logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Společné komíny v bytových domech, 11. díl – Financování, režim stavby

Metodika společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech

Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.

Reklama

Kapitola 14. Financování

Jak bylo vysvětleno v úvodní kapitole, nutnost použít jen legislativě vyhovující spotřebiče při výměnách za staré, vychází z požadavku Evropské komise. Tudíž by na straně členských státu měla být vytvořena podpora této akce formou dotací. Systém dotací opravdu existuje, ovšem je jednak velice rozsáhlý a jednak se liší dle jednotlivých lokalit, rozsahu prací.

V době zpracování této publikace bylo možno doporučit:

https://novazelenausporam.cz/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/
https://www.mzp.cz/cz/dotace_pujcky

Ceny materiálů i ceny plynových spotřebičů nejsou obvykle konstantní. Ceníkové ceny se mění podle situace na trhu a kurzech měn a výrobci a dodavatelé nabízejí jednak slevy sezónní a jednak slevy množstevní. Lze očekávat, že při současné výměně více spotřebičů najednou může být množstevní sleva i několik desítek procent. A to zejména pokud se jí podaří kombinovat se slevou sezónní. Uvedené slevy (nebo jejich možnost) by se měly objevit v nabídce zhotovitele.

Z hlediska financování by mělo být samozřejmostí, že investor by měl mít zajištěny dostatečné prostředky ke krytí předpokládaných nákladů i s rezervou jejich navýšení o cca 10 %, a to v plné výši před podpisem smlouvy se zhotovitelem.


 
Přečtěte si také Program konference TZB-info Rekonstrukce a provoz bytových domů 2021 Přečíst článek

Kapitola 15. Stavba

15.1 – Dozor objednatele

Objednatel, tedy investor, by měl pro dohled nad stavbou jmenovat nezávislou osobu, nejlépe odborníka, nebo odborníky v oboru stavby komínů a v oboru instalace plynových spotřebičů. Tento dozor investora by měl zejména:

 • kontrolovat časový průběh stavby
 • kontrolovat kvalitu práce
 • dokumentovat všechny konstrukce, které budou po dokončení stavby nepřístupné
 • kontrolovat vedení stavebního deníku
 • účastnit se kontrolních dnů za účasti objednatele a zhotovitele

Nad rámec uvedeného může dozor investora rovněž provádět kontrolu faktur vystavených zhotovitelem a zkontrolovat konečný předávací protokol, případně dohlédnout na odstranění vad a nedodělků.

V ideálním případě se jedná o osobu, která předtím zpracovala studii Vyhodnocení proveditelnosti nebo Stavební projekt.

Součinnost dozoru i dodavatele lze smluvně podchytit.

15.2 – Předání díla po dokončení

Dílo musí být předáno postupem stanoveným ve smlouvě. Součástí předávacího protokolu by měly být minimálně:

 • prohlášení a certifikáty na všechny použité materiály a všechna osazená technická zařízení
 • revizní zpráva spalinové cesty s výsledkem „vyhovuje“
 • revizní zpráva na každé odběrné plynové zařízení (spotřebič)
 • kopie stavebního deníku
 • zápisy z kontrolních dnů
 • výkres a fotodokumentace skutečného provedení, pokud došlo v průběhu stavby ke změnám proti zadávací dokumentaci
 • popis postupu při odstraňování případných vad a nedodělků

15.3 – Uvedení do provozu

Pokud bylo vyžadováno v rámci stavebního řízení odsouhlasení dokončené stavby stavebním úřadem, nebo pokud byl vyžadován souhlas v rámci dotačních podmínek, nesmí být jednotlivé spotřebiče uvedeny do provozu, dokud toto odsouhlasení neproběhne a pokud není vydán souhlas s užíváním stavby.

„Důvěřuj, ale prověřuj“ platí jako nikdy předtím. Přítomností odborníka placeného objednatelem, a tedy hájícím jeho zájmy, se obvykle předejde jak finančním ztrátám, tak technickým problémům.

Publikaci si lze objednat u Komínové asociace – APOKS

Partneři projektu
ALMEVA EAST EUROPE a.s.
Schiedel, s.r.o.
Bosch Termotechnika s.r.o.
Český plynárenský svaz
Centrum pasivního domu, z.s.
PROGRAM EFEKT, MPO

Redakční úpravy: Ing. Josef Hodboď

Dokončení příště: Provoz, kontroly, revize.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.