logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Spárování venkovních teras s rektifikačními terči pod dlažbou

Dlažbu lze položit i tzv. na sucho, bez lepidla a spárovací hmoty, za použití nastavitelných rektifikačních terčů. Přestože je pokládka takové dlažby rychlá a jednoduchá, i zde je nutné dodržovat určité postupy.

Reklama

Na trhu jsou keramické obkladové prvky, které lze stejně jako kámen nebo sklo podkládat tzv. na sucho na nastavitelné rektifikační terče (disky) umožňující pokládku na ne zcela rovný podklad, který je dokonale izolován proti zatékání vody nebo provedení výškového vyrovnání a vytvoření tzv. zdvojené podlahy. Zpravidla jde o venkovní terasy, které mají minimální sklon 1 – 2 %.

Tato pokládka v praxi je prováděna se spárami, kdy voda může volně protékat spárou bez toho, aby došlo k ohrožení podkladu. Tato technologie umožňuje rychlou pokládku. Někdy tyto spáry mají estetickou nevýhodu, spárou se dostávají nečistoty, které je nezbytné čas od času odstranit tak, že se vyjmou příslušné desky. Tyto podlahy mají přednosti, protože odpadají časté problémy se životností teras, které jsou prováděny tradiční technologií, tj. lepením. Velmi dobré zkušenosti jsou s taženými keramickými deskami (skupina AI dle ČSN EN 14411 ed. 2) – viz ilustrační foto. Svědčí o tom i rostoucí zájem o takto prováděné terasy.


Na letošní výstavě CERSAIE 2015 v Bologni na venkovní ploše vystavovala mladá rakouská firma Terra – Level své produkty za které obdržela ocenění za kvalitu od rakouského svazu obkladačů – Fliesenverband Österreich. Mezi jejich produkty byla zajímavá technologie spárování těchto podlah – teras.

Při pokládce dlažby z keramiky, skla nebo kamene na terče musí být dodržen odpovídající spád, který je proveden spádem podkladu a nastavením sklonu terčů. Proto se používají silnostěnné keramické obkladové prvky o minimální tloušťce 20 mm nebo kamenné desky, které jsou ještě silnější. Formáty pro takovou pokládku jsou rovněž velké a pohybují se zpravidla od délky hrany 300 mm až délky 600 nebo 800 mm.


Technologie spárování je až překvapivě jednoduchá, ale vyžaduje přesnost a kvalitu. Lze ji popsat následovně.

Nejprve je nutné příliš vysoké distanční výstupky na terčích snížit odříznutím tak, aby bylo možné provádět spáry ve větší délce a tím mít méně spojů. K odříznutí se používá pájka s 12V napájením s řezákem ve tvaru „U“ (obr. 01, obr. 02). Hrany desek po odřezání plastových částí se musí vyčistit vlhkou houbou.

Obr. 01 Řezák plastu
Obr. 01 Řezák plastu
Obr. 02 Tvar řezacího nástroje
Obr. 02 Tvar řezacího nástroje

Pro ochranu okrajů spár desek se nalepí papírová krepová páska vždy přes dvě sousedící desky (obr. 03). Krepová páska se ocelovým nožem prořízne, kdy hrana desky slouží jako vodítko, aby se otevřela spára, která je mezi deskami min. 3 mm široká (obr. 04).

Obr. 03 Ochrana dlažby krepovou páskou
Obr. 03 Ochrana dlažby krepovou páskou
Obr. 04 Proříznutí krepové pásky
Obr. 04 Proříznutí krepové pásky

Do otevřené spáry se pomocí válečku vtlačí těsnící polyuretanový provazec. Volba průměru těsnícího provazce závisí na šířce spáry a musí mít průměr min. o ¼ až ½ větší než je šířka spáry (obr. 05a,b).

Obr. 05a Aplikace pružného provazce do spáry
Obr. 05a Aplikace pružného provazce do spáry
Obr. 05b Aplikace pružného provazce do spáry
Obr. 05b Aplikace pružného provazce do spáry

Obr. 06 Čištění spáry
Obr. 06 Čištění spáry

Okraje desek se natřou penetrací (fy Terra Level použila Otto Primer P8 od výrobce Otto Chemie), která má za účel očištění a odmaštění ploch, kde dojde ke styku se silikonem. Pro tento účel se použije speciálně upravený nástroj s kartáčem, který se ponoří do primeru (obr. 06).

 
Obr. 07
Obr. 07

Následně dojde k vyspárování. Firma Terra – Level použila pro spárování kvalitní silikon Otto Seal S70/S80 od výrobce Otto Chemie (obr. 07). Podmínkou pro venkovní aplikaci je použití kvalitní chemie a dodržení pokynů výrobců.

 
Obr. 08 Schéma uložení pružného provazce a vrstvy silikonu
Obr. 08 Schéma uložení pružného provazce a vrstvy silikonu

Jedním z důležitých pokynů je správné provedení uložení těsnícího provazce. Pro aplikací pružného provazce a výpočtu vrstvy tmelu – silikonu je stanoveno následující pravidlo (obr. 08):

  • Tmel hloubka (t) = 0,5 × šířka spáry (b)
  • Tloušťka těsnicí vrstvy (d) je rovna 2/3 šířky spáry (b).

Dodržení tohoto pravidla je dáno vlastnostmi silikonů. Ty jsou schopné snášet namáhání pouze ve 2 osách. Pružný provazec pak zajistí nejen těsnost spoje, ale podporu při namáhání ve 3. ose.

Spára je zcela funkční až po tzv. sesíťování akrylátu na vzduchu. Úplné zesíťování v celém profilu, tj. při tloušťce 7 mm je dokončeno za příznivých klimatických podmínek přibližně po 6 až 8 dnech.

Obr. 09 Tvar spáry podle typu hrany dlažby
Obr. 09 Tvar spáry podle typu hrany dlažby

Hodně nepřesností bývá ve vlastním provedení tvaru spáry. Zde pro nás může být inspirativní část nové rakouské normy ÖNORM 3707, která vyšla v lednu 2015 k navrhování a provádění obkladů a uvádí příklady detailu spáry podle tvaru hrany desky (obr. 09).

Obrázky:
Foto použito s laskavým svolením fy Kermat s.r.o.
Obr. 01–07 byly použity s laskavým svolením fy Terra – Level
Obr. 08 zdroj Otto chemie
Obr. 09 ÖNORM 3407:2015, Dodatek A, Detaily spár

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.