logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

GROHE zavádí svůj program GIVE pro mladé studenty

Jak můžeme čelit nedostatku kvalifikovaných instalatérů v sanitárním průmyslu, vracet službu společnosti a nabídnout mladým lidem prosperující budoucnost?

Odpovědí je GIVE – zkratka pro GROHE Installer Vocational Training and Education. Jedná se o program, který spolupracuje se vzdělávacími institucemi, s cílem poskytnout studentům skvělý základ pro úspěšný start jejich profesní kariéry.
Směrem k lepší budoucnosti

Prostřednictvím programu GIVE podporuje společnost GROHE mezinárodní instituce v nabídce jednotného instalatérského školení, čímž poskytuje mladým odborníkům dobrý základ pro jejich kariéru a zároveň nastavuje nový standard v oboru.

Studenti získají znalosti o nejmodernějších technologiích a inovacích v sanitárním průmyslu. To zajistí, že ještě než se vrhnou na dráhu profesionálního instalatéra, budou plně schopni instalovat a servisovat neustále rostoucí sortiment výrobků GROHE.

Program GIVE pomůže školám vyučovat pomocí moderního vybavení, vzdělávacích materiálů a písemných zkoušek sestavených podle aktuálních průmyslových standardů. Společnost GROHE vytvoří nejmodernější školící rámec instalací moderních zařízení s výrobky GROHE a pořádáním kurzů se zkušenými technickými školiteli. Studenti absolvují specifické produktové školení navržené společností GROHE, za které obdrží uznávaný mezinárodní certifikát. To ale není všechno: I po absolvování vzdělávacího programu od společnosti GROHE získají studenti další pomoc formou pracovních stáží nebo dokonce úvazku u jednoho z průmyslových partnerů GROHE.

Vracet službu společnosti

Značka GROHE cítí odpovědnost vůči společnosti a s programem GIVE ji plní na mnoha různých úrovních.

Program zvýší standardy na nových a rozvíjejících se trzích a poskytne kariérní příležitosti mladým lidem z různých prostředí. Praktická výuka, kterou program studentům zajišťuje, jim usnadní vstup do profesního života. Toto zvýšené úsilí v oblasti vzdělávání dále zlepší životní podmínky mnoha místních obyvatel, protože absolventi vyškolení v oblasti sanitární techniky jsou schopni vytvořit základní zásobování, zejména tam, kde je nejvíce zapotřebí sladkovodní potrubí, sanitární zařízení, hygienická opatření a zdravotní péče.

Umožněním přístupu k základním sanitárním zařízením přispívá projekt také k naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN, zejména pak cíle 6 „Pitná voda a kanalizace“. Iniciativa stojí také na prvním pilíři strategie udržitelnosti skupiny LIXIL, „Sanitární zařízení a hygiena“, jehož cílem je zlepšit životy 100 milionů lidí prostřednictvím lepších hygienických podmínek do roku 2025.

Pro naplnění dalších cílů se v roce 2022 program rozroste o dalších 12 škol, celkem tedy již na 50, které každoročně proškolí 5 000 studentů. Tím však tato cesta zdaleka nekončí, naopak právě začíná.Grohe ČR s.r.o.
logo Grohe ČR s.r.o.

GROHE je předním světovým výrobcem sanitárního vybavení a globální značkou zaměřenou na poskytování inovativních vodních řešení. Kvalita, technologie, design a udržitelný rozvoj. Čtyři klíčové hodnoty, které definují náš závazek poskytovat zákazníkům ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.