a od osy navazující kolmé desky je 200 mm. Obkladové desky jsou v rozích spojeny požárními vruty Fire Screw po vzdálenostech 150 mm, první vrut se umisťuje minimálně 25 mm od kraje desky.

Rozmístění upevňovacích prvků

Obr. 2 Montáž obkladů ISOVER FireProtect® s využitím požárních vrutů Fire Screw
Obr. 2 Montáž obkladů ISOVER FireProtect® s využitím požárních vrutů Fire Screw
Obr. 2 Montáž obkladů ISOVER FireProtect® s využitím požárních vrutů Fire Screw

Obr. 2 Montáž obkladů ISOVER FireProtect® s využitím požárních vrutů Fire Screw

Z architektonických nebo statických důvodů jsou mnohdy voleny ocelové sloupy kruhového průřezu. Při požadavku na zachování kruhového profilu i po provedení protipožárníochrany, je možné s výhodou využít izolačních pouzder ISOVER FireProtect®CHS (CircularHollowSection). Těmito pouzdry je možné docílit požární odolnosti až R 180 pro všechny ocelové sloupy (poměr Ap/V až do 716 m-1). Protipožární izolační pouzdra lze na sloupech dodatečně upravovat armovanými fasádními omítkami shodně, jako běžné zateplovací desky na fasádách. Dodatečně natahovanou fasádní omítku do rastru ze skelné armovací sítě (perlinky) lze zajistit i dlouhodobou odolnost lepeného obkladu ve venkovním prostředí.

Výhody:

  • Zajištění požadované požární odolnosti
  • Estetičnost – je zachován kruhový profil ocelového sloupu
  • Kvalitní obklad z kamenné vlny s vysokou životností
  • Suchý proces bez nutnosti lepení
  • Rychlá montáž s využitím standardních uchycovacích prostředků – přivařovacích trnů a/nebo vrutů Fire Screw
  • Ocelový sloup není nutné zbavovat nečistot a prachu
Aktualizovaný prospekt pojednávající o systému ISOVER FireProtect® včetně podrobného montážního návodu - Pasivní protipožární ochrana staveb I. – Ocelové konstrukce, trapézové plechy a železobetonové a předpjaté konstrukce je k dostání zdarma na info@isover.cz. V elektronické verzi je ke stažení na webových stránkách www.isover.cz.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.