logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Revize normy v oboru obkládání keramickými obkladovými prvky


© Fotolia.com

Silikátový svaz ČR představil v rámci doprovodného programu veletrhu For Arch 2018 obsah revize ČSN 733451 - Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů. Podrobnosti nám sdělili předseda svazu PhDr. Eduard Justa a generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Mgr. Zdeněk Veselý.

Reklama

Obor v posledních letech prošel výraznými změnami, a to především z hlediska nových obkladových prvků a nových technologií pokládky. Změnily se též nároky uživatelů na kvalitu provedení,“ uvedl Eduard Justa a představil velkoformátové obkladové prvky o rozměrech 1,2 x 3,2 metry a tloušťkách od 3,6 až 7 mm, hovořil i o velkoformátových prvcích o rozměru 1,2 x 0,6 metru a tloušťce 20 až 30 mm. Tím se podle jeho slov mění i technologie, práce obkladače i stavební chemie, včetně požadavků na hydroizolace ve vlhkých prostorách.

Stále se potýkáme s neznalostí, co jsou obvodové spáry, vidíme chybné navrhování dilatačních spár i vady udržování keramických obkladů a dlažeb. Často je podceňována i kontrola údržba pružných spár. Výsledkem jsou pak konflikty s investory, kteří mají přemrštěné požadavky na výsledný obklad jenom proto, že nemáme jasná pravidla pro přejímku výrobků a dokončených prací. Velkým problémem je také podceňování navrhování keramických obkladů ze strany projekce. To mnohdy vede k situaci, kdy musí řešit problémy z chybějící prováděcí dokumentace či neřešení detailů. To jsou činnosti, které měl někdo před ním vyřešit s odpovídající kvalifikací…

Předseda svazu PhDr. Eduard Justa
Předseda svazu PhDr. Eduard Justa
Generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Mgr. Zdeněk Veselý
Generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Mgr. Zdeněk Veselý

Lze převzít nějaký funkční zahraniční model?

Většina evropských zemí v posledních letech přikročila k aktualizaci svých norem pro obkládání. Například Rakousko v roce 2015, Itálie v roce 2016, Španělsko a Německo v roce 2017, Velká Británie v roce 2018.

Co to pro nás znamená?


Pouze dominový efekt, kdy výrobci v daných zemích, kteří mají své zastoupení u nás se přizpůsobili požadavkům, promítli je do svých výrobků a technické dokumentace. U nás pro řadu řešení nebyla opora v příslušné normě a norma byla hodně skromná. To vše vedlo ke snaze novelizovat národní normu. Nebylo to jednoduché, ale povedlo se to. Přispěla k tomu i změna v organizaci vydávání norem prostřednictvím České agentury pro standardizaci. Součástí normy je též komentář.

Co přináší revidovaná norma?

Norma vytváří transparentní podmínky při navrhování, provádění keramických obkladů a dlažeb, a též při jejich údržbě. Určuje také odpovědnost za některé úkony. Řeší základní komunikační nástroj, kterým je názvosloví. Významnou částí je provádění hydroizolací ve vlhkých prostorách, kdy je u základních typů vyznačena plocha, kde provádíme tyto hydroizolace – to nikde dosud nebylo u nás publikováno. Norma také poskytuje informaci o tloušťce suchého filmu. Zcela novu částí je způsob provádění těsnění sprchových mís a van pod obkladem a také to, že těsnění pomocí silikonu není systémové, a další a další detaily. Norma by měla být též praktickou pomůckou při výběru odpovídajícího druhu lepidla podle návrhového prostředí, typu podkladu, nasákavosti a velikosti obkladového prvku. Norma se také vymezuje v komentáři od použití nesprávných výrazů, jako je flexibilita lepidel nebo zaužívaného výrazu „spárořez“, kdy neřežeme spáry, ale používáme výraz „kladečská dokumentace“, protože v praxi používaná vizualizace není určena k provádění obkladačských prací. Komentář obsahuje také vyjádření k provádění obkladů v památkově chráněných objektech. Celkový rozsah normy a komentáře je přes 100 stran.

Kdy norma vyjde?

V prosinci 2018.

Co bude následovat?

Budou to semináře určené pro architekty, projektanty, developery, management staveb, výrobce stavebních výrobků a také pro obkladače. A pochopitelně i odborné články.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.