logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Siemens dodal rakouskému regionu Štýrsko rozvodný systém pro udržitelnou distribuci elektrické energie

Rozvodna Münichtal rakouské energetické skupiny Energie Steiermark je nově vybavena udržitelným VN rozvodným systémem od společnosti Siemens. Rozvodna je v provozu od konce roku 2020 a po ukončení zkušebního provozu byla nyní oficiálně předána zákazníkovi. Jedná se o první instalaci bezfluorového rozvaděče z ekologického „modrého“ portfolia společnosti Siemens u zákazníka v Rakousku.

  • VN rozvaděč v rozvodně Münichtal využívá tzv. technologii „clean air“
  • Inovativní izolační médium obsahuje složky z okolního vzduchu
  • Řešení rozvodu energie bez obsahu fluorovaných skleníkových plynů podporuje udržitelný přístup skupiny Energie Steiermark

Hlavním úkolem tohoto, plynem izolovaného rozvaděče (GIS), je zajistit hospodárný a zároveň bezpečný rozvod elektrické energie. Využívá k tomu klimaticky neutrální izolační médium „clean air“, které obsahuje výhradně přírodní složky z okolního vzduchu. Tato technologická novinka eliminuje nejen použití plynu SF6 jako izolačního média, ale i jakékoli jiné směsi plynů na bázi fluoru. Díky tomu snižuje uhlíkovou stopu instalovaného zařízení provozovatele rozvodné sítě. Mezi další výhody rozvaděče patří snadná a bezpečná manipulace a bezproblémová recyklace po uplynutí jeho životnosti. Kromě vysoké úrovně ochrany životního prostředí je nové zařízení díky digitálním aplikacím připraveno na budoucí požadavky rozvodných sítí, a to nejen z hlediska efektivity nákladů.

Udržitelnost naší infrastruktury je klíčem k úspěchu energetické transformace,“ uvedl Martin Graf, člen představenstva společnosti Energie Steiermark. „Celkem plánujeme v příštích letech investovat do našich sítí více než 600 milionů euro. Tento projekt je dalším krokem k modernizaci našich centrálních síťových prvků způsobem šetrným k životnímu prostředí a ve spolupráci s vysoce kompetentním partnerem. Jednou z klíčových výzev je pro nás schopnost dodávat energii z obnovitelných zdrojů z decentralizovaných jednotek rozmístěných v nejrůznějších koutech země. Tento přístup vyžaduje regionální, chytrá a udržitelná řešení – stejně jako u tohoto projektu.

Udržitelnost hraje při výrobě energie významnou roli. Více než 80 % elektřiny se v Rakousku vyrobí z obnovitelných zdrojů. „Vedle ekologicky šetrné výroby elektrické energie je stále důležitější i její klimaticky šetrná distribuce. Proto jsme rádi, že díky našim udržitelným technologiím můžeme skupinu Energie Steiermark podpořit na cestě k dekarbonizaci provozu. Rozvaděče jsou klíčovým prvkem pro bezpečnou, spolehlivou a efektivní distribuci elektrické energie ve všech částech rozvodné sítě. Proto jsou významným prvkem infrastruktury nejen dnes, ale i do budoucna,“ uvedl Gerd Pollhammer, ředitel Siemens Smart Infrastructure CEE.

Plynem izolovaný rozvaděč 8DAB 12 je součástí tzv. „modrého“ portfolia společnosti Siemens. Technologie „clean air“ izoluje hlavní proudovodnou dráhu uvnitř hermeticky uzavřeného rozvaděče. Toto izolační médium se skládá výhradně z přírodních prvků okolního vzduchu, jako jsou dusík a kyslík. To znamená, že není zapotřebí žádné speciální vybavení, jako je tomu v případě fluorovaných plynů nebo jejich směsí. To vše usnadňuje manipulaci s rozvaděči po celou dobu jejich životnosti. Navíc odpadá časově náročné povinné vykazování množství použitých plynů a emisí. Udržitelné „modré“ portfolio plynem izolovaných rozvaděčů společnosti Siemens nabízí všechny osvědčené výhody tohoto typu VN rozvaděčů Siemens, využívajících technologii SF6 – bezpečnost personálu, kompaktní rozměry, hospodárnost, spolehlivost, dlouhou životnost a bezúdržbový provoz.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.