logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Suché podlahy RigiStabil

Suché podlahy jsou vhodné do všech staveb s běžným provozem. Používají se v novostavbách i při rekonstrukcích starého bytového fondu. Jsou výhodné zejména pro řešení střešních nástaveb a pro vytvoření obytného podkroví v půdních vestavbách.

Suché podlahy tvoří dvě celoplošně slepené vrstvy speciálních sádrokartonových konstrukčních desek RigiStabil společnosti Rigips. Mohou být pro zvýšení stavebně-technických vlastností doplněny podkladní izolační vrstvou (suchý vyrovnávací podsyp, dřevovláknitá deska, stabilizovaný polystyren, minerální izolace). Podlahy RigiStabil jsou vhodné i pro instalaci teplovodního či elektrického podlahového topení.

Jaké jsou výhody suchých podlah

  • nízká hmotnost
  • rychlý postup stavby (bez dlouhých technologických přestávek)
  • suchý proces výstavby (bez zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí)
  • snadná opravitelnost povrchů
  • rovinnost konstrukcí
  • neprůzvučnost
  • udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu)
  • ekonomická efektivita
  • snadná aplikace podlahového vytápění

Následující montážní postup znázorňuje pokládku suché podlahy v podkroví s použitím desek RigiStabil. Jedná se o velmi pevnou a odolnou desku, která má výborné akustické vlastnosti a je odolná proti vlhku. Podlaha RigiStabil je cca o 20 kg/m2 lehčí než podlaha sádrovláknitá, což představuje snazší montáž, menší náročnost na nosnou konstrukci.

1)
Na podklad, kde hrozí propadávání podsypu položíme geotextílii, kterou vytáhneme do výše skladby i na obvodové stěny a přisponkujeme ji, nebo přilepíme. Nikdy nepoužíváme fólii.

2)


K obvodovým stěnám přisponkujeme nebo přilepíme okrajový pásek z důvodu dilatace.

3)


Nerovnosti podlahy větší než 10 mm vyrovnáme podsypem. Ten nasypeme ve dvou paralelních řadách, které vyrovnáme do požadované výšky (max. 60 mm v jedné vrstvě). Poté na ně položíme vodící latě.

4)


Pomocí třetí latě, kterou usadíme na vodící latě, vyrovnáváme podsyp do rovné plochy.

5)


Kročejová izolace nesmí být položena přímo na podsypu, jelikož z dlouhodobého hlediska by mohlo dojít k vtlačování podsypu do měkčí kročejové izolace a tedy k sedání celé podlahy. Proto použijeme nejprve roznášecí desku (např. RigiStabil o tloušťce 12,5 mm), kterou volně položíme lícovým papírem na podsyp.

6)


Na roznášecí desky položíme kročejovou izolaci z dřevovláknitých desek o tloušťce 19 mm a hmotnosti 230 kg/m3. Kročejovou izolaci pokládáme v jedné či dvou vrstvách, přičemž vrstvy kročejové izolace musí být navzájem provázané. Kročejová izolace musí být rovněž provázaná s roznášecí deskou. Desky klademe s minimálním přesahem 250 mm, aby nevznikala křížová spára.

7)


První vrstva desek RigiStabil se pokládá lícovou stranou dolů. Začíná se nejčastěji v rohu místnosti, je třeba předem vyměřit prostor a případně první desku seříznout, aby na druhém konci prostoru nevznikl dořez menší než 250 mm. Desky klademe s minimálním přesahem 250 mm přes spáry kročejové izolace.

8)
Druhou desku pochozí vrstvy přilepíme k první desce podlahovým lepidlem Rigips. Desku lepíme lícovou stranou nahoru. Lepidlo nanášíme v rozteči 10 cm od sebe. Desky se k sobě pokládají do vazby křížem s minimálním přesahem 250 mm.

9)


Desky se k sobě přisponkují rozpěrnými sponkami o minimálním rozměru 1,5 / 22 mm a to ve čtvercové síti po 250 mm.

10)


Tuhnoucí lepidlo vypění skrze spáry. Proto je třeba ho po částečném zatvrdnutí seříznout špachtlí.

11)


Pokud pokládáme tenkovrstvou podlahovou krytinu (např. vinyl), doporučujeme na desku aplikovat vytvrzovací stěrku Saint-Gobain Weber pro suché podlahy ve spojení s penetrací Saint-Gobain Weber rovněž určenou pro suché podlahy. Podlaha je potom odolnější, neprokreslí se v ní spáry a má vyšší únosnost.

Pokud pokládáme silnější krytinu (např. tlustý koberec) nebo tvrdou krytinu (parkety, plovoucí podlahu), není nutné spáry nijak upravovat a vytvrzovací stěrka je tedy zbytečná.

12)


Výsledná podoba suché podlahy v podkroví. Jedná se o estetické a ekonomické řešení, které nezatěžuje konstrukci a má výborné parametry z hlediska kročejového útlumu.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.