logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Společné komíny v bytových domech, 5. díl – Průnik provozních podmínek a doporučení

Metodika společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech

Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.

Reklama

Přečtěte si také Společné komíny v bytových domech, 4. díl – Podmínka tlaková, teplotní a průtoku Přečíst článek

4.4 – Finální tabulka přetlakového řešení

Konečné výsledky, to jest shrnutí všech podmínek dle uvedených grafů v předchozí kapitole, jsou znázorněny v následující tabulce.

Tab. Na svislé ose je počet připojených kondenzačních spotřebičů s příslušnými účinnými výškami a na vodorovné ose jsou vnitřní průměry komínů. Zelená oblast s označeními V představuje množinu kombinací, při kterých jsou všechny tři provozní podmínky splněny.
Tab. Na svislé ose je počet připojených kondenzačních spotřebičů s příslušnými účinnými výškami a na vodorovné ose jsou vnitřní průměry komínů. Zelená oblast s označeními V představuje množinu kombinací, při kterých jsou všechny tři provozní podmínky splněny.

Pokud kombinace reálné posuzované spalinové cesty leží mimo zelenou V-oblast, lze předpokládat, že stávající spalinová cesta nebude vhodná pro připojení daného počtu plynových kondenzačních kotlů.

Je patrné, že vyhovující již není oblast, ale spíše jen konkrétní jednotlivé kombinace počtu spotřebičů a průměrů komínu. I tak lze uvedenou tabulku považovat za značně vypovídající. Je totiž, jak již bylo uvedeno, zpracována za použití značného množství předpokládaných okolních podmínek, které se mohou/musí v konkrétních případech více či méně lišit. Nicméně lze předpokládat, že čím blíže k zeleným vyfabulovaným V-kombinacím bude kombinace reálně posuzovaná, tím větší bude pravděpodobnost, že po provedení přesného konkrétního výpočtu bude možno nalézt variantu vyhovujícího provedení.

Pro zlepšení situace, lze akceptovat názor, že současná verze výpočtové normy je z hlediska splnění teplotní podmínky nepřiměřeně náročná a nebere v potaz některé podstatné skutečnosti při přeměně tlakově transportovaných spalin při teplotě kolem bodu mrazu (například mezifáze vzniku „sněhu“) a současně uvažuje s nízkou teplotou okolí. Finálně proto lze za akceptovatelné prohlásit většinou i technická řešení, kdy výpočtem byly splněny podmínky tlaku a průtoku, ale současně nebyla v malém rozsahu (cca o 2–3 °C) splněna podmínka teplotní.

Předchozí tabulka potom může být upravena do následujícího stavu.

Tab. Na svislé ose je počet připojených kondenzačních spotřebičů s příslušnými účinnými výškami a na vodorovné ose jsou vnitřní průměry komínu. Zelená oblast s označeními V představuje množinu kombinací, při kterých jsou splněny podmínky tlaku a průtoku s tím, že teplotní podmínka není splněna o 0,3 až 2,4 °C.
Tab. Na svislé ose je počet připojených kondenzačních spotřebičů s příslušnými účinnými výškami a na vodorovné ose jsou vnitřní průměry komínu. Zelená oblast s označeními V představuje množinu kombinací, při kterých jsou splněny podmínky tlaku a průtoku s tím, že teplotní podmínka není splněna o 0,3 až 2,4 °C.

Pokud kombinace reálně posuzované spalinové cesty leží v zelené V-oblasti, lze předpokládat, že stávající spalinová cesta muže být vhodná pro připojení daného poctu plynových kondenzačních kotlu, a to i v případě limitně malého nesplnění teplotní podmínky.

V tomto provedení sice tabulka působí značně optimistickým dojmem, ovšem i tak je třeba si uvědomit, že akceptovatelně vycházejí spíše průměry větší.

Pro úplnost je možno zmínit ještě variantu, kdy je k dispozici poměrně velký průměr komínu a současně menší počet spotřebičů. V tom případě lze akceptovat návrh komínu bez požadavku na přetlak. To se muže využít zejména v případech, kdy stávající komín dle dokladů splňuje podmínku přetlakovosti (Px, Hx), ale současně existují pochybnosti o dodržení montážního postupu. V podobných případech obecně nevychází teplotní podmínka, ovšem současně lze akceptovat její mírné nedodržení.

Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce.

Tab. Na svislé ose je počet připojených kondenzačních spotřebičů s příslušnými účinnými výškami a na vodorovné ose jsou vnitřní průměry komínu. Zelená oblast s označeními V představuje množinu kombinací, při kterých jsou splněny podmínky podtlaku (požadavek 0 Pa) a průtoku a teplotní podmínka není splněna o 0,3 až 2,4 °C.
Tab. Na svislé ose je počet připojených kondenzačních spotřebičů s příslušnými účinnými výškami a na vodorovné ose jsou vnitřní průměry komínu. Zelená oblast s označeními V představuje množinu kombinací, při kterých jsou splněny podmínky podtlaku (požadavek 0 Pa) a průtoku a teplotní podmínka není splněna o 0,3 až 2,4 °C.

Pokud kombinace reálně posuzované spalinové cesty leží v zelené V-oblasti, lze předpokládat, že stávající spalinová cesta muže být vhodná pro připojení daného počtu plynových kondenzačních kotlů, a to i v případě limitně malého nesplnění teplotní podmínky.

V této fázi je třeba si uvědomit, že tento závěr je čistě orientační a slouží především pro prvopočáteční orientaci, nikoliv jako finálně rozhodovací kritérium.

V případě drobných nejasností je dobré využít bezplatné energetické poradenství EKIS. Na placeného odborníka je třeba se obrátit primárně v případech, kdy stávající nebo budoucí řešení výrazně vybočuje z předpokladů popsaných v úvodu.

Naopak v této fázi není významným parametrem výška komínu (celková i mezi patry), ani typ a výkon spotřebiče, ani materiál vložky a ani způsob přívodu spalovacího vzduchu.

Na základě získaných výsledků lze orientačně rozhodnout o dalším postupu:

  • Pokud bylo na základě popisu materiálu a orientačních tabulek předběžně zjištěno, že spalinová cesta v současném stavu může být použita bez výrazných změn i pro připojení kondenzačních kotlů (všech současně), lze přeskočit Část III. NOVÝ KOMÍN a pokračovat až Částí IV. PŘÍPRAVA.
  • V opačném případě je nutno pokračovat dle postupu, viz Část III. NOVÝ KOMÍN
Přečtěte si také Společné komíny v bytových domech, 6. díl – Vložkování komínu – společná vložka Přečíst článek

Publikaci si lze objednat u Komínové asociace – APOKS

Partneři projektu
ALMEVA EAST EUROPE a.s.
Schiedel, s.r.o.
Bosch Termotechnika s.r.o.
Český plynárenský svaz
Centrum pasivního domu, z.s.
PROGRAM EFEKT, MPO

Redakční úpravy: Ing. Josef Hodboď

Pokračování příště: Vložkování komínu – společná vložka.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.