logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Měření tepla a jeho monitorování

Měření dodávky tepla nebo chladu z jednoho zdroje více uživatelům se stalo zcela běžnou záležitostí. S ohledem na růst cen je třeba spotřebu přesně změřit a také ji správně rozdělit.


Skokové změny cen dodávek energií v krátkém čase pak vyžadují i průběžné monitorování spotřeby – ať už z důvodu zaznamenání stavu ke dni této změny nebo z důvodu vyhodnocení spotřeby s ohledem na možnost včasné změny chování, respektive způsobu provozování, a tím zajistit hospodárnost dalšího provozu.

Směrnice o energetické účinnosti (EED)

Před několika lety vznikla směrnice Evropské unie (Energy Efficiency Directive – EED), která má za cíl vytvořit podmínky pro hospodárný provoz. Naplnění směrnice o energetické účinnosti EU 2018/2002 je rozděleno do tří časových kroků. Již od loňského roku je v účinnosti první část, která nařizuje instalaci nových měřičů tepla nebo chladu a vodoměrů na teplou vodu pouze v provedení s dálkovým odečtem. V průběhu letošního roku dochází k účinnosti druhé části, kdy uživatelé v objektech vybavených dálkovým odečtem musí dostávat informace o spotřebě v měsíčních periodách. Poslední a závěrečná část platnosti této směrnice je v roce 2027, kdy již všechny měřiče musí být provozovány s dálkovým odečtem. S ohledem na splnění podmínek této směrnice je nutné nabízet již nyní takové technické řešení, které bude i z časového hlediska provozu v souladu s touto směrnicí. Firma Siemens má v nabídce následující technická řešení, která naplňují tyto požadavky.

Systémy s radiovým odečtem Siemeca AMR


Velkou výhodou je, že i již realizované systémy s měřiči tepla a vodoměry v radiovém pochůzkovém systému Siemeca WalkBy je možné následně doplnit o páteřní radiovou síť tvořenou komunikačními uzly WTT662.. a komunikační bránu WTT667.. Tím dojde k technickému povýšení na systém Siemeca AMR, kdy údaje o spotřebě jsou již automaticky získávány zcela dálkově přes mobilní telefonní síť s četností jednou měsíčně a uloženy na cloudový portál, případně zasílány na předem definované adresy elektronicky. Radiový systém Siemeca je určen zejména pro obytné domy, případně kancelářské budovy, a to i včetně začlenění patních měřičů tepla/chladu i vody do radiového systému. Velkou výhodou je možnost postupného nebo následného rozšíření systému měření například o měření vody. Všechny komponenty systému mají bateriové napájení s dlouhou životností baterie a není třeba žádná kabeláž – takové řešení bez stavebních zásahů je vhodné jak pro nové i pro stávající budovy.

Systémy s M-Bus dálkovým odečtem

U objektů, které jsou dispozičně rozsáhlé nebo tvoří skupinu nezávislých budov, je výhodnější použít M-Bus systém – v takovém případě musí být použity měřiče s M-Bus komunikací. Samotná M-Bus sběrnice má topologii s minimem omezení, což umožňuje její efektivní využití s ohledem na napojení všech měřičů. Podle počtu a typu připojených měřičů se použije příslušný signálový převodník WTV531.. nebo WTX631.. Řídicím prvkem je pak M-Bus centrála WTV676.., která umožňuje volbu četnosti odečtu a archivuje odečtené údaje měřičů do své paměti. Dálkový odečet je v tomto případě zajištěn integrovaným webserverem, kdy data o spotřebě jsou ukládána na cloudový portál. V případě požadavku je možné nastavit automatický e-mail reporting a údaje je možné odesílat na předem definované adresy elektronicky. Toto technické řešení umožňuje aktuální odečet nebo i odečtovou periodu kratší než jeden měsíc.

Integrace do řídicího systému

V poslední době se stále častěji využívají M-Bus měřiče s přímým připojení do regulátoru systému měření a regulace nebo nadřazeného řídicího systému. Pak jsou aktuální údaje z měřiče využívány pro řízení technologie a tím dochází k zvýšení hospodárnosti provozu. Zároveň mohou být tato data využívána i pro informaci o průběžné spotřebě.

Technická podpora samozřejmostí

S ohledem na to, že už se jedná o technicky složitější řešení, firma Siemens nabízí svým zákazníkům technickou podporu pro konkrétní aplikaci s využitím praktických zkušeností a doporučením aktuálně nabízených komponent. U radiových systémů pak proměření objektu s ohledem na vliv konstrukčních prvků na dosah radiového signálu, aby byla zaručena funkčnost celého systému.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.