logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Prostorová čidla s komunikací Modbus

Společnost Siemens v nedávné době uvedla na trh prostorová čidla teploty, relativní vlhkosti a kvality vzduchu, která jsou vybavena komunikací Modbus RTU.

Výhodou nových čidel je, stejně jako u našich ostatních čidel s komunikací Modbus, velmi jednoduché uvedení do provozu a nastavení komunikace pomocí DIP přepínačů. Zprovoznění je tak možné provést bez speciálního softwaru. Tato výhoda navíc nabude na významu, pokud by v budoucnu bylo nutné vyměnit vadné čidlo. Nové čidlo se jednoduše nastaví podle původního, čímž se významně zrychluje celý proces a snižují se nároky na kvalifikaci pracovníků údržby.

Obecnou výhodou používání periferií (čidel, pohonů atd.) s komunikací Modbus je významné zjednodušení kabeláže a také úspora fyzických vstupů a výstupů na použitém regulátoru. Díky tomu je možné použít levnější verzi regulátoru s méně fyzickými vstupy a výstupy a snížit tak cenovou náročnost celé aplikace.

Obr. 1: Standardní kabeláž vs kabeláž s periferiemi s komunikací Modbus RTU
Obr. 1: Standardní kabeláž vs kabeláž s periferiemi s komunikací Modbus RTU

Obr. 1: Standardní kabeláž vs kabeláž s periferiemi s komunikací Modbus RTU

Nová prostorová čidla s komunikací Modbus:

Obrázek Typové označení Popis

QPA2052/MO Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2, relativní vlhkosti a teploty, komunikace Modbus RTU
QFA2050/MO Prostorové čidlo relativní vlhkosti a teploty, komunikace Modbus RTU

QFA2050D/MO Prostorové čidlo relativní vlhkosti a teploty, komunikace Modbus RTU, provedení s displejem

Nová čidla doplnila stávající sortiment čidel s komunikací Modbus RTU, který obsahuje:

Obrázek Typové označení Popis

QAM2151.040/MO Kanálové teplotní čidlo, kapilára 400 mm

QAE2154.010/MO Ponorné teplotní čidlo, délka sondy 100 mm

QFM2150/MOQFM3150/MO Kanálová čidla relativní vlhkosti a teploty
QPM2102/MO Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 a VOC
QPM2150/MO Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2 a teploty
QPM2152/MO Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, relativní vlhkosti a teploty

QSA2700.. Prostorová čidla jemných prachových částic PM2,5 a PM10

QBM3700../MO Čidla diferenčního tlaku, 2× analogové vstupy a výstupy

Dovolte se ještě zastavit u čidel QBM37..

Tato čidla diferenčního tlaku jsou zajímavá tím, že kromě snímače tlaku jsou navíc vybavena dvěma analogovými vstupy (pasivní nebo 0..10 V) a dvěma analogovými výstupy 0..10 V. Díky tomu je možné je v aplikaci použít nejen pro snímání tlakové diference, ale také pro připojení standardních periferních přístrojů typu teplotních čidel, snímačů a pohonů apod. Výrazně se tak zvyšují možnosti použití čidel QBM37.. a zjednodušuje se tak celá instalace.


Podrobnější technické informace o přístrojích s komunikací Modbus naleznete na portálu Siemens HIT zde.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.