logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

10 rad jak na suchou podlahu

Co jsou suché podlahy?

Suché podlahy jsou podlahové konstrukce, které jsou realizovány bez nebo s minimem mokrých procesů. Jsou vhodné do všech staveb s běžným provozem, nehledě na to, zda jde o novostavbu nebo rekonstrukci staršího bydlení. Jsou kompatibilní s podlahovým vytápěním a při dodržení montážního postupu na ně můžeme položit téměř jakýkoliv druh finální podlahy. Využívají se zejména pro řešení střešních nástaveb a pro vytvoření obytného podkroví v půdních vestavbách.

Proč jsou suché podlahy výhodné?

Mezi hlavní výhody suchých podlah patří nízká hmotnost a rychlý postup výstavby, která se obejde bez dlouhých technologických přestávek. Výstavba podlahy probíhá nasucho, a není tedy třeba zanášet vlhkost do stávajících konstrukcí. Výsledné povrchy jsou snadno opravitelné. Suché podlahy mají dobré vlastnosti s ohledem na neprůzvučnost, dají se kombinovat s podlahovým vytápěním a zaručují větší ekonomickou efektivitu.

V čem jsou suché podlahy lepší než jiné typy podlah?

Ačkoli samotná montáž suché podlahy trvá déle než montáž podlahy např. z betonu nebo anhydridu (48 hodin, oproti 24 resp. 12 hodinám), přičteme-li dobu zrání podkladu, která je třeba dodržet před položením finálního povrchu, a dodatečné náklady např. spotřeba vysoušeče u anhydridových podlah, ve výsledku jsou suché podlahy jednoznačně nejvýhodnější. Nepotřebují žádné dodatečné náklady a jejich doba zrání je pouhých 24 hodin. Na rozdíl od betonových podlah, které potřebují na uzrání 28 dní, nebo anhydridových, které zrají minimálně 60 dní.

1. Suché podlahy RigiStabil

Podlahy RigiStabil jsou suché podlahy, které mohou být pro zvýšení stavebně-technických vlastností doplněny podkladní izolační vrstvou, která se rovněž aplikuje nasucho, např. suchý vyrovnávací podsyp, dřevovláknitá deska, stabilizovaný polystyren či minerální izolace.

Podlaha RigiStabil je tvořena minimálně ze dvou sádrokartonových konstrukčních desek RigiStabil (DFRIEH2) s kolmou hranou VK, vzájemně slepených polyuretanovým podlahovým lepidlem Rigidur, nebo sádrovým tmelem Rigips - MAX. Kromě desek je možná i varianta podlahových dílců RigiStabil E25 o rozměrech 25 x 600 x 1250 mm.

Produktovou řadu podlah RigiStabil E25 tvoří desky o rozměrech 12,5 x 1250 x 1800 nebo 2200 mm (desky s kolmou podélnou hranou VK), případně podlahové dílce RigiStabil E25 o rozměrech 25 x 600 x 1250 mm, podlahové lepidlo Rigidur, sádrový tmel MAX, rozpěrné sponky min. 1,5/22 mm, okrajový pásek a suchý vyrovnávací podsyp Rigips.

Před začátkem montáže musíme znát podkladní vrstvu a zajistit její rovinnost, dále čistou výšku podlahy a požadovanou únosnost. Také je třeba si určit, jaké máme nároky na akustiku, jak silnou tepelně izolační vrstvu požadujeme a zda chceme použít podlahové vytápění. Při montáži jistě oceníme, že podlahové dílce RigiStabil mají oproti konkurenční sádrovláknité konkurenci výrazně nižší hmotnost – až o 5 kg/ks méně než běžné sádrovláknité dílce. Výhodou je také větší pevnost a odolnost proti poškození na staveništi.

2. Suché podlahy Rigidur

Suché podlahy Rigidur se provádí z podlahových dílců Rigidur nebo z jednotlivých sádrovláknitých desek Rigidur.

Jak postupovat při montáži?
 1. Desky a podlahové dílce skladujeme naležato na rovné ploše tak, aby byly chráněné před přímým působením vody a prudkým změnám teplot. Pro řezání podlahových dílců stejně jako desek Rigidur a RigiStabil se používá kotoučová pila s vodicí lištou. 1. Montáž suché podlahy je možná pouze na připravený, stabilní, dostatečně únosný a rovný povrch. Ve vlhkých prostorách můžeme suché podlahy požívat pouze v místech s přerušovanou vzdušnou vlhkostí do 90 % (koupelny, soc. zařízení atd.), v žádném případě nesmí být použity v místech se 100% vlhkostí (bazény, sauny atd.). Na místech, kde by desky/dílce mohly přijít do přímého styku s odstřikující vodou, se doporučuje tekutá hydroizolace. V opačném případě stačí desky pouze napenetrovat.
 1. Konstrukce budovy musí být opatřena příslušnou hydroizolací proti zemní vlhkosti. K zabránění vysypání podsypu např. pod stávající dřevěný záklop stropu se používá geotextilie. 1. Aby nedocházelo k přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi a také z důvodu dilatace samotné podlahy, je třeba podél obvodu místnosti umístit dilatační pásek (např. izolační pásy z minerální plsti, hobry nebo pěnové hmoty) tloušťky 5-10 mm.
 1. Aby mohla být suchá podlaha správně položena, je třeba vyrovnat nerovnosti podkladu. Podle toho, jaké výšky nerovnosti dosahují, použijeme různé vyrovnávací materiály:

