logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Výrobky VELUX vhodné do nízkoenergetických staveb

Dosažení energeticky úsporné bilance stavby si vyžaduje dokonalý projekt a použití nejkvalitnějších stavebních technologií. V případě podkroví nabízí společnost VELUX řešení v podobě komplexního systému.

Reklama

 

Systém VELUX:
(1) Předokenní roleta a venkovní markýza - ochrana střešního okna před teplem.
(2) Lemování - dokonalé a vodotěsné osazení okna do střešního pláště.
(3) Střešní okno - světlo a čerstvý vzduch v podkroví.
(4) Montážní doplňky - zlepšení tepelně-izolačních vlastností střešních oken.
(5) Rolety a žaluzie - dekorace místnosti a regulace tepla a světla.

Systém VELUX vytváří optimální vnitřní prostředí a energetickou efektivitu. Zahrnuje střešní okna, montážní doplňky, rolety a žaluzie a automatické systémy, které ve vzájemné součinnosti zaručí dosažení maximálních úspor energie jak v letním, tak v zimním období. Současně v podkroví zajistí dostatek denního světla, čerstvého vzduchu a příjemné klima.


Výrobky VELUX v Domě pro život. Dům pro život je první realizací z projektu VELUX Model Home 2020. Projekt zahrnuje experimentální výstavbu a následné zkoumání šesti aktivních domů v různých částech Evropy.

Při volbě střešních oken je s ohledem na jejich celoroční bilanci nutné zohlednit součinitel prostupu tepla U a součinitel prostupu tepelného slunečního záření g. Pasivní solární zisky v zimě vylepšují energetickou bilanci, v létě jsou však příčinou přehřívání podkrovních prostor. Proto je nutné nalézt takové řešení, které bude vyhovovat potřebám obou klimatických období. VELUX doporučuje do nízkoenergetických staveb tato zasklení:

  • nízkoenergetické trojsklo 65 - Uw = 1,0 W/m2.K, g = 0,45,
  • pasivní zasklení 62_65 - Uw = 0,77 W/m2.K, g = 0,39,
  • speciální protihlukové zasklení 62 - Uw = 1,0 W/m2.K, Rw = 42 dB, g = 0,5.

Pro energeticky úsporné stavby je dále vhodné zapuštěné lemování EDJ 2000 se zateplovací sadou. Pomocí lemování EDJ 2000 je střešní okno zapuštěno do konstrukce střechy o 40 mm níže oproti montáži s lemováním EDW, ochlazovaná plocha okenního rámu je tak redukována. Redukce ochlazované plochy rámu a systémové zateplení vylepší tepelně-technické parametry okna.

 

Zateplená lemování - lemování se zateplovací sadou BDX slouží k optimálnímu zateplení okna a přispívá ke snížení tepelných ztrát. Pomocí lemování EDJ 2000 je střešní okno zapuštěno do konstrukce střechy o 40 mm níže, oproti montáži s lemováním EDW 2000. Tím je zajištěna jednak vodotěsnost a ochrana proti povětrnostním vlivům, zlepšení tepelně-technických vlastností okna, ale navíc z estetického hlediska také nenápadná instalace do střešní krytiny.

Problematiku přehřívání eliminují venkovní markýzy a předokenní rolety VELUX, které snižují tepelné zisky. Využitím domácí automatizace je možné efektivně řídit větrání a stínění, a přispět tak lepší energetické bilanci.


Domácí automatizace - příjemnou vnitřní teplotu a přísun čerstvého vzduchu lze zajistit řízeným stíněním a větráním. Naprogramováním dálkového ovladače je možné automaticky řídit chod elektricky ovládaných střešních oken a stínicích doplňků VELUX.

Se systémem VELUX lze dosáhnout splnění požadavku na energetickou efektivitu při zajištění nároků na zdravé vnitřní prostředí a komfortní život obyvatel objektu.

Více informací na www.velux.cz.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.