logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Jak vybrat rozúčtovatele tepla či vody? Cena nehraje roli, firma by ale měla nabídnout více možností odečtů

S jarem se pomalu blíží také termín vyúčtování za vodu a teplo. To jednotlivým vlastníkům bytů předkládá společenství vlastníků, bytové družstvo či firma spravující objekt. Jak ovšem vybrat firmu, která rozúčtování obstará? Je dobré se řídit několika pravidly. Cena služeb nebývá často rozhodující, kvalitní rozúčtovatel naopak zpravidla nabízí více technických možností odečtů. Při výběru může napovědět i členství v odborné Asociaci rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu.


Rozmanitost možností

Způsobů, jak odečítat spotřebu vody či tepla, existuje aktuálně hned několik. Zatímco ještě před pár lety se šlo nejčastěji setkat s tím, že rozúčtovatel musel v bytovém domě vstupovat osobně do každé jednotky, aby si spotřebu opsal, dnes tento způsob pomalu ustupuje. Je to dáno i tím, že od letošního roku je podle nové legislativy možné instalovat nové měřiče tepla, vodoměry na teplou vodu a indikátory na radiátorech pouze s funkcí dálkového odečtu.

Pro rozúčtovatele to znamená, že při sběru dat o spotřebě v současnosti mnohem častěji využívá technologie rádiového odečtu. V praxi tedy rozúčtovatel nemusí vstupovat do bytu a odečet hodnot provede v rámci dosahu radiového signálu odečítaných zařízení: uvnitř budovy, mimo objekt nebo z projíždějícího automobilu.

V dnešní době se kromě rádiových odečtů začínají do popředí dostávat i chytrá měřidla. Ta nejenže uživatelům umožňují sledovat data o spotřebě v reálném čase, údaje se zároveň mohou průběžně a pravidelně ukládat na úložiště připojené k internetu. Rozúčtovatel je tak má v daný moment plně k dispozici.

Podle odborníků přitom platí, že právě možnost výběru co největšího způsobu odečtů by měla být jedním z hlavních kritérií při volbě rozúčtovatele. „Rozúčtovatel by měl zjistit reálnou potřebu zákazníka a z více možností odečtů, které nabízí, pak nabídnout takovou, která bude pro zákazníka zajímavá nejen technicky, ale i finančně. Naprostým standardem je dnes již rádiová komunikace. Přední společnosti zajišťující rozúčtování mají pod kontrolou aktuální změny legislativy a s tím i související technické požadavky a nabízejí i možnost přenosu dat přes internet či jinou datovou cestu, tak aby měl uživatel svou spotřebu zcela pod kontrolou. Snaží se tím nejen poskytnout uživatelům potřebný komfort, ale zároveň jsou i připraveny na očekávané změny v pravidlech pro rozúčtování. Pokud SVJ či bytové družstvo po takové firmě sáhne, zpravidla neudělá chybu,“ uvedl Josef Haumer ze společnosti Enbra, jež se zabývá rozúčtováním a technologií dálkových odečtů.
Lídři sledují trendy

Řada SVJ se při výběru specializované firmy rozhoduje podle ceny nabízených služeb a měřicích zařízení. Její výše však o kvalitě rozúčtovatele nemusí rozhodovat. „S rozúčtováním se pojí složitá legislativa. Proto by spolehliví rozúčtovatelé měli sledovat spíše nové trendy na trhu spolu s platnou legislativou a také jejími budoucími úpravami. Například v minulém roce se šlo ze strany některých firem setkat s mylnými informacemi o termínech zavádění změn u dálkových odečtů,“ říká Josef Haumer.


Aktuální změny však nejsou jediné, které by se rozúčtování měly dotknout. Podle plánované novely zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, by uživatelé měli být do budoucna informováni o spotřebě každý měsíc. „Legislativní proces je zatím na samém začátku, odhaduji, že by tato novela mohla začít platit od roku 2023. Firma, která se stará o rozúčtování, by k dosavadnímu ročnímu rozúčtování měla poskytnout uživatelům také přístup na měsíční report s grafy a přehledy. Díky tomu budou moci uživatelé lépe kontrolovat svou spotřebu a více ušetřit. Pokud toto rozúčtovatel nabízí už dnes, je to pro SVJ či bytové družstvo dobrý signál,“ vysvětluje Haumer.

Na etiku dohlíží spolek

S přípravou na novelu zákona rozúčtovatelům pomáhá Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV). Právě členství v asociaci je podle odborníků dalším signálem, že služby rozúčtovatele budou kvalitní. „Společnosti, které jsou členy ARTAV, se zavazují k tomu, že rozúčtování nákladů na teplo a spotřebu vody provádějí podle platných předpisů a používají technické prostředky vyhovující platným normám. Jedná se o renomované firmy, které kromě dodržování právních norem a profesní etiky při výkonu své činnosti dbají také na potřeby zákazníků,“ vysvětluje předseda ARTAV Petr Holyszewski.

Kromě rozúčtovatelů seznamuje ARTAV s vývojem právních předpisů také samotné majitele a správce bytových fondů. Vedle seminářů vede i poradnu, kde se zaměřuje na problematiku měření a rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody.ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.

ENBRA, a. s. je lídrem v prodeji vodoměrů a v první trojce dodavatelů měřičů tepla. Nabízí sortiment tepelné techniky, vzduchotechniky, chlazení a fotovoltaiky. Je dodavatelem produktů i poskytovatelem služeb - patří k vedoucí trojici rozúčtovatelů nákladů ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.