  Nerovnost < 5 mm: Mirelon nebo spárovací tmel MAX
  Nerovnost 5-10 mm: tmel MAX nebo samonivelační stěrka
  Nerovnost 10-60 mm: suchý vyrovnávací podsyp Rigips
  Nerovnost > 60 mm: např. kombinace podsypu a izolantu

  U vyšších nerovností používáme roznášecí desku Rigistabil či Rigidur pro oddělení větších vrstev podsypu a pro oddělení izolantu od podsypu (kvůli vmáčknutí podsypu do izolantu). Měli bychom zpozornět, pokud máme dřevěné trámové stropy – skrze záklop by mohl podsyp propadávat, proto je třeba opatřit strop geotextilií, nikoli folií.
 1. Pro dosažení lepších vlastností můžeme použít dodatečnou izolační vrstvu. Pro tepelnou izolaci, např. na základové desce, při tloušťce podkladní vrstvy max. 100 mm potřebujeme pěnový polystyren EPS 100 S, max. 150 mm EPS 150 S a max. 250 mm EPS 200 S. Pro akustickou izolaci použijeme dřevovláknitou desku o max. tloušťce 40 mm nebo minerální izolaci Isover T-P max. tl. 25 mm. 1. Pokládáním podlahových dílců začíná od levého protilehlého rohu místnosti z pohledu vstupu do místnosti. Přesazení dílce přiléhajícího ke stěně se odřízne. Dílce se v navazujících řadách se pokládají s přesahem min. 250 mm. Jednotlivé dílce spojujeme pomocí lepidla, které nanášíme na polodrážky. Spoje podlahových dílců Rigidur musíme zajistit prostřednictvím šroubů případně rozpěrnými sponkami. V případě dílců RigiStabil E25 je nutné použít rozpěrné sponky. 1. Zvolíme-li variantu z desek, pokládáme na stabilní rovný podklad nejprve jednu vrstvu desek lícovým kartonem dolů nasucho, na ní v pruzích vzdálených navzájem max. 100 mm naneseme podlahové lepidlo Rigidur a pokládáme druhou vrstvu desek lícovým kartonem nahoru tak, aby se spáry vzájemně překrývaly. Před zaschnutím lepidla se vrstvy desek mechanicky spojí sponkami (nebo i šrouby v případě systému Rigidur). Lepidlo lze nahradit sádrovým tmelem MAX, který musí být nanesen v celé ploše desky.
 1. Nakonec pokládáme libovolnou podlahovou krytinu. Pro zajištění dokonalé přilnavosti povrchové úpravy se doporučuje opatřit povrch základním penetračním nátěrem. Elastické krytiny (koberce a PVC) je možné pokládat 24 hodin po montáži a přetmelení spár. Zcela bez problémů je položit plovoucí podlahy. Jedinou výjimkou jsou podlahy z masivního dřeva, které v žádném případě nesmí být lepeny na podlahu RigiStabil a Rigidur kontaktně, a to kvůli rozdílné roztažnosti materiálů při změně vlhkosti. Keramickou dlažbu pokládáme do tenké vrstvy flexibilního lepidla a neměly by překročit formát 330 x 330 mm. V případě dlažby většího formátu je třeba vyztužit stávající podlahu dodatečnou vrstvou z desek Rigidur nebo RigiStabil.
 1. Při výběru podlahového topení je nutné zvolit kombinaci desek o tloušťce 12,5 mm a dbát na to, aby topný systém byl výrobcem výslovně určen pro použití se suchou podlahou. Teplota topného média v provozu by neměla přesahovat 45-50 °C.


více informací najdete na téma SUCHÉ PODLAHY najdete na www.rigips.cz


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Značka Rigips úspěšně působí na českém stavebním trhu přes 30 let. Za tu dobu se Rigips stal synonymem kvality, pokroku a inovací v oblasti suché vnitřní výstavby. Nabízí nejen dlouholetou praxí prověřený stavební materiál, ale také dokonalý konstrukční ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.