logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Předcházení stagnaci vody v systému pitné vody

Kemper KHS-Bodenbox předchází stagnaci vody v systému pitné vody pomocí Venturiho děliče průtoku KHS a je určen pro jednoduchou a cenově přijatelnou montáž v menších objektech a rodinných domech.

Co je Kemper KHS-Bodenbox?

Ve středu stojí KHS Venturiho dělič průtoku.

Co má za funkci KHS–Bodenbox?

KHS Venturiho dělič průtoku – statický.
V Bodenboxu (použitelný pouze pro studenou vodu) 1 zajišťuje stabilní obměnu vody v místech s nízkým odběrem 2
Další odběrové místo 3

 

Jak funguje KHS Venturiho dělič průtoku

KHS Venturiho dělič – základ Venturiho pumpa
KHS Venturiho dělič – základ Venturiho pumpa

Princip Venturi-pumpy

Přes Venturiho trubici (žlutý kruh) je ve směru vodní nádrže vytvořen podtlak. Ten vede k Venturi-efektu. Proud vody strhává vodu z nádrže a nádrž se tak vyprázdní.

 

Princip KHS Venturiho děliče průtoku

Vyměníme jen vodní nádrž za druhé připojení tím vznikne okruh. Venturi-efekt se postará o permanentní obměnu vody v okruhu. Tím je zajištěna obměna v celém systému.

 

Vše se točí kolem oběhu vody

Možnosti instalace:

Běžně prováděná instalace

V domech, bytech ale i veřejných objektech (hotelích, nemocnicích, zdravotních střediscích, školách) se provádí T-instalace s mrtvým značka pozor potrubím. V potrubí tak dochází ke stagnaci vody a tím koncentraci škodlivých látek.

 

Inovativní instalace

Inovativní instalace okruhu se stalým odběrem 3 například: Dílna, WC ve sklepě nebo nezámrzný ventil na zahradu nebývá pravidelně používán. Pomocí bodenboxu a okruhové instalace zaručíme oběh vody a tím její obměnu v instalaci.

KHS–Bodenbox je dodáván v profilech DN15 a DN20. Ve většině případů doporučujeme použít o dimenzi méně než je potrubí (zásobování z obou potrubí je souměrné a obměna je účinnější).

 

Optimalizace zásobování vodou

Pomocí KHS-Bodenboxu

Přestože jsou požadovány dimenze větší DN12, dokážeme při použití KHS-Bodenboxu stejný průtok jako má DM 20 se dvěma DN12 díky okruhu, který zásobuje odběrové místo stejným průtokem. Zásobovat dokáže například nezámrznou armaturu Kemper Frosti požadovaným průtokem 40 l/min při tlaku 1 bar.

Perfektní kombinace

KHS-Bodenbox: řešení se 3 plus

1. Hygiena – plus

Předejití koncentraci kovů a mikrobů a mikroorganizmů díky pravidelné obměně vody v instalaci.

 

2. Zásobování – plus

Vysoký průtok vody k armatuře díky zapojení do okruhu a přívodu ze dvou stran.

 

3. Předcházení korozi – plus

Požadovaná tvorba ochranné vrstvy díky pravidelné obměně vody, zabránění mikrobiologické korozi (MIC).

 

Možnosti montáže

Do podlahy, pod strop, na zeď, do šachty.

KHS-Bodenbox v podlaze

V okruhu KHS-Bodenboxu je zapojeno WC, umyvadlo a výlevka, při odběru vody v následující místnosti se vždy voda v okruhu obmění.

 

KHS-Bodenbox ve sklepě pod stropem

V okruhu pro zimní zahradu, bude zaručena obměna vody v potrubí vždy při odběru v dalších podlažích.

 

KHS-Bodenbox se montuje na zeď na přívodním potrubí

Při odběru v domě bude v okruhu prádelny zaručena obměna vody.

 

KHS-Bodenbox v kotelně

Při odběru v dalším patře nad kotelnou bude v okruhu kotelny voda obměněna.

 

KHS-Bodenbox – přehled

DimenzeDN1520
Délka Lmm210210
Délka L1mm100100
Šířka Bmm110110
Výška Hmm4050
Připojení A1 Rp ½Rp ¾
Připojení A2 Rp ½Rp ½

Statický KHS-Bodenbox je určen výhradně pro studenou vodu.

 

Výpočet:

Pro výpočet maximální délky potrubí v okruhu pro rodinný dům využijete jednoduše KHS-Bodenbox-data kartu.

Výhody na první pohled:

  • Minimalizace zdravotní nezávadnosti díky nestagnující vodě.
  • Jednoznačné zjednodušení zásobování jednotlivých odběrných míst.
  • Zabránění vzniku mikrobiologické koroze (MIC).
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.