logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Přehled sortimentu ventilů a pohonů Siemens

Siemens je významným výrobcem ventilů, které prodává pod obchodní značkou Acvatix. Většina sortimentu se vyrábí ve vlastní továrně v německém Rastattu. Distribuci v Evropě zajišťuje centrální sklad v Norimberku – díky zásobám na jednom místě dodává Siemens 90 % výrobků do 3 dnů od objednání.

Sortiment ventilů pokrývá širokou oblast použití v oboru vytápění a chlazení.


Inteligentní ventily

Inteligentní ventily Siemens patří do oblasti nové vysoce sofistikované regulační techniky. Jde o regulační komplet, který obsahuje specializovaný regulátor, regulační ventil s přesným pohonem, ultrazvukový průtokoměr a pár teplotních čidel. Celý komplet je optimálně složený a upravený pro maximálně efektivní výsledek regulace.

Ventil se dodává ve dvoucestném nebo třícestném provedení. V základní konfiguraci lze inteligentní ventil použít pro regulaci průtoku, kdy se chová jako tlakově nezávislý regulační ventil nebo přímo pro regulaci výkonu, kdy funguje jako lokální regulační prvek s vlastní inteligencí.

Rozšířením o další čidlo lze inteligentní ventil použít jako regulátor tlakové diference, regulátor výstupní teploty sekundáru výměníku nebo jako ekvitermní regulátor přívodní teploty.

Inteligentní ventil lze začlenit do různých regulačních systémů a systémů řízení budov (BMS) z produkce Siemens i třetích stran. Analogové řízení se provádí signálem 0–10 V, se systémovými prvky Desigo může inteligentní ventil komunikovat přes ethernet nebo vlastní Wi-Fi v rámci komunikačního protokolu BACnet..

Sestava inteligentního ventilu
Sestava inteligentního ventilu

Siemens dodává dvoucestné Inteligentní ventily s označením EVG (se závitovým ventilem) a EVF (s přírubovým ventilem) v rozměrech od DN15 do DN125 a průtokem v rozsahu od 0,45 do 120 m3/h.

Obdobně třícestné Inteligentní ventily se označují EXG nebo EXF a jsou k dispozici v rozměrech od DN15 do DN100. Průtok se může pohybovat mezi 0,36 až 50 m3/h.

PICVentil VPP46 DN15
PICVentil VPP46 DN15

Tlakově nezávislé kombiventily (PICV)

Díky své schopnosti udržet stálou tlakovou diferenci na regulační části ventilu, a tedy i vyváženou soustavu za všech provozních stavů, přináší použití PICV úsporu energie. Zapojení a nastavení systému bez nutnosti použít vyvažovací ventily a regulátory tlakové diference je mnohem jednodušší. Hodnota průtoku se nastaví na stupnici ventilu bez potřeby provádět měření. Kombiventily postupně nahradí standardní dvoucestné ventily ve většině jejich aplikacích.

Siemens nabízí závitové i přírubové kombiventily s řadou pohonů. Základní představu o rozsahu nabídky získáte z následujících 2 tabulek.

Typ Rozsah průtoků [l/h] Ovládání Napájení pohonu
VQP46
VQI46
30–1 800 dvoubodové 230 V nebo 24 V
VPP46 30–4 001 dvoubodové
tříbodové
230 V nebo 24 V
VPI46 30–11 500

Tab.2.1 Přehled Siemens PICV závitových, PN25, T +1 až 120 °C

Typ Rozsah průtoků [m3/h] Ovládání Napájení pohonu
VPF44 (PN16) 2,9–47,9 tříbodové
0–10 V
4–20 mA
230 V nebo 24 V
VPF43 (PN16) 12,1–280
VPF53 (PN25) 2,3–280

Tab.2.2 Přehled Siemens PICV přírubových, PN16 a PN25, T +1 až 120 °C

Zdvihové ventily

V kategorii standardních zdvihových ventilů nabízí Siemens široký sortiment od radiátorových ventilů až po přírubové ventily DN250. Ke každému typu dodáváme také vhodné pohony. Pro bližší informace viz. odkazy na konci článku.

Magnetické ventily

Zvláštní kategorii zdvihových ventilů tvoří magnetické ventily. Tyto ventily se dodávají včetně pohonu, který je založen na principu elektromagnetické cívky. Ventily mají velmi nízký zdvih, ale díky použitému pohonu vysoké rozlišení zdvihu a krátký přestavovací část. Využití nacházejí především v technologických procesech, kde je velký důraz na přesnost regulace.

Zdvihový ventil VXF s pohonem SAX
Zdvihový ventil VXF s pohonem SAX
Magnetický ventil MXF
Magnetický ventil MXF
Šesticestný ventil s izolací a pohonem
Šesticestný ventil s izolací a pohonem
Mezipřírubová klapka VKF46 s pohonem SQL
Mezipřírubová klapka VKF46 s pohonem SQL

Rotační ventily

Siemens nabízí také regulační kulové ventily dvoucestné, třícestné (DN15 až DN50) a šesticestné (DN10 a DN20), dále plnoprůtokové kulové ventily, třícestné přírubové kohouty (DN40 až DN150) či klapky (DN40 až DN600) s odpovídajícími pohony.

Jak vybírat ventily Siemens

Všechny nezbytné pomůcky, nástroje a podklady naleznete na našem webu www.siemens.cz/ventily.

Z výchozí stránky se dostanete např. do aplikace pro návrh ventilů HIT, nebo si můžete otevřít návrhové pravítko v elektronické podobě. Ke stažení je zde příručka pro návrh ventilů ve formátu pdf.

Pro práci v terénu nabízíme ke stažení 2 aplikace pro chytré telefony (k dispozici pro Android i iOS):

Scan to HIT – po naskenování kódu z výrobku Siemens umožňuje stáhnout technickou dokumentaci.

Combi Valve Sizer – umožňuje návrh a nastavení PICV kombiventilů.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